فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

17 - دعای آن حضرت در درو کردن شیطان

و ازهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه(66).
پس شیطان آدم و حوا را به لغزش افکند تا از آن درخت خوردند و بدین عصیان آنان را از آن مقام بیرون آورد.
الهم انا نعوذبک من نزغات الشیطان الرجیم و کیده و مکائده و من الثقه به امانیه و مواعیده و غروره و مصاعده(67)
بار خدایا! به تو پناه میبریم از فتنه انگیزیهای شیطان رانده شده، و از حیله و مکرهای گوناگونش، و از تکیه کردن به آرزوها و وعده ها و فریب او و در افتادن به دامهایش.
اللهم احلل ما عقد و افتق ما رتق، و افسخ ما دبر و ثبطه اذا عزم، و انقض ما ابرم(68).
بار خدایا آنچه شیطان گره زند باز کن، و آنچه ببندد بگشا و آنچه بیاندیشد بر هم زن و چون تصمیم گیرد بازدار و آنچه استوار نماید بشکن.

توجه در نماز

امام سجاد (علیه السلام) در حال نماز بود که فرزندش در چاه افتاد. در دم متوجه شدند و سرو صدا بلند کردند و با سعی و تلاش بچه را از چاه بیرون آوردند امام (علیه السلام) همچنان در حال نماز بود.
وقتی نماز حضرت به پایان رسید به او گفته شد چرا با افتادن بچه در چاه نماز را تمام نکردید و به نجات فرزندتان نشتافتید. حضرت فرمود: من متوجه نشدم زیرا با پروردگار بزرگم مشغول مناجات بودم.

18 - دفع بلا و سختیها

و اذا مرضت فهو یشفین(69).
همان خدائی که چون بیمار شوم مرا شفا می دهد.
و ان یکن ما ضللت فیه او بت فیه من هذه العافیه بین یدی بلاء لا ینقطع و وزر لا یرتفع فقدم لی ما اخرت، و اخر عنی ما قدمت(70).
و اگر این تندرستی که روز را در آن به شب رسانده یا شب را به روز برده ام مقدمه بلا و گرفتاری همیشگی باشد که بر طرف نشود پس آنچه (گرفتاری آخرت) که برایم به تاخیر انداخته ای، پیش انداز، و آنچه (عافیت در دنیا) که پیش انداخته ای به تاخیر افکن.
فغیر کثیر ما عاقبته الفناء و غیر قلیل ما عاقبته البقاء و صل علی محمد و اله(71).
زیرا چیزی (خوشی) که پایانش نیستی است اندک است (هر چند در نظر بسیار آید) و چیزی (سودی) که پایانش همشگی است بسیار است (هر چند آنرا کم ببینند) و بر محمد و آل او درود فرست.