راه سبز (احکام ویژه پسران)

نویسنده : ستاد اقامه نماز

15- نظارت و دفاع همگانی

کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله.(151)
شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید، به کار پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند باز می دارید و به خدا ایمان دارید.
نه، نمی مانم!
مدینه دیگر جای ماندن نیست!
دنیا دگرگون شده و ناشناسی نموده، خیرش رفته، پا در کفش می گذارد، از آن نمانده جز ریزش کاسه ای و زندگی ناچیزی چون چراگاه مرگبار!
نمی بیند حق را که بدان عمل نمی شود و باطل را که از آن جلوگیری نمی گردد! یادش به خیر!
آن شب برای دومین بار نزد قبر جدم رفتم و تا به صبح گریستم و با خدایم پیمان بستم:
بار خدایا! این قبر پیغمبر توست و من هم پسر دختر پیغمبرت هستم. می دانی به چه بلایی دچار شده ام!
بار خدایا به راستی من دوست معروف و دشمن منکر هستم...!
و آماده سفر شدم،
برادرم محمد بن حنیفه می گریست.
گفتم: من باید بروم، قلم و دوات بیاور چند جمله ای برای آیندگان به یادگار بنویسم. بدانند چرا مرگ را پسندیدم و هدفم چه بود.
... من برای شر و خودنمایی و به قصد فساد و ستم خروج نکردم، تنها برای اصلاح امت جدم قیام کردم می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و پیرو سنت و روش جد و پدرم باشم...(152)
حسین رفت و تمام هستی خود را فدا کرد تا امر به معروف و نهی از منکر زنده بماند، دین پایدار بماند. من و تو نیز بر می خیزیم و راه او را ادامه می دهیم. اگر بنشینیم منکر در ما نیز نفوذ خواهد کرد از کجا؟ از ره پنهان.
مقام معظم رهبری حضرت آیة الله خامنه ای دام ظله در همین راستا به شما جوانان عزیز می فرمایند:
بر جوانان عزیز لازم است که مسأله امر به معروف و نهی از منکر را با جدیت پیگیری نموده، شرایط و احکام شرعی آن را با دقت فرا گیرند و بر آنان است که این حرکت را گسترش داده و از روشهای اخلاقی و کارساز برای تشویق بر انجام معروف و جلوگیری از وقوع منکرات استفاده نمایند.(153)
معروف و منکر
در فرهنگ دینی به تمامی واجبات و مستحبات معروف و به تمامی محرمات و مکروهات منکر گفته می شود. بنابراین واداشتن افراد جامعه به کارهای واجب و مستحب امر به معروف و باز داشتن آنان از کارهای حرام و مکروه نهی از منکر نامیده می شود.
البته تنها درباره واجبات و محرمات ما موظفیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم معروف ها مانند:
نماز - روزه - رعایت حجاب - اجرای عدالت - و احترام به والدین.
منکرها مانند: حرام خوری - ظلم و ستم - جلوه گری در برابر نامحرم - چشم چرانی - قمار بازی - اذیت و آزار والدین - دزدی - ارتکاب قتل و ریختن آبروی مؤمن.
جلوگیری از گناه در جامعه
پیشگیری از بروز گناهان علنی در جامعه، از راه قوانین و مجازاتها به تنهایی کارساز نیست. حضور مأمور در گوشه و کنار جامعه و نظارت همیشگی ناممکن است، بهترین راه برای پیشگیری و مقابله، ایجاد انگیزه عمومی بر این کار است. ابتکار اسلام در زمینه پیشگیری و مقابله با گناهان اجتماعی، از طریق نظارت مردمی امر به معروف و نهی از منکر نام دارد.
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تا آنجاست که پیامبر خدا افراد یک جامعه را به سرنشینان یک کشتی تشبیه فرموده اند که اگر یکی از آنان گوشه ای از کشتی را سوراخ کند، نه تنها به خود، که به دیگران نیز آسیب می رساند و همگان باید از کار او جلوگیری کنند.
