فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

23 - دعای آن حضرت برای تندرستی

...الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین(92).
می پرستم خدایی را که مرا آفرید و به راه راستم هدایت می فرماید. همانا خدایی که چون گرسنه شوم مرا به کرم خود غذا می دهد و هنگام تشنگی سیرابم گرداند همان خدایی که چون بیمار شوم مرا شفا می دهد...
اللهم صل علی محمد اله و البسنی عافیتک و جللنی عافیتک و حصنی بعافیتک و اکرمنی بعافیتک و اغننی بعافیتک و تصدق علی بعافیتک و هب لی عافیتک و افرسنی عافیتک اصلح لی عافیتک و لا تفرق بینی و بین عافیتک فی الدنیا و الاخرة(93).
بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست و تندرستیت را بر من بپوشان و مرا بتندرستیت فرو بر و به تندرستیت نگاه دار و به تندرستیت گرامیم فرما و به تندرستیت بی نیازم گردان و تندرستیت را به من عطا کن و تندرستیت را به من ببخش و تندرستیت را برایم بگستران و تندرستیت را به من شایسته نما و میان من و تندرستیت در دنیا و آخرت جدایی میانداز.

بازوبند سلامتی(94)

امام باقر (علیه السلام) فرمود: چون دختر یزدگرد را نزد عمر آوردند دوشیزگان مدینه برای تماشای او سرکشیدند، و چون وارد مسجد شد، مسجد از پرتوش درخشان گشت ( کنایه از اینکه اهل مسجد از قیافه و جمال آن دختر شادمان و متعجب گشتند ) عمر به او نگریست. دختر رخسار خود را پوشید و گفت: اف بیروج بادا هرمز (وای روزگار هرمز سیاه شد) عمر گفت این دختر مرا ناسزا می گوید.
حضرت علی (علیه السلام) فرمود: او به تو ناسزا نمی گوید، به او اختیار بده که خودش مردی از مسلمین را انتخاب کند و در سهم غنیمتش حساب کن (مهرش را از سهم بیت المال آن مرد حساب کن).
عمر به او اختیار داد، دختر آمد و دست خود را روی شانه امام حسین (علیه السلام)گذاشت، امیرالمومنین(ع) به او فرمود: نام تو چیست؟ گفت: جهان شاه، حضرت فرمود: بلکه شهر بانویه باشد. سپس به حضرت امام حسین (علیه السلام) فرمود: ای ابا عبدالله از این دختر بهترین شخص روی زمین برای تو متولد شود و علی بن الحسین (علیه السلام) (امام سجاد) از او متولد گشت و علی بن الحسین (علیه السلام) را ابن الخیرتین (پسر دو برگزیده ) می گفتند، زیرا برگزیده خدا از عرب هاشم بود و از عجم فارس و روایت شده است که ابوالاسود دوئلی درباره آن حضرت شعری بدین مضمون سروده است: پسری که از یکسو به هاشم و از یکسو به شاه کسری می رسد گرامی ترین فرزندی است که بدو بازوبند بسته اند(95)

24 - دعای آن حضرت برای پدر و مادر

ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب(96).
پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مومنان را، در آن روز که حساب برپا می شود، بیامرز.
و اخصص، اللهم، والدی بالکرامة لدیک و الصلوة منک یا ارحم الراحمین(97).
و پدر و مادر مرا، بار خدایا، به گرامی داشتن نزد خود و احسان و نیکی از جانب خویش برتری بخش، ای بخشنده ترین بخشندگان.
اللهم لا تنسنی ذکرهما فی ادبار صلواتی و فی اناء لیلی و فی کل ساعة من ساعات نهاری(98).
بار خدایا، یاد ایشان را در پی نمازهایم و در هیچ وقتی از اوقات شب و ساعتی از ساعات روزم از یاد مبر.