فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

13 - دعای آن حضرت در درخواست حاجتها

الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسمعیل و اسحق ان ربی لسمیع الدعاء(48).
ستایش خدای را که به من در زمان پیری دو فرزندم اسماعیل و اسحاق را عطا فرمود: ( و در خواست مرا اجابت کرد) که پروردگار من البته دعای بندگان را خواهد شنید.
و یا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجین(49).
و ای آن که حاجتهای نیازمندان از او قطع نمی شود.
و من حاجتی یا رب...
فضلک انسنی و احسانک دلنی، فاسالک بک و بمحمد و اله صلواتک علیهم، ان لا تردنی خائبا(50).
و از جمله حاجت و خواسته من ای پروردگار...(و حاجت خود را به یاد می آوری سپس به سجده می روی و در سجده می گویی):
فضل و بخشش تو مرا (از گرفتاریها) آرام نموده، و احسان تو مرا (بدرگاهت) راهنمایی کرده، پس از تو در خواست می نمایم به حق خودت و به حق محمد و آل او که درودهای تو بر ایشان باد، مرا نومید بر نگردانی (امام صادق (علیه السلام) چیزی که بنده را به پروردگارش نزدیکتر می کند. آن است که در سجده باشد).

قبول حاجت

عبدالله بن زیاد استاندار عراق، و عامل یزید در کشتار خونین عاشورا، در سال شهادت امام حسین (علیه السلام) 33 سال داشت و در سن 39 سالگی در روز عاشورای سال 67 هجری قمری بدست ابراهیم فرزند رشید مالک اشتر، در جنگ مختار با دشمنان به جهنم واصل شد.
مختار سر نحس او را به مدینه برای امام سجاد (علیه السلام) فرستاد. وقتی سر ابن زیاد را به حضور امام سجاد (علیه السلام) آوردند، آن حضرت مشغول غذا خوردن بود، سجده شکر به جا آورد فرمود: روزی که ما را به صورت بر ابن زیاد وارد کردند او غذا می خورد. من از خداوند درخواست کردم که از دنیا نروم تا سر او را در مجلس غذای خود مشاهده کنم، همانگونه که سر پدر بزرگوارم مقابل او بود و غذا می خورد. خداوند به مختار پاداش خیر دهد که از ما خونخواهی نمود. سپس به اصحاب فرمود: شکر خدا کنید.
و بعضی نقل کرده اند: شخصی پرسید امروز در غذای ما حلوا نیست، امام سجاد (علیه السلام) فرمود: امروز زبان ما شاد بودند و چه حلوایی شیرین تر از نظر کردن به سر دشمنان ما(51)

14 - دعای آن حضرت برای دادخواهی از ستمگران

و تقسطوا الیهم. ان الله یحب المقسطین(52).
بلکه با آنها به عدالت و انصاف رفتار کنید که خدا مردم دادگر (با عدل و داد) را بسیار دوست دارد.
و یا من قربت نصرته من المظلومین(53).
و ای آن که یاری او به ستم رسیدگان نزدیک است. (به زودی آنها را یاری خواهد نمود.)
اللهم فصل علی محمد و اله، وخذ ظالمی و عدوی عن ظلمی بقوتک و افلل حده عنی بقدرتک و اجعل له شغلا فی یلیه، و عجزا عما یناویه(54).
بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست، و ستم کننده و دشمن مرا به قدرت خود از ستم بر من بازدار. و با توانایی خود دشمنی او را از من بشکن و برای او کاری که در خور اوست قرار ده (تا به آن مشغول شده و از من چشم بپوشد). و او را در برابر کسی که با او دشمنی می کند ناتوان گردان