فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

10 - دعای آن حضرت در پناه بردن به خدای تعالی

فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم(36).
هنگامی که قرآن می خوانی از شر شیطان مطرود به خدا پناه بر.
اللهم ان تشا تعف عنا فبفضلک و ان تشا تعذبنا فبعدلک(37).
بار خدایا اگر بخواهی از ما بگذری از فضل و احسان تو است (نه شایستگی ما) و اگر بخواهی ما را به کیفر رسانی از عدل و دادگری تو است (نه ستم بر ما).
فسهل لنا عفوک بمنک و اجرنا من عذابک بتجاوزک فانه لا طاقه لنا بعدلک و لا نجاة لاحد منا دون عفوک(38).
پس به نعمت (بی پایان) خود بخششت را بر ما آسان فرما، و به گذشت، ما را از کیفر رهایی ده، زیرا ما را توانایی دادگری تو نیست و بی عفو و بخششت هیچیک از ما را رهایی از عذاب نیست.

لطف خداست

امام سجاد (علیه السلام) خدمتکار خود را دو مرتبه صدا زد و او جواب نداد در مرتبه سوم حضرت فرمودند: فرزندم آیا صدای مرا نشنیدی؟! گفت: شنیدم. فرمود: پس چرا جواب ندادی؟ گفت: چون ترسی نداشتم و احساس امنیت کردم. امام سجاد (علیه السلام) فرمود: سپاس خدایی را که مملوک و خدمتکار مرا این گونه قرار داده که از من در امان است و در دل خود نسبت به من هراسی ندارد(39).

11 - دعای آن حضرت در طلب عاقبت به خیری

تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین(40).
آری، این سرای آخر تو را (تنها) برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند، و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است.
یا من ذکره شرف للذاکرین، و یا من شکره فوز للشاکرین و یا من طاعته نجاة للمطیعین ، صل علی محمد و اله، و اشغل قلوبنا بذکرک عن کل ذکر، و السنتنا بشکرک عن کل شکر، و جوار حنا بطاعتک عن کل طاعة(41).
ای آن که یاد او برای یاد کنندگان شرافت و بزرگی است. و ای آن که سپاسگزاری او سپاسگزاران را پیروزی است. و ای آن که فرمانبرداری او فرمانبرداران را رهایی است. بر محمد و آل او درود فرست و دلهای ما را به یاد خود از هر یاری و زبانهامان را به سپاس خود از هر سپاسی و انداممان را به طاعت خود از هر طاعتی به کارآر.
انک رحیم بمن دعاک، و مستجیب لمن ناداک(42).
تویی که به هر که تو را بخواند مهربانی و تقاضای هر که تو را صدا بزند اجابت کننده ای.
(امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر که ده بار بگوید: یا الله! به او گفته می شود لبیک ما حاجتک یعنی البته به خواسته ات می رسی. حاجتت چیست؟)