فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

22 - دعای آن حضرت در سختی و گرفتاری

...و الصابرین فی الباساء و الضراء و حین الباس. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون(86).
کسانی که در برابر محرومیتها و بیماریها و در میدان جنگ، استقامت می کنند، اینان راستگویان و پرهیزکاران هستند.
اللهم لا طاقة لی بالجهد و لا صبر لی علی البلاء و لا قوة لی علی الفقر فلا تحظر علی رزقی و لا تکلنی الی خلقک، بل تفرد بحاجتی و تول کفایتی(87).
بار خدایا مرا بر رنج، توانایی و بر گرفتاری، شکیبایی و بر درویشی قدرت نمی باشد پس روزیم را از من نگیر، و مرا به خلق خویش وانگذار، بلکه بتنهایی ( بی واسطه) خواسته ام را برآور و خود کارگزار من باش.
فبفضلک اللهم فاغننی و بعظمتک فانعشنی و بسعتک فابسط یدی و بما عندک فاکفنی(88).
خدایا پس به احسان و بخشش خود بی نیازم گردان و به بزرگی خویش بلند مرتبه ام فرما، و به تواناگریت دستم را بگشا و به آنچه ( خیر و نیکی دنیا و آخرت) نزد تو است (از دیگران ) بی نیازم نما.

جواب به ستمگر

در ماجرای اسارت امام سجاد (علیه السلام) با بازماندگان شهدای کربلا آمده: هنگامی که آنها را به شام بردند وقتی که یزید، امام سجاد(علیه السلام) را دید این آیه را خواند و بر آن حضرت تطبیق کرد:
و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر(89).
آنچه از مصائب دامنگیر شما می شود بخاطر اعمالی است که انجام داده اید و خداوند بسیاری از آنها را می بخشد.
امام سجاد (علیه السلام) فرمود: آیه ما این است که در مورد ما نازل شده است:
ما اصاب من مصیبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی الله یسیر لکیلا تاسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بمااتاکم(90).
هیچ گرفتاری در زمین و در آسمان و در وجود خودتان نرسد مگر اینکه قبلا در لوح محفوظ قبل از آنکه زمین را بیافرینیم نوشته شده و این برای خدای آسان است تا بر آنچه از دست داده اید غمگین نشوید و به آنچه خدا به شما داد شاد نگردید.
ما از کسانی هستیم که از آنچه از ما در گذشته و در مورد دنیا از دست رفته، ناراحت نیستیم، و به آنچه به ما داده شده شاد نمی باشیم(91).

23 - دعای آن حضرت برای تندرستی

...الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین(92).
می پرستم خدایی را که مرا آفرید و به راه راستم هدایت می فرماید. همانا خدایی که چون گرسنه شوم مرا به کرم خود غذا می دهد و هنگام تشنگی سیرابم گرداند همان خدایی که چون بیمار شوم مرا شفا می دهد...
اللهم صل علی محمد اله و البسنی عافیتک و جللنی عافیتک و حصنی بعافیتک و اکرمنی بعافیتک و اغننی بعافیتک و تصدق علی بعافیتک و هب لی عافیتک و افرسنی عافیتک اصلح لی عافیتک و لا تفرق بینی و بین عافیتک فی الدنیا و الاخرة(93).
بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست و تندرستیت را بر من بپوشان و مرا بتندرستیت فرو بر و به تندرستیت نگاه دار و به تندرستیت گرامیم فرما و به تندرستیت بی نیازم گردان و تندرستیت را به من عطا کن و تندرستیت را به من ببخش و تندرستیت را برایم بگستران و تندرستیت را به من شایسته نما و میان من و تندرستیت در دنیا و آخرت جدایی میانداز.