واکنش های نخستین
اگر گناهی در جامعه رخ داد باید قبل از برخورد با گناهکار از آلوده شدن خود جلوگیری کنیم در این باره به چند دستور ایمنی اشاره می کنیم:
1. به مجلس گناه نرویم.
2. در مورد انجام گناه از هیچ کس (حتی از پدر و مادر) اطاعت نکنیم.
3. رضایت قلبی از عمل بدکاران، نداشته باشیم.
4. دوستی قلبی خود را از آنان قطع کنیم.
پس از مراقبت از خود، با سعه صدر و صبر و حوصله و با انگیزه اعتلای دین به امر به معروف و نهی از منکر مبادرت ورزیم.
راه و رسم امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر راه و رسمی دارد. هنر می خواهد ذوق و سلیقه می خواهد. لطافت روحی می طلبد.
با خشونت نمی توان کسی را به کاری واداشت و یا از کاری بازداشت. در امر به معروف و نهی از منکر به نکته های اساسی زیر توجه کنیم:
1. به جای تحقیر و توهین، ترغیب و تحسین کنیم.
2. برای جلوگیری از منکر، خود دچار منکر نشویم.
3. به جای پرخاش و عیب جویی، مهر و رأفت به خرج دهیم.
4. مصلحت طرف را نادیده نگیریم.
5. از خود خواهی و خود ستایی بپرهیزیم.
6. تنها خشنودی خدا را در نظر داشته باشیم.
7. خود را منزه از گناه و برتر از گنهکار نبینیم.
8. این را بدانیم که چه بسا گنهکار دارای صفات و اعمال نیک بسیاری نیز باشد.
9. در صورت نیاز، امر به معروف و نهی از منکر را تکرار کنیم.(154) و بدانیم که:
به یکباری نیاید کارها راست
به باید کرد ره را بارها راست
به یک ضربت نخیزد گوهر از سنگ
به یک دفعت نریزد شکر از تنگ(155)
شرایط امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر وقتی واجب می شود که شرایط زیر موجود باشد:
1. ابتدا، واجب و حرام، و معروف و منکر را بشناسیم.
2. اقدام ما بی فایده نباشد، لااقل احتمال تأثیر بدهیم.
3. گنهکار، در صدد ادامه و تکرار آن کار باشد.
4. اقدام ما، ضرر جانی، آبرویی یا مالی قابل توجه برای خودمان یا نزدیکان یا یاران و همراهانمان و یا سایر مؤمنان نداشته باشد؛ مگر آن که مسأله، خطیر و حساس باشد.(156)
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر را باید پله پله، آهسته، و با نرمی و لطافت و خویشتنداری علمی نمود. تنبیه گنهکار نباید به انتقام و ظلم او بیانجامد. پس با احتیاط و آرامی این مراحل را طی می کنیم:
1. در مرحله اول با گنهکار به گونه ای برخورد می کنیم که بفهمد این طرز برخورد ما تنها به خاطر گناه اوست. مثلاً از او چهره بر می گردانیم یا با چهره گرفته و برافروخته با او مواجه می شویم و یا رفت و آمد خود را با او قطع می کنیم.
مراقب باشیم که در این رفتارها، حد اعتدال را مراعات کنیم و از زیاده روی جدا بپرهیزیم، چه بسا ملامت ها و برخوردهای ما گنهکار را بر ادامه کار جرأت دهد.
2. اگر رفتارهای ما کافی نبود به گفتار رو می آوریم و با زبان او را امر و نهی می کنیم. باز هم مراقب باشیم زبان ما خالی از نیش باشد. با نرمی و رعایت ادب و احترام اما با قاطعیت و صلابت وظیفه خود را انجام دهیم.
