فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

لطف خداست

امام سجاد (علیه السلام) خدمتکار خود را دو مرتبه صدا زد و او جواب نداد در مرتبه سوم حضرت فرمودند: فرزندم آیا صدای مرا نشنیدی؟! گفت: شنیدم. فرمود: پس چرا جواب ندادی؟ گفت: چون ترسی نداشتم و احساس امنیت کردم. امام سجاد (علیه السلام) فرمود: سپاس خدایی را که مملوک و خدمتکار مرا این گونه قرار داده که از من در امان است و در دل خود نسبت به من هراسی ندارد(39).

11 - دعای آن حضرت در طلب عاقبت به خیری

تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین(40).
آری، این سرای آخر تو را (تنها) برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند، و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است.
یا من ذکره شرف للذاکرین، و یا من شکره فوز للشاکرین و یا من طاعته نجاة للمطیعین ، صل علی محمد و اله، و اشغل قلوبنا بذکرک عن کل ذکر، و السنتنا بشکرک عن کل شکر، و جوار حنا بطاعتک عن کل طاعة(41).
ای آن که یاد او برای یاد کنندگان شرافت و بزرگی است. و ای آن که سپاسگزاری او سپاسگزاران را پیروزی است. و ای آن که فرمانبرداری او فرمانبرداران را رهایی است. بر محمد و آل او درود فرست و دلهای ما را به یاد خود از هر یاری و زبانهامان را به سپاس خود از هر سپاسی و انداممان را به طاعت خود از هر طاعتی به کارآر.
انک رحیم بمن دعاک، و مستجیب لمن ناداک(42).
تویی که به هر که تو را بخواند مهربانی و تقاضای هر که تو را صدا بزند اجابت کننده ای.
(امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر که ده بار بگوید: یا الله! به او گفته می شود لبیک ما حاجتک یعنی البته به خواسته ات می رسی. حاجتت چیست؟)

عاقبت به خیران

ابو حمزه ثمالی گوید: از امام سجاد (علیه السلام) شنیدم فرمودند: وقتی که روز قیامت می شود، خداوند تمام انسانها را از آغاز تا انجام در یک سرزمین جمع می کند، سپس منادی حق ندا می کند: کجایند صاحبان فضلیت، از شما جمعیتی از مردم بر می خیزند، فرشتگان با آنان ملاقات می نمایند و به آنها می گویند فضیلت شما چیست؟ آنان در پاسخ گویند: کنا نصل من قطنا، و نعطی من حرمنا و نعفو عمن ظلمنا.
1 - ما در دنیا با آنان که قطع رابطه با ما می کردند، رابطه بر قرار می نمودیم (یا صله رحم می کردیم).
2 - و به آنان که ما را از نعمتها محروم می ساختند، عطا می نمودیم.
3 - کسانی را که به ما ستم می نمودند می بخشیدیم (منظور ستمهای جزیی بین افراد مومن است).
در این هنگام منادی حق به آنها می گوید: راست گفتید. پس وارد بهشت شوید(43)