فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

25 - دعای آن حضرت برای فرزندان خویش

رب اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعاء(100).
پروردگارا! مرا برپا کننده نماز قرار ده، و از فرزندانم (نیز چنین فرما). پروردگار! دعای ما را بپذیر.
اللهم و من علی ببقاء ولدی.....و اجعلهم ابرارا اتقیاء بصراء سامعین مطیعین لک، و لاولیائک محبین مناصحین و لجمیع اعدائک معاندین و مبغضین، آمین(101).
خدواندا بر من منت گذار به بقای فرزندانم.....و آنان را نیکوکارانی با تقوی، و صاحبان بصیرت و شنوای حق و مطیع خودت گردان و نسبت به اولیاء خود عاشق و خیرخواه و نسبت به دشمنانت دشمن و کینه توز قرار ده.
و اعنی علی تربیتهم و تادیبهم و برهم و هب لی من لدنک معهم اولادا ذکورا، و اجعل ذلک خیرا لی و اجعلهم لی عونا علی ما سئلتک(102).
و مرا در تربیت (راه پسندیده نمودن) و نیکی کردن در حق ایشان یاری فرما و به من از جانب خود افزون بر ایشان فرزندان ذکور ببخش و آن را برای من نیک قرار ده و آنها را در آن چه از تو خواسته ام یاورم گردان.

امام سجاد (علیه السلام) و تذکر اخلاقی به فرزند

ابوبکر شیبانی گوید: در خدمت امام سجاد (علیه السلام) نشسته بودم، فرزندانش حضور داشتند، جابربن عبدالله انصاری آمد و سلان کرد، سپس دست امام باقر (علیه السلام) را گرفت و او را به کناری برد و آهسته به او گفت: رسول خدا (علیه السلام) به من خبر داد که من مردی از خاندانش زا خواهم دید که نامش محمد پسر علی بن الحسین (علیه السلام) است و کنیه اش ابو جعفر می باشد و فرمود: وقتی با او ملاقات کردی، سلام نزا به او برسان.
حابر این سخت را گفت و رفت، امام باقر (علیه السلام) به خدمت پدر نماز مغرب را خواندند، پس از نماز، امام سجاد (علیه السلام) به امام باقر (علیه السلام) فرمود: جابر به تو چه گفت؟ او جریان را عرض کرد.
امام سجاد (علیه السلام) به فرزندش امام باقر (علیه السلام) فرمود: برادرانت را از این جریان مطلع نکن، مبادا بر اثر حسادت با تو مکر و حیله کنند، چنانکه برادران یوسف با یوسف کردند.(103)

26- دعا حضرت برای همسایگان و دوستان

و بذی القربی و الیتامی و المساکین و الجار ذی القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا.(104)
و نسبت به خویشان و یتیمان و فقیران و همسایگان نزدیک و دور و دوستان موافق و واماندگان در سفر و بندگان و پرستاران (که زیر دست شمایند) نیکی و مهربانی کنید که خدا مردم خودپسند و متکبر را دوست ندارد
اللهم صل علی محمد و اله و تولنی فی جیرانی و موالی العارفین بحقنا، و اتلمنابذین لاعدائنا بافضل و لایتک (105).
بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست، و مرا در رابطه با رعایت حق همسایگان و دوستانم که بحق، آشنا هستند (امامت ما را باور داشته حقوق ما را رعایت می نمایند) و با دشمنان ما مخالفت می کنند به بهترین صورت همراهی فرما.
و وفقهم لاقامة سنتک، و الاخذ بمحاسن ادبک فی ارفاق ضعیفهم(106)...
و آنها را برای بپا داشتن سنت خود و به کار گرفتن آداب نیکویت در ارفاق به ضعیفان موفق فرما.