3. اگر رفتارها و گفتارهای ما راه به جایی نبرد متوسل به زور و اجبار می شویم. همانطور که اگر بیمار با توصیه و نسخه بهبود نیافت پزشک متخصص و دلسوز به جراحی می زند.(157)
جراحی روحی بسیار خطیرتر از جراحی بدنی است لذا این مرتبه، مراقبت ویژه می طلبد. به همین منظور و برای جلوگیری از هرج و مرج و ناامنی های اجتماعی رهبر معظم انقلاب این مرتبه را بر عهده نیروهای انتظامی و قضایی می دانند.(158)
دفاع
و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیراً و لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز.(159)
اگر خدا بعضی از مردم را به وسیله بعض دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود، سخت ویران می شد، و قطعاً خدا به کسی که (دین) او را یاری می کند، یاری می دهد، چرا که خدا سخت نیرومند شکست ناپذیر است.
اسلام، دین صلح و صفاست و همواره می کوشد تا همه مردم و ملتها در کنار هم برادرانه زندگی کنند ولی از آنجا که در هر زمان، ممکن است فردی یا گروهی به اسلام و مسلمانان حمله ور شده و در فکر از بین بردن آنان باشند، دفاع را بر همگان واجب کرده است.
دستور دفاع گرچه در برخی موارد همراه با کشتار و از بین بردن اموال مهاجمان است، ولی با روحیه انسان دوستی اسلام ناسازگار نیست همانطور که پزشک دانا و مهربان، پس از بی نتیجه ماندن دارو و درمان، عضو فاسد بدن را قطع می کند تا اعضای دیگر از خطر نابودی در امان بمانند.
انواع دفاع (160)
1. دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی
2. دفاع از جان و حقوق شخصی
دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی
اگر دشمن بر کشورهای اسلامی هجوم آورد،
یا نقشه دستیابی بر منافع اقتصادی یا نظامی مسلمانان را کشیده باشد،
و یا نقشه سلطه سیاسی بر کشورهای اسلامی را داشته باشد، بر تمام مسلمانان واجب است با هر وسیله ممکن، در برابر هجوم دشمنان ایستاده و با نقشه ها و توطئه های آنان مخالفت ورزند.
دفاع از جان و حقوق شخصی
1. جان مسلمانان محترم است و چنانچه کسی به انسان حمله آورد یا به افرادی که وابسته به وی هستند؛ مانند پسر، دختر، پدر، مادر و برادر هجوم آورد، دفاع و جلوگیری از او واجب است، اگر چه به قتل مهاجم بیانجامد.
2. اگر دزدی برای دزدیدن اموال انسان هجوم آورد، دفاع و جلوگیری از او واجب است.(161)
آموزش فنون نظامی
در این زمان که دانش نظامی پیشرفت بسزایی کرده و دشمنان اسلام به انواع سلاحهای پیشرفته مجهز شده اند، دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی، بدون فراگیری فنون نظامی و آمادگی رزمی و تسلیحاتی ممکن نیست و از آنجا که دفاع، بدون آموزش نظامی امری است ناممکن، بر تمام افرادی که توانایی و قدرت یادگیری آن را دارند و احتمال می رود به شرکت آنان در جبهه دفاع از اسلام و کشور اسلامی نیاز پیدا شود، آموزش نظامی واجب است.

16- در میدان تلاش

یا ایها الذین امنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم.(162)
ای کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما (انجام گرفته) باشد.
کوچه پس کوچه های شهر یثرب را پشت سر می گذاشتم. گویی بوی معطر پیامبر را استشمام می کردم و صدای گامهای استوار او را می شنیدم و آن همه سخت کوشی های او را در راه دین مقدس اسلام می دیدم.
کم کم از شهر دور شدم و به نواحی اطراف آن رسیدم. دیگر هوا بسیار گرم شده بود. از دور مردی نظرم را جلب کرد.
ایستادم و به خوبی او را نگریستم: نشسته بود و عرق ریزان سخت مشغول کار بود.
