راه سبز (احکام ویژه پسران)

نویسنده : ستاد اقامه نماز

تطهیر جامدات

اگر گندم، برنج، گوشت، صابون و چیزهای جامد دیگر نجس شوند:
1. اگر فقط ظاهر آنها نجس شده باشد، تطهیر آنها همانند ظروف نجس انجام می پذیرد.
2. اگر نجاست به درون آنها هم رسیده باشد، قابل تطهیر نیستند.
3. اگر شک داریم نجاست به باطن آنها رسیده است یا نه، تطهیر ظاهر آنها کافی است.(46)

تطهیر زمین نجس

با آب کر، جاری و لوله: ابتدا عین نجاست را بر طرف می کنیم آنگاه آب را روی آن می گیریم تا تمام جاهای نجس را فرا گیرد.
با آب قلیل: اگر زمین سخت و محکم نیست و آب را فرو می گیرد قابل تطهیر نیست ولی اگر آب بر آن جاری می شود، آب قلیل را روی محل نجس می ریزیم تا آب، جاری شود، آن گاه آب را به داخل چاه و فاضلاب هدایت می کنیم.
زمینی که روی آن شن یا ریگ است با آب قلیل پاک می شود ولی زیر شن ها و ریگ ها نجس می ماند.(47)

6- طهارت ویژه

علة غسل الجنابة النظافة.
امام رضا (علیه السلام) فرمود: حکمت غسل جنابت، نظافت و پاکیزگی است.(48)
آدمی تا در این جهان است در معرض آلودگی است و باید پیوسته به تطهیر روح و روان خود بپردازد.
اشک چشم و آب توبه و پشیمانی از گناه، آلودگی ناشی از گناهان را به خوبی می شوید و پاک می کند.
علاوه بر این، چنانچه گفتیم، یک مسلمان باید از نجس های ظاهری نیز خود را پاک سازد.
بدن انسان گاهی با نجاست هایی نظیر خون، ادرار و مدفوع، نجس می شود که با شستن همان موضعی که نجس شده، بدن، پاک می شود، ولی گاهی نجاستی هست که با شستن یک قسمت از بدن، پاک نمی شود.
بلکه اگر تمام بدن را هم بشوید ولی نیت خاص آن را نکند باز هم پاک نمی شود یعنی باید حتماً غسل کند. نجاستی که باید برای آن غسل کنیم، منی است که از انسان بالغ، خارج می شود.
احتلام و جنابت
منی ممکن است در خواب از انسان خارج شود که به آن احتلام می گویند و نیز ممکن است در بیداری از انسان خارج شود.
به انسانی که در خواب یا بیداری منی از او بیرون آمده است جنب می گویند؛
جنابت عوامل دیگر هم دارد که برای آگاهی بیشتر می توانید به رساله توضیح المسائل رجوع کنید.
شخص جنب، واجب است برای انجام عباداتی نظیر نماز روزه غسل کند.
استمناء
کسی که هنوز ازدواج نکرده است نمی تواند در بیداری جنب شود. بنابراین اگر در اثر نگاه به نامحرم و مناظر شهوت انگیز، نگاه به عکس ها و فیلم های مبتذل، خواندن رمان ها و مطالب جنسی، گوش دادن به نوارهای موسیقی مبتذل و راههای دیگر، شهوت بر او غالب شود و منی از او بیرون آید مرتکب یکی از گناهان بزرگ شده است که به آن استمناء گویند.
این عمل زشت، آتش جهنم و ذلت و خواری را در پی دارد، علاوه بر اینها اختلالات جسمی و روانی در دنیا گریبانگیر آن شخص خواهد شد و اگر ادامه پیدا کند ازدواج او را با مشکل رو به رو خواهد کرد.
حضرت علی (علیه السلام) شخصی را که مبتلا به این گناه بود آنقدر کتک زد تا سرخ شد سپس او را از بیت المال همسر داد.(49)
امام صادق (علیه السلام) درباره مبتلایان به این گناه می فرماید: سه گروهند که خداوند روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و نگاه رحمت به آنان نمی اندازد، آنان را پاک نمی کند، و عذاب دردناک برای آنان است.
آنگاه امام صادق (علیه السلام) سه گروه را نام می برد و یکی از آنها را کسی می داند که مبتلا به این گناه است.(50)
شایسته است یک جوان مسلمان خود را پاک نگه دارد و قبل از ازدواج با عبادت و ورزش و کار، وقت خود را کامل کرده و هر چه زودتر ازدواج کند تا به راههای انحرافی و گناه مبتلا نشود.
راههای تشخیص
