راه سبز (احکام ویژه پسران)

نویسنده : ستاد اقامه نماز

4- دوران سبز بلوغ

یا ایها الناس قد جاء کم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نوراً مبیناً(19)
ای مردم، در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده ایم.
عجب دورانی بود، دوران لهو و لعب، بازی و سرگرمی!
آن روزها عقل و اندیشه را در خانه می گذاشتیم و با وهم و خیال می زیستیم؛ ولی آن دوران به سرعت گذشت. انقلاب شد، انقلاب سبز، دوران بلوغ آمد و همه چیز عوض شد.
عقل و اندیشه به میدان آمد و با وهم و خیال درگیر شد. اکنون دوران آرایه هاست. اندیشه می آراید یا وهم و خیال؟
وهم و خیال با سلاح خشم و شهوت و با پشتیبانی شیطان به میدان آمده است.
عقل و اندیشه، فرمانده ندارد، پشتیبان ندارد!
دست نیاز به بارگاه بی نیاز بلند می کند، از اوج آسمان فرمانده و پشتیبان می آید.
فرمانده، دین و پشتیبان، فرشتگان.
من و تو که در دوران سبز بلوغیم می کوشیم در جبهه حق قرار گیریم و دین را سر لوحه خود قرار دهیم.
نشانه های بلوغ
شناسنامه اش را نگاه می کند، 15 سال از عمرش را سپری کرده، فکر می کند تازه بالغ شده است، به او می گوییم مگر نمی دانی که سن بلوغ بر اساس سال قمری است و هر سال قمری 10 روز و 18 ساعت کمتر از سال شمسی است.(20) بنابراین وقتی 14 سال و 6 ماه و 18 روز از عمر شریف شما سپری شده تقریباً به سن بلوغ قدم گذاشته ای.
از این هم که بگذریم شاید زودتر از این بالغ شده باشی!
بلوغ فقط به سن و سال نیست، دو نشانه دیگر هم دارد که هر کدام در تو پیدا شده باشد، از همان لحظه بالغ شده ای، آن دو نشانه کدامند؟ رساله مرجع تقلید خود را بردار و بخوان.(21)
اگر بالغ شده ای خرسند باش که دیگر مکلف هستی و باید بر اساس احکام الهی عمل کنی.
پنجره های اعمال
پنجره ها را باز کنیم یا ببندم!
اولی را اگر باز نکنی جانت به خطر می افتد.
دومی را اگر باز کنی جانت در خطر است.
سومی را اگر باز کنی بهتر است، هوا را لطیف و معطر می کند.
چهارمی را اگر ببندی بهتر است، و گرنه از لطافت هوا می کاهد.
پنجمی را باز کنی یا ببندی، فرقی ندارد.
باز کردن پنجره اعمال، انجام دادن آن و بستن پنجره، ترک کردن آن است.
اولی، واجب است مانند نماز، خمس، و اطاعت از پدر و مادر.
دومی حرام است مانند نگاه آلوده، و آزردن پدر و مادر.
سومی، مستحب است مانند سلام کردن، و پوشیدن تمیزترین لباس در نماز.
چهارمی مکروه است مانند پوشیدن لباسی که نقش صورت دارد در نماز.
پنجمی، مباح است مانند ورزش، استراحت کردن، و پیاده روی.(22)
آشنایی با زبان احکام
هر علم و فنی زبان مخصوصی دارد. زبان فلسفه با زبان شعر و هنر فرق دارد. زبان ریاضی با زبان عرفان متفاوت است. احکام نیز زبان مخصوص به خود را داراست. رساله را بر می داریم به واژه هایی بر می خوریم که معانی آنها را نمی دانیم. با چند واژه آشنا می شویم.

1. فتوا

حکم مساله ذکر شده است مثلاً گفته شده است:
واجب است، حرام است، جایز است، واژه های زیر نیز به معنای فتواست:
اظهر این است - اقرب این است - اقوی این است - بعید نیست این واژه ها به معنای فتواست یعنی باید بر اساس آن عمل شود.

2. احتیاط واجب

حکم مساله ذکر نشده فقط گفته است (احتیاط این است که) و یا گفته است (احتیاط واجب این است که) مقلد موظف است یکی از این دو کار را انجام دهد:
الف: بر اساس همین احتیاط عمل کند.
ب: اگر مجتهد دیگری که از نظر علمی نسبت به همسطح ایشان یا ایشان پایین تر و از دیگران بالاتر است در این مساله فتوا داده است، به فتوای او عمل کند.
مثال: اگر از روی معصیت یا به واسطه عذری، نماز مغرب یا عشا را تا نصف شب نخواند، بنابر احتیاط واجب، باید تا قبل از اذان صبح، بدون این که نیت اداء یا قضا کند نماز را بجا آورد.(23)