فهرست کتاب


رساله لقاءالله

علامه مصطفوی

مقدمه - خصوصیات این رساله شریفه

ین اثر ارزشمند و گرانقدر مجموعه ایست که علامه مندان و سالکان به منازل سلوک و راه حق وحقیقت را منزل به منزل عارفانه هدایت می فرماید و به صورت کلاسیک تمامی مراحل و مراتب و منازل را از دیدگاه معنوی به صورت محکم و مستدل بیان فرموده است.
به نظر گروه دانشمندان و محققانی که بااین مرکز در ارتباط هستند، این کتاب که توسط انسان کامل و مرد الهی جناب علامه مصطفوی تالیف گردیده است تابحال با این خصوصیات سابقه و نظیر نداشته است .
این مرکز این مجموعه ارزشمند را تقدیم می کند و امیدوار است که آن والامقام مرد الهی، گوشه چشمی به ما کند .

بسم الله الرحمن الرحیم

و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الحمد لله رب العالمین.
در ایام گذشته آیات کریمه و روایات شریفه و از ادعیه مبارکه، آنچه مربوط بموضوع عالی لقاالله بود: بقدر وسع خود جمع آوری کرده، و رساله ای بزبان عربی در پیرامون آن نوشته بودم.
اگر چه اینموضوع و معرفت بان در سطح اعلای معارف الهی است، و این بنده محجوب قاصر جاهل، اهلیت چنین مقامی را ندارد، ولی بخاطر علاقه و انس باینمطالب و کثرت مذاکرات و شوق به آنها: میتوانستم در حدود اطلاع محدود خود، کلیانی را که درک کرده و یقین داشته ام، با بیان عاجز و کوتاه و مختصر توضیح بدهم.
و تصمیم گرفتم در این رساله شریفه، هیچگونه از نوشته های دیگران و از بیانات اساتید بزرگ، تقلید یا تبعیت نکرده، و بلکه آنچه را که خود درک کرده و بیقین حق دیده ام: اظهار نمایم.
پس نظر این بنده در نوشتن این رساله امور چندی است:
1. متذکر شدن به آیات الهی و کلمات اولیا حق او که مهبط وحی و خزان علم هستند، در اینموضوع شریف عالی.
2.روشن شدن مفاهیم این آیات و روایت شریفه (1)
3. متوجه شدن افراد مومن و بلکه هر علاقه بسعادت و کمال نفسانی، بحقائق و خصوصیات سعادت و کمال.
4. متوجه شدن بخصوصیات و چگونگی سلوک و طی مراحل کمال، تا سلوک روی برنامه صحیح انجام گرفته، و نتیجه بدهد.
5. روشن شدن خصوصیات و ترتیب منازل سیر، تا از انحراف و خطا و اشتباه و گمراهی جلوگیری گردد.
6.بیان آثار و علائم هر منزلی از این منازل، تا شخصی سالک بتواند منازلیرا که بخیال خود طی کرده است و منزلیرا که در آن هست، بدقت بررسی کرده، و تشخیص بدهد.
7.بیان اصول و مبانی علم اخلاق، و کلیاتی از معارف الهی، که توجه به آنها برای هر مومنی لازم است.
و چون قسمتی از مطالب این رساله شریفه در سطح اعلای علم و معرفت است:
در صورتیکه خوانندگان عزیز باشتباه و تردیدی بر خورد کردند، لازمست به اهل معرفت رجوع کرده، و مطابق فهم خود تفسیر و تاویل ننمایند.
و لازمست مطالعه این کتاب با کمال صفا و خلوص نیت و طهارت صورت گرفته، و از خداوند متعال توفیق عمل خواسته شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین .والصلوه و السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد و آله الطاهرین.
اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لاالضالین .
این رساله ای است در بیان خصوصیات منازلیکه منتهی میشود بمقام لقاالله عزوجل، و آثار و علائم هر یک از آنها، و آنچه بعد از وصول بسر منزل لقا حاصل میشود.
و آنچه دراین رساله ذکر میشود: مطالبی است صد در صد مسلم و یقینی حق و مطابق آیات کریمه و احادیث معصومین علیهم السلام -
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری (2)

کلمه لقا، لقا، خداوند متعال و معنی آن

مصباح فیومی گوید: لقیته لقاه من باب تعب لقیا و لقا، و کل شی استقیل شیئا اوصادفه فقد لقیه.
تهذیب از هری گوید: کل شی استقیل شیئا اوصادفه فقد لقیه. من الاشیاه کلها - ج 9ص 298
مقاییس ابن فارس گوید: الملاقاه و توافی الاثنین متقابلین (3)
پس لقا مصدر است بمانند ملاقات، از باب مفاعله، و بمعنی بهم رسیدن و با هم مقابل شدن و بر خورد بهمدیگر است.
و اینمعنی (مقابله و مواجهه) در عالم اجسام روشن است، مانند مقابل شدن و مواجه بودن دو فرد.
و اما در عوالم روحانی و نسبت بخداوند متعال: قهرا میباید این مقابله و ملاقات بصورت معنوی و روحانی باشد.
زیرا خداوند متعال از خصوصیات و حدود و اوصافیکه در عوالم خلق است منزه است.

حقیقت لقا، و بر طرف کردن حدود ثلاثه

در موجودات عوالم خلق: سه نوع حد دیده میشود:
1. حدود بر انگیخته شده از مواد اشیا، چنانچه در اجسام مادی طبیعی این محدودیت و تقید موجود است، و آزادی فعالیت هر کدام از افراد عالم جماد و نبات و حیوان، در محدوده طبیعت و مواد آنها میباشد.
در عالم ماده هیچگونه اختیاری برای توسعه دائره قدرت و فعالیت خود، اضافه بر اقتضا طبیعت مادی ندارد.
یک فرد مادی میتواند فقط در حدود استعداد و قدرت مادی مخصوص خود عمل و پیشرفت کرده، و نمیتواند مادی خود را با نیروهای ما فوق خود تقویت نماید.
2. حدود زمان و مکان: چنانکه در اجسام بطور کلی خواه لطیف باشند و یا کثیف موجود است، زیرا هر جسمی قهرا در هستی خود محتاج به بعد طولی زمان و بعد عرضی مکان بوده، و با این دو حد محدود خواهد بود، و در این جهت اختلاف در مفهوم زمان و مکان فرقی ندارد.
پس هر جسمی با حدود و خصوصیات زمان و مکان محدود است.
3.حدود ذاتی: این حد و محدودیت از لحاظ ذات و وجود در همه ممکنات و مراتب موجودات و با لخصوص در عالم عقول موجود است .و عقول با آنکه از حدود جسمانیت بیرون هستند، ولی ذاتا و از جهت پیدایش و وجود محدود هستند.
و انسان استعداد آن دارد که: در اثر تربیت و سلوک روحانی و تکمیل نفس، از حدود جسمانی بیرون رفته، و حتی از محدودیت ذاتی خود نیز منصرف گشته، و غرق و فنای عالم لاهوت شود.
آری در اینجا منزل لقا پروردگار متعال محقق گردد.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی .(4)
و بحث ما دراین رساله: از خصوصیات منازل این سیر الهی است، تا سالک بسر منزل لقا و واصل شود.
و البته سخن ما با اشخاصی است که: توجه بااین مراحل داشته، و اعتقاد و علاقه بموضوع لقا دارند .و اما آنانکه مخالف و منکر هستند: بااین بحث ارتباطی نخواهند داشت.