با خود گفتم:
سبحان الله! بزرگی از بزرگان قریش در این ساعت روز آن هم در این گرمای سوزان چگونه به طلب دنیا مشغول است؟ چه بهتر که او را موعظه و نصیحت کنم و او را از این کار باز دارم؟
نزدیک او رفتم و سلامش کردم:
در حالی که سخت مشغول کار بود و عرق می ریخت سلامم را به گرمی پاسخ داد.
گفتم: در شگفتم بزرگی از بزرگان قریش در این ساعت روز آن هم در این گرمای سوزان اینگونه در طلب دنیا خود را به زحمت انداخته است! اگر در این حال اجل شما فرا رسد چه می کنید؟
تبسمی نمکین بر لبهایش نقش بست و فرمود: (ای محمد پسر منکدر!)
اگر در این حال اجلم فرا رسد در حالی مرگ را ملاقات خواهم کرد که به اطاعت خدا مشغولم، اطاعتی که با آن خود و خانواده ام را از تو و مردم بی نیاز می کنم. از آن می ترسم که مرگ من را دریابد و خدای ناکرده، در حال گناه و معصیت باشم.
او را شناختم او امام محمد باقر (علیه السلام) بود. گفتم: راست می گویید، خداوند رحمت خود را بر شما فرود آرد، ابتدا در نظر داشتم شما را موعظه کنم شما من را موعظه کردید.(163)
آری پیامبران و امامان از زحمتکشان و آبرومندانی بودند که دارایی خویش را در راه اسلام و مسلمانان مصرف می کردند و خود ساده زیستی را بر می گزیدند.
بنابراین اسلام هرگز با کار، تولید، پیشرفت و تمدن مخالف نیست بلکه از آن حمایت کرده و بدان، جهت می بخشد.
اسلام، با تأکید فراوان از ما خواسته است که در تولید، کسب و کار، تجارت و سایر فعالیتهای اقتصادی دو نکته اساسی را مراعات کنیم:
1. ظلم و اجحاف نکنیم.
2. از حرام اجتناب ورزیم.
در این درس، با برخی از احکام اسلام، در این زمینه آشنا می شویم:
معاملات حرام:
معاملاتی که موجب ضرر و زیان فرد، بر خلاف مصلحت جامعه باشد حرام است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1. خرید و فروش چیزهای زیانبار و ناپاک (نجس) مانند مردار.
2. خرید و فروش چیزهایی که کاربرد معمولی آنها در گناه است؛ مانند ابزار قمار.
3. خرید و فروش چیزی که از راه قمار یا دزدی به دست آمده باشد.
4. فروش چیزی به دشمنان اسلام که موجب تقویت آنان بر ضد مسلمانان گردد؛ مانند اسلحه.(164)
احتکار
انبار کردن مواد غذایی مورد نیاز مسلمانان، برای گران شدن و بالا رفتن قیمت آن، احتکار نام دارد.
حاکم اسلامی محتکر را مجبور به فروش می کند و چنانچه قیمت مناسبی برای کالای خود تعیین نکند، هر گونه که حاکم مصلحت بداند، قیمت گذاری می کند.(165)
رشوه
حضرت علی (علیه السلام) می فرماید:
هر مسؤولی که از رسیدگی به کارهای مردم خودداری ورزد، خداوند در روز قیامت او را ناکام و از خود دور خواهد ساخت، و اگر در برابر انجام وظیفه هدیه ای بگیرد، گریبانگیر او خواهد شد و اگر رشوه بگیرد، به خدا شرک ورزیده است.(166)
کسی که رشوه می دهد تا به ناحق به سود وی حکم کنند و نیز گیرنده رشوه، هر دو گناهکارند.
رشوه اگر چه به عنوان هدیه، پیشکش و حق حساب، مانند آن باشد، حرام است.
