فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

3- درود برجمله (نگاهدارندگان) عرش

و تری الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمدلله رب العالمین.
(در آن روز) فرشتگان را می بینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند و با ستایش پروردگارشان تسبیح می گویند و در میان بندگان به حق داوری می شود و (سرانجام) خواهد شد: حمد مخصوص پروردگار جهانیان است(9).
و مشیعی الثلج و البرد، و الهابطین مع قطر المطر اذا نزل، و القوم علی خزائن الریاح، و الموکلین بالجبال فلا تزول(10).
و بر فرشتگانی که همراه برف و تگرگند و فرشتگانی که با دانه های باران فرود می آیند، و فرشتگانی که بر خزانه های بادها زمامدارانند، و فرشتگانی که بر کوهها گماشته اند تا از هم نپاشند (درود فرست).
و سکان الهواء و الارض و الماء و من منهم علی الخلق(11).
و بر فرشتگانی که در هوا و زمین و آب ساکنند، و بر آنانی که بر خلق (همه آفریده شدگان در آسمان و زمین) گماشته شده اند (نیز درود فرست). (روایت شده، خدا چیزی را نیافریده جز آنکه فرشته ای برای آن گماشته شده).

سه برخورد پیامبر (صلی الله علیه و اله) در شب معراج

پیامبر که در شب معراج به همراه جبرئیل به سوی آسمانها سیر می کردند، در راه پیری را دیدند، از جبرئیل پرسیدند: این کیست؟ جبرئیل عرض کرد: ای محمد به سیر خود ادامه بده.
در ادامه سیر، پیامبر دید در کنار راه شخصی او را به سوی خود دعوت می کند و می گوید: بیا به سوی من ای محمد.
پیامبر به راه ادامه داد، تا اینکه دید جماعتی به پیش آمدند و گفتند: سلام بر تو ای نخستین و ای آخرین (انسان بزرگ).
جبرئیل به پیامبر عرض کرد: جواب سلام آنها را بده. سپس جبرئیل گفت:آن پیر دنیا است، و دلیل آنست که جز وقت اندکی از دنیا نمانده است، اگر به او توجه می کردی، امت تو دنیا را می گزیدند (و آخرت را فراموش می نمودند.) و آن دعوت کننده ابلیس بود، که تو را به سوی خود می خواند.. آن جماعت که سلام کردند، ابراهیم و موسی و عیسی (علیه السلام) بودند(12)

4 - درود بر کسانی که به پیامبران ایمان آورند

قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول(13).
ای رسول ما بگو که فرمان خدا و رسول را اطاعت کنید.
اللهم و اتباع الرسل و مصدقوهم من اهل الارض بالغیب عند معارضه المعاندین لهم بالتکذیب و الاشتیاق الی المرسلین بحقایق الایمان....فاذکرهم منک بعغفره و رضوان (14).
بار خدایا و پیروان پیغمبران و ایمان آورندگان به ایشان از اهل زمین که از روی غیب و پنهانی در دل ایمان آوردند. نه فقط به زبان در آن هنگام که دشمنان به جهت معارضه در مقام تکذیب آنان بر آمدند، ولی مومنان به سبب حقایق ایمانیه، مشتاقانه به انبیاء روی آوردند...
خداوندا! تمام آنان را از جانب خود به آمرزش و رضایت مخصوص گردان.
اللهم و صل علی التابعین من یومنا هذا الی یوم الدین و علی ازواجهم و علی ذریاتهم و علی من اطاعک منهم(15).
بار خدایا از امروز تا روز قیامت بر تابعین و زنان و فرزندانشان و بر هر کدام از ایشان که تو را اطاعت نموده، درود فرست.