گاهی انسان از آنچه در کتابهای پزشکی خوانده است و یا از راههای دیگر یقین به خارج شدن منی از خود می کند، در غیر این صورت اگر سه نشانه زیر را دارا باشد، حکم به منی بودن آن می شود.
1. با شهوت خارج شود.
2. با فشار و جستن خارج شود.
3. پس از آن، بدن سست شود.
البته درباره شخص مریض، نشانه اول کفایت می کند و نیازی به دو نشانه دیگر نیست.(51)
شخصی که جنب شده، مستحب است قبل از غسل کردن، ادرار کند. این عمل باعث می شود مجرا از منی پاک گردد. همچنین مستحب است انسان همیشه بعد از ادرار کردن استبرا(52) کند تا مجرا از ادرار پاک گردد.(53)
تشخیص کامل
ممکن است غیر از ادرار و منی، آبهای دیگری از مجرا خارج شوند که همه آنها پاک هستند.
مثل آبی که گاهی پس از بیرون آمدن منی، از مجرا خارج می شوند که به آن وذی می گویند و یا آبی که گاهی پس از ادرار از مجرا خارج می شود که به آن ودی می گویند.
البته ودی در صورتی پاک است که ادرار به آن نرسیده باشد. و یا آبی که گاهی بعد از بازی یا پیش از خروج منی از مجرا بیرون می آید که با شهوت و لذت همراه است ولی خصوصیات منی را ندارد و به آن مذی می گویند، چنانچه گفتیم همه این آبها پاک هستند.(54)
احکام جنابت
1. اگر منی از جای خود حرکت کند ولی بیرون نیاید، انسان، جنب نمی شود.(55)
2. اگر قبل از غسل، ادرار نکرده باشد و پس از غسل رطوبتی از او خارج شود که نمی داند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی را دارد. (56)
3. اگر در لباس خود منی ببیند و مطمئن باشد که از خود اوست و برای آن غسل نکرده است باید غسل کند. البته نمازهایی را که نمی داند قبل از بیرون آمدن آن منی خوانده یا پس از آن لازم نیست قضا کند.(57)
4. کسی که مرتکب استمناء شده است باید غسل کند و اگر روزه خود را باطل کرده است، باید آن را قضا کند و بنابر احتیاط واجب کفاره جمع(58) بدهد.(59)
5. بیرون آمدن منی از انسان، نشانه بلوغ اوست اگر چه به سن بلوغ نرسیده باشد.(60)
اقسام غسل ها
غسل گاهی مستحب و گاهی واجب است. غسلهای مستحبی مانند غسل جمعه، غسل شبهای قدر، و غسل برای رفتن به مسجدالحرام.
غسلهای واجب دو گونه است:
1. مشترک بین مردان و زنان که عبارتند از: غسل جنابت، غسل مس میت، غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می شود.
2. مخصوص بانوان، که عبارتند از: غسل حیض، غسل استحاضه و غسل نفاس.(61)
آداب ویژه غسل
به دو روش می توان غسل کرد:
1. ترتیبی:
به نیت غسل ابتدا سر و گردن را می شوییم، سپس نیمه راست بدن، و بعد از آن نیمه چپ بدن را.
2. ارتماسی:
به یکی از سه روش زیر غسل می کنیم:
به نیت غسل یکباره زیر آب می رویم، به طوری که تمام بدن در آب قرار گیرد.
یا به نیت غسل به تدریج زیر آب می رویم تا تمام بدن در آب قرار گیرد.
و یا زیر آب رفته و در آب به نیت غسل، بدن را تکان می دهیم.(62)
احکام غسل
با کیفیت غسل کردن آشنا شدید، در این جا به برخی نکته های مهم اشاره می کنیم:
1. چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است باید برطرف کنیم و اگر پیش از این کار غسل کنیم، غسل باطل است.(63)
2. در غسل، باید آب بر بدن جاری شود و به تمام آن برسد ولی دست کشیدن لازم نیست.(64)
3. شستن قسمت داخلی لاله گوش و نیز بین انگشتان پا واجب است ولی شستن جاهایی که دیده نمی شود مانند: داخل گوش و بینی واجب نیست.
4. هنگام غسل پای خود را از زمین برداریم تا به کف پا هم آب برسد و شسته شود.(65)
5. اگر در بین غسل کردن کاری که وضو را باطل می کند از انسان سر زند، غسل او باطل نمی شود. ولی برای نماز باید وضو بگیرد.(66)
6. اگر کسی شک دارد که غسل کرده است یا نه، واجب است غسل کند.
7. کسی که غسل کرده و پس از غسل شک می کند که غسل او صحیح بوده یا نه، لازم نیست دوباره غسل کند.(67)