بر رشوه گیر واجب است چیزی را که گرفته به صاحبش بر گرداند.(167)
ربا
در اسلام اندوختن و راکد گذاشتن ثروت بدون بهره گیری اقتصادی از آن پسندیده نیست ولی برای به کار گرفتن ثروت و شیوه سود آوری آن مقررات ویژه ای است که با عمل به آنها سلامت اقتصادی جامعه محفوظ می ماند و انسانها از فزون طلبی و دست اندازی به اموال دیگران و تجاوز به حقوق یکدیگر در امان می مانند. یکی از شیوه های نادرست سود آوری از نظر اسلام ربا گرفتن است:
اقسام ربا:

1. ربا در خرید و فروش

اگر کسی کالایی را با کالای هم جنس، مبادله کند و در مقابل، از همان جنس افزونتر بگیرد (مانند فروش 10 کیلو گندم، به 12 کیلو گندم) یا علاوه بر آن کالا، مقداری پول بگیرد، ربا و حرام است.
مبادله کالاهای هم جنس زمانی ربا است که دو شرط داشته باشد:
1. دو کالا از نظر مردم و بازار، هم جنس قلمداد شوند: مانند گندم و گندم: گندم و جو: خرما و رطب، انگور و کشمش.
2. مبادله رایج آنها با پیمانه و وزن باشد نه با اندازه گیریهای دیگر، مانند شمارش.(168)
برای رهایی از ربا، می توان یکی را فروخت و با پول آن و افزودن مقداری بر آن کالای دیگر را خرید.
ربا در قرض
قرض دادن از کارهای مستحبی است که پاداشی بالاتر از صدقه دارد، صدقه 10 ثواب و قرض 18 پاداش، ولی باید از گرفتار شدن در دام ربا پرهیز کرد، ربا در قرض، وقتی است که قرض دهنده، مقداری بیشتر از آنچه پرداخته دریافت کند و این دریافت اضافی بر اساس قرارداد قبلی باشد ولی اگر قرض گیرنده بدون قرارداد قبلی، چیزی به عنوان تشکر و سپاس به قرض دهنده بدهد، ربا نیست و گرفتن آن نیز اشکال ندارد.(169)
رهن
رهن، پشتوانه قرض است بدین شکل که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار به عنوان گرو می گذارد تا در صورت تخلف از پرداخت، طلبکار حق خود را از مال بردارد.(170)
گرو، امانت است و گرو گیرنده (طلبکار) حق استفاده کردن از آن را ندارد.(171)
اجاره
در اجاره باید این شرایط مراعات شود:
1. مال و ملک، قابل بهره برداری حلال باشد.
2. اجاره گیرنده «مستاجر» آن را برای استفاده حلال اجاره کند.
3. مدت اجاره، معین باشد.
4. کرایه و اجاره بها نیز معین باشد.(172)
احکام اجاره
1. مال و ملک در دست مستأجر امانت است، بنابراین اگر در نگهداری آن کوتاهی نماید، ضامن است.(173)
2. پس از قرار داد اجاره، اگر مستأجر آن را تحویل نگیرد یا از آن استفاده نکند، باید اجاره بها را بپردازد.(174)
3. با پایان یافتن مدت اجاره، مستأجر باید مال یا ملک را به صاحبش تحویل دهد، و اگر بدون رضایت او از آن استفاده کند، گناه کرده و ضامن اجاره بهای آن است.
4. اگر اجاره دهنده شرط کند که مستأجر، فقط خودش از آن مال یا ملک استفاده کند، مستأجر حق ندارد آن را به دیگری اجاره بدهد.(175)
رهن و اجاره
آنچه امروز به نام رهن و اجاره مرسوم است که مستأجر مبلغی پول از پیش به اجاره دهنده می دهد و در مقابل، اجاره کمتری می پردازد، چون شرایط رهن را ندارد و کم کردن اجاره هم در برابر پولی است که مستأجر به اجاره دهنده پرداخته، در حکم ربا و حرام است.
برای رهایی از ربا می توان به روش اجاره به شرط قرض عمل کرد؛ یعنی منزل، به مبلغ مورد توافق طرفین اجاره داده می شود و در قرار داد، شرط می شود که مستأجر مبلغ معینی از پیش، به عنوان قرض به مدت معینی به اجاره دهنده بپردازد.(176)