فهرست کتاب


صدف های قرآنی

محمود اکبری

مقدمه

قرآن تنها معجزه جاوید پیامبر عظیم الشان اسلام است. گذشت زمان نه تنها از جاذبه این کتاب نکاسته؛ بلکه روز به روز بر ابعاد عظمت و جذابیتش افزوده است.
قرآن کتابی است که در عمق جان انسان، انقلاب ایجاد می کند و انسان را از نادانی به آگاهی، از خود خواهی به خدا خواهی و از گناه به اطاعت و بندگی، سوق می دهد. قرآن دریای بی کران است که هرگز دانشمندان نمی توانند به عمق معارف آن دست یابند. قرآن مشعل هدایت و گوهر درایت و گنجینه معرفت و پناهگاه موحدان و ضامن سعادت بشر در دنیا و آخرت است.
قرآن خورشیدی است که متحیران وادی ضلالت را به نور خود هدایت می کند و دردمندان وادی جهالت را از داروی معرفت خویش بهره مند می سازد، و در سایه عمل به دستورهای آن می توان بیماری های روحی را درمان کرد، قرآن می فرماید: و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه و اتقو العکم ترحمون (1) این کتاب که ما نازل کردیم. کتاب مبارکی است. شما از آن پیروی کنید و پرهیزگار باشید؛ شاید به شما رحم شود. از برکات قرآن این است که هر فردی به میزان ظرفیت و درک و ذوق خود، بهره می برد. تاکنون کتاب های بسیاری در زمینه های گوناگون علوم و معارف قرآنی نوشته شده است که بر درستی این سخن گواهی می دهد. و این نوشتار مجموعه ای از شگفتیها، ویژگیها، دانستنیها، نکات تربیتی و قرآنی که برای نسل جوان، به ویژه مربیان و معلمان و محافل قرآنی، به رشته تحریر در آمده تا وسیله ای برای انس و آشنایی بیشتر با قرآن باشد.
در خاتمه، از تلاشهای مخلصانه سرورانی که این حقیر را در تهیه این اثر یاری داده اند به ویژه جناب آقای استاد معظم حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی حسینیان تشکر و قدردانی می شود.

فصل اول ویژگیهای قرآن

جامعیت قرآن

یکی از معجزات قرآن، جامعت است. قرآن می فرماید: و لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل (2)
در این قرآن، ما برای مردم از هر چیز نمونه ای آوردیم (و همه معارف در آن جمع است).
این قرآن با محتوای بسیار غنی و متنوع، آن هم از انسانی درس نخوانده، عجیب است. چرا که در این کتاب آسمانی، هم دلائل عقلی در زمینه عقائد، هم احکام متین و استوار بر اساس نیازمندیهای بشر در همه زمینه ها و هم بحث های تاریخی که در نوع خود بی نظیر، هیجان انگیز، بیدارگر، تکان دهنده و خالی از هر گونه خرافه است و هم مباحث اخلاقی که با دلهای آماده همان کار را می کند که باران بهاری با زمین های مرده می کند. و هم مسائل علمی که در قرآن مطرح شده، پرده از روی حقایقی بر می دارد که حداقل در آن زمان برای هیچ دانشمندی شناخته نشده بود. خلاصه قرآن در هر وادی گام می نهد عالی ترین نمونه را ارائه می دهد. آیا با توجه با این که معلومات انسان محدود است، مخصوصا با توجه با این که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در محیطی پرورش یافته بود که از همان علم و دانش محدود بشری آن روز نیز خبری نبود، آیا وجود این همه محتوای متنوع در زمینه های توحیدی و اخلاقی و اجتماعی و نظامی و سیاسی دلیل بر این نیست که از مغز انسان تراوش نکرده؛ بلکه از ناحیه خداست؟ اگر فرض کنیم تمام دانشمندان امروز و متخصصان علوم مختلف جمع شوند دائره المعارفی را تنظیم کنند و آن را در قالب بهترین عبارات بریزند ممکن است این مجموعه برای او روز جامعیت داشته باشد اما مسلما برای پنجاه سال بعد نه تنها ناقص و نارسا است؛ بلکه آثار کهنگی از آن می بارد. در حالی که قرآن در هر عصر و زمانی که خوانده شود گویی برای همان عصر و زمان نازل و هیچ اثری از گذشت زمان در آن دیده نمی شود. (3)