فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

داستان ابراهیم و موانع دعا

روزی ابراهیم از بازارهای بصره عبور می کرد. مردم اطرافش را گرفته و گفتند: ابراهیم! خداوند در قرآن مجید فرموده:
ادعونی استجب لکم (مرا بخوانید جواب شما را می دهم).
ما او را می خوانیم ولی دعای ما مستجاب نمی شود. ابراهیم گفت: علتش آنست که دلهای شما به واسطه ده چیز مرده است.( دعایتان صفایی ندارد و دلها پاک و بی آلایش نیست) پرسیدند آن ده امر چیست؟ گفت: اول آن که خدا را شناختید ولی حقش را ادا ننمودید. دوم - قرآن را تلاوت کردید ولی به آن عمل نکردید. سوم - ادعای محبت با پیامبر (ص) نمودید ولی با اولادش دشمنی کردید. چهارم - ادعا کردید با شیطان عداوت داریم ولی در عمل با او موافقت نمودید.
پنجم - می گویید به بهشت علاقمندیم اما برای وارد شدن در بهشت کاری انجام نمی دهید. ششم - گفتم از آتش جهنم می ترسیم ولی بدنهای خود را در آن افکندید. هفتم - به عیب گویی مردم مشغول شدید و از عیوب خود غافل ماندید. هشتم - گفتید دنیا را دوست نداریم و ادعای بغض آن را نمودید ولی با حرص جمعش می کنید. نهم - اقرار به مرگ دارید ولی خویشتن را برای آن مهیا نمی کنید. دهم - مردگان را دفن نمودید. اما از آنها عبرت و پند نگرفتید.
این علل ده گانه که باعث مستجاب نشدن دعای شما می شود(1).

1 - ستایش نمودن خدای عزوجل

و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون(2) .
و ما خلق نکردیم جن و انسان را مگر برای عبادت (شناخت).
1 -الحمدلله الاول بلا اول کان قبله، و الاخر بلا اخر یکون بعده(3)
سپاس خدای را که اول است و پیش از او اولی نبوده (مبدا هر موجود است) و آخر است و پس از او آخری نباشد (مرجع همه اشیاء است).
2- فالهاک منا من هلک علیه، والسعید منا من رغب الیه(4) .
پس بد بخت (زیانکار و شایسته عذاب) از ما کسی است که او را نافرمانی کند، و نیکبخت از ما کسی است که به او رو می آورد و از دستورات او پیروی کند.

2 - درود بر محمد و آل محمد

ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما(5).
همانا خدا و ملائکه (فرشتگان) به روان پاک پیغمبر درود می فرستند. شما هم ای ایمان بر او صلوات و درود فرستید و کاملا تسلیم (فرمان او) باشید.
و الحمدلله الذی من علینا بمحمد نبیه، صلی الله علیه و اله، دون الامم الماضیه و القرون السالفه، بقدرته التی لا تعجز عن شی ء و ان عظم، و لا یفوتها شی ء و ان لطف (6).
و سپاس خدای را که به محمد، پیغمبرش( صلی الله علیه و اله) بر ما منت نهاد (او را به ما ارزانی داشت) منتی که امتهای گذشته و مردم پیش از ما از آن بی بهره بودند به قدرت و توانایی که از چیزی هر چند بزرگ باشد ناتوان نیست و چیزی از آن نمی دهد اگر چه خرد باشد.
اللهم فصل علی محمد امینک علی و حیک، و نجیبک من خلقک، و صفیک من عبادک، امام الرحمه، و قائد الخیر، و مفتاح البرکه(7).
بار خدایا درود فرست بر محمد (صلی الله علیه و اله) که بر وحی و پیغام تو درستکار بود و برگزیده تو از آفریدگانت. و دوست تو از بندگانت، و پیشوای رحمت و مهربانی و پشاهنگ خیر و نیکی و کلید برکت (افزونی نیک بختی) است.