فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

بازوبند سلامتی(94)

امام باقر (علیه السلام) فرمود: چون دختر یزدگرد را نزد عمر آوردند دوشیزگان مدینه برای تماشای او سرکشیدند، و چون وارد مسجد شد، مسجد از پرتوش درخشان گشت ( کنایه از اینکه اهل مسجد از قیافه و جمال آن دختر شادمان و متعجب گشتند ) عمر به او نگریست. دختر رخسار خود را پوشید و گفت: اف بیروج بادا هرمز (وای روزگار هرمز سیاه شد) عمر گفت این دختر مرا ناسزا می گوید.
حضرت علی (علیه السلام) فرمود: او به تو ناسزا نمی گوید، به او اختیار بده که خودش مردی از مسلمین را انتخاب کند و در سهم غنیمتش حساب کن (مهرش را از سهم بیت المال آن مرد حساب کن).
عمر به او اختیار داد، دختر آمد و دست خود را روی شانه امام حسین (علیه السلام)گذاشت، امیرالمومنین(ع) به او فرمود: نام تو چیست؟ گفت: جهان شاه، حضرت فرمود: بلکه شهر بانویه باشد. سپس به حضرت امام حسین (علیه السلام) فرمود: ای ابا عبدالله از این دختر بهترین شخص روی زمین برای تو متولد شود و علی بن الحسین (علیه السلام) (امام سجاد) از او متولد گشت و علی بن الحسین (علیه السلام) را ابن الخیرتین (پسر دو برگزیده ) می گفتند، زیرا برگزیده خدا از عرب هاشم بود و از عجم فارس و روایت شده است که ابوالاسود دوئلی درباره آن حضرت شعری بدین مضمون سروده است: پسری که از یکسو به هاشم و از یکسو به شاه کسری می رسد گرامی ترین فرزندی است که بدو بازوبند بسته اند(95)

24 - دعای آن حضرت برای پدر و مادر

ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب(96).
پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مومنان را، در آن روز که حساب برپا می شود، بیامرز.
و اخصص، اللهم، والدی بالکرامة لدیک و الصلوة منک یا ارحم الراحمین(97).
و پدر و مادر مرا، بار خدایا، به گرامی داشتن نزد خود و احسان و نیکی از جانب خویش برتری بخش، ای بخشنده ترین بخشندگان.
اللهم لا تنسنی ذکرهما فی ادبار صلواتی و فی اناء لیلی و فی کل ساعة من ساعات نهاری(98).
بار خدایا، یاد ایشان را در پی نمازهایم و در هیچ وقتی از اوقات شب و ساعتی از ساعات روزم از یاد مبر.

احترام پدر و مادر

در روایات است که مردی مشغول طواف خانه خدا بود، مادرش را نیز بر دوش گرفته و طواف می داد، در همان حال پیامبر (ص) را دیده از آن حضرت پرسید: آیا با کار، حق مادرم را انجام داده ام؟! حضرت فرمودند: خیر تو حقی با این کارت جبران یکی از نامه های او را(به هنگام وضع حمل) هم نکرده ای(99).
نقل شده که در زمان پیامبر (ص) جوانی نزد آن حضرت آمد و عرض کرد یا رسول الله من مادری پیر دارم که مدتهاست به من اصرار می کند دست از دینم بردارم و من نپذیرفته ام، حال چند روزی است که دست به اعتصاب غذای کامل زده و در بستر افتاده است، و بمن می گوید: اگر تو باعث مرگ من شده ای، آیا باید خواسته او را در دعوت به شرک و کفر اطاعت کنم؟ حضرت فرمودند: خیر در این مورد نباید از پدر و مادرم اطاعت کرد. جوان خوشحال شد و به خانه بازگشت و به مادرش که در بستر بود اظهار داشت: اگر در اثر این اعتصاب جانت را هم از دست بدهی من دست از دینم بر نمی دارم و مسولیتی هم ندارم.