فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

همه در مقابل قانون مساوی هستند

ما عدالت اسلامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم. اسلامی که راضی نمی شود حتّی به یک زن یهودی که در پناه اسلام است تعدّی بشود. اسلامی که حضرت امیر علیه السلام می فرماید برای ما اگر چنانچه بمیرم، ملامتی نیست که لشگر مخالف آمده است و با فلان زن یهودیه ای که ملحد بوده است خلخال را از پایش درآورده است.
یک همچو اسلامی که عدالت باشد در آن، اسلامی که در آن هیچ ظلم نباشد، اسلامی که آن شخص اولش با آن فرد آخر همه علی السواء در مقابل قانون باشد. در اسلام آن چیزی که حکومت می کند یک چیز است و آن قانون الهی.
پیغمبر اکرم( صلی الله علیه و آله ) هم به همان عمل می کرده است، خلفای او هم به همان عمل می کردند، حالا هم ما موظفیم که به همان عمل کنیم. قانون حکومت می کند، شخص هیچ حکومتی ندارد. آن شخص ولو رسول خدا باشد، ولو خلیفه رسول خدا باشد، شخص مطرح نیست در اسلام. در اسلام قانون است، همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست، قانونی است که از روی عدالت الهی پیدا شده است، قانونی است که قرآن است، قرآن کریم است و سنت رسول اکرم است.
همه تابع او هستیم و همه باید روی آن میزان عمل بکنیم. فرقی مابین اشخاص نیست در قانون اسلام، فرقی مابین گروهها نیست. با اینکه پیغمبر اکرم عرب بوده است و با عرب صحبت می فرموده است می فرماید که: هیچ عربی عجم شرافت ندارد و هیچ عجمی هم بر عرب شرافت ندارد.(329)

اتکال به خدا

ملت ما قبل از اینکه نهضتشان انسانی باشد، اسلامی است و انسانی. همان انسانیّتی که اسلام برای او شأن قائل است.
ما به قدرت طبیعی بر این مشاکل و بر این مصیبتهائی که وارد شده است فائق نیامده ایم برای اینکه قدرت ما به حسب طبیعت یک قدرت بسیار ناچیزی بود در مقابل قدرت های بسیار بزرگ، مثل قدرت آمریکا و قدرت شاه سابق، با آن ابزاری که اینها در دست داشتند.
ما به اینها که غلبه کردیم، ملّت ما که در این نهضت پیروز شد این فقط برای اتّکال به خدا بود.
در ملّت ما یک تحوّلی حاصل شد که آن تحویل سابقه نداشت، آن تحوّل اینطور بود که شهادت را برای خودشان فوز عظیم می دانستند.(330)

ایمان و وحدت

قدرت ایمان، پشتیبانی خدای تبارک و تعالی ، اتّکال به ولی عصر علیه السلام شما را پیروز کرد. برادران من از یاد نبرید این رمز پیروزی را، این وحدت کلمه ای که در تمام اقشار ایران پیدا شد معجزه بود، کسی نمی تواند این را ایجادکند، این معجزه بود، این وحی الهی بوده نه کار بشر، رمز پیروزی شما، اول ایمان ثابت و بعد وحدت کلمه، این دو مطلب را حفظ کنید.(331)