فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

امام سجاد (علیه السلام ) و راهنمایی

امام سجاد(ع) به فرزندش فرمود: ملاحظه نما و مراقب باش که با پنج نفر همنشین و هم صحبت و همسفر نباشید. آن حضرت سوال نمود آنها کیستند؟ امام (علیه السلام) فرمود:
1 - پرهیز کن از هم صحبتی با دروغگو! زیرا که او به منزله شوره زار است. از دور خود را مانند آب جلوه می دهد، لیکن شوره است. دور را در نظرها نزدیک و نزدیک را دور نشان می دهد،
2 - پرهیز از مصاحبت و رفاقت با نافرمان به خدا! زیرا که او تو را به یک لقمه یا کمتر می فروشد. کسی که به خدا که آفریننده او می باشد دروغ بگوید حتما به مثل خودش کج روش و نافرمان است. بیدار شوید برای زندگی صحیح.
3 - پرهیز کن از همنشینی با بخیل! زیرا که تو را خوار و بی ارزش می نماید در هنگامی که محتاج و نیازمندی. نه به مال و نه به زبان به تو کمک نخواهد کرد.امام(ع) برای بیداری شما جدیت و دلسوزی می نماید.
4 - پرهیز کن از رفاقت با ابله و بی خرد! زیرا که او می خواهد به تو سود رساند اما زیان می رساند. زیرا که در تشخیص، عاجز است و نمی تواند تمیز دهد.
5 - پرهیز کن از هم صحبتی قاطع رحم! آن کس که به خویشاوندان و بستگان نسبی خود صله و خوبی نمی کند و با آنها قطع رابطه نموده باشدزیرا که من یافتم قاطع رحم را که خدا در آن قرآن لعنتش فرموده است و باید از ملعون دوری نمود تا به آتش او مبتلا نشوی(20).

6 - دعای آن حضرت هنگام بامداد و شام

و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا(21)
و دائم در شب و روز نام خدا را ذکر کن و به کلی از غیر او علاقه ببر و به او بپرداز.
الحمدلله الذی خلق اللیل و النهار بقوته. و میز بینهما بقدرته (22).
سپاس خدای را که به قدرت خود شب و روز را آفرید. و به توانایی خویش بین شان فرق گذاشت. (هر یک را از دیگری جدا ساخت. شب را تاریک و روز را روشن گردانید.)
اللهم صلی علی محمد و آله و وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذه و فی جمیع ایامنا الا ستعمال الخیر(23)
خداوندا! بر محمد و آلش درود فرست و ما را در این شبمان و در تمام روزهایمان برای انجام کار خیر موفق بدار.

دعا برای مومن

ثویر بن ابی فاخته گوید: شنیدم حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) می فرمود: چون فرشتگان بشنوند که مومنی پشت سر برادر مومنش دعا می کند یا به نیکی او را یاد می کند، گویند: تو چه نیکو برادری هستی برای برادرت که درباره اش دعا خیر می کنی. با این که پنهان است او را به نیکی یاد می کنی. هر آینه خداوند دو برابر آنچه برایش خواستی به تو و آنچه تو او را به نیکی یاد کردی دو برابرش به تو ثنا گوید و تو بر او برتری داری، لیکن چون بشنوند که شخصی برادرش به بدی یاد کرده و برایش نفرین کرده، می گویند: تو چه بد برادری هستی برای برادرت. خود را از این سخنان نگه دار و حفظ نما! ای کسی که بر گناهانت پرده پوشی شده، نگاهی به خودت نما چه اندازه عیب و گناه داری، و سپاس و شکر بنما از خداوند که روی عیوب و گناهانت پرده پوشیده و بدان که خداوند نسبت به بنده اش از تو داناتر است(24).