فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

نقشه شوم غرب در دانشگاهها

در دانشگاه، نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزشهای خود منحرف کنند و به سوی شرق و غرب بکشانند و دولتمردان را از بین اینان انتخاب و بر سرنوشت کشورها حکومت دهند تا به دست آنها هرچه می خواهند انجام دهند.
اینان کشور را به غارت زدگی و غربزدگی بکشانند و قشر روحانی با انزوا و منفوریت و شکست قادر بر جلوگیری نباشد و این بهترین راه است برای عقب نگهداشتن و غارت کردن کشورهای تحت سلطه، زیرا برای ابرقدرتها بی زحمت و بی خرج و در جوامع ملّی بی سر و صدا هر چه هست به جیب آنان می ریزد.
پس اکنون که دانشگاهها و دانشسراها در دست اصلاح و پاکسازی است بر همه ما لازم است با متصدیان کمک کنیم و برای همیشه نگذاریم دانشگاهها به انحراف کشیده شود و هرجا انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن کوشیم، و این امر حیاتی باید در مرحله اول با دست پرتوان خود جوانان دانشگاهها و دانشسراها انجام گیرد که نجات دانشگاه از انحراف، نجات کشور و ملّت است.
و اینجانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحله دوم، و به دولتمردان و روشنفکران دلسوز برای کشور در مرحله بعد وصیت می کنم که در این امر مهم که کشورتان را از آسیب نگهمیدارد با جان و دل کوشش کنید و دانشگاه ها را به نسل بعد بسپرید.
و به همه نسلهای مسلسل توصیه می کنم که برای نجات خود و کشور عزیز و اسلام آدم ساز، دانشگاهها از انحراف و غرب و شرق زدگی حفظ و پاسداری کنید، و با این عمل انسانی اسلامیِ خود دست قدرتهای بزرگ را از کشور قطع و آنان را ناامید نمائید.(196)

باید مغز استعماری عوض شود

مغز ما دزدیده شده است و یک مغز دیگر جای آن گذاشته شده، مغز استعماری. یک مغز استعماری ما الان داریم و تا این مغز استعماری را ما عوض نکنیم یک مغز استقلالی جایش نگذاریم نمی توانیم این مملکت را اداره کنیم، هر چه بخواهید هم درست کنید نمی شود.
کوشش کنید این مغز عوض بشود، اساتید دانشگاه ما کوشش کنند که این جوانهای ما مغزشان عوض بشود، یک مغز استقلالی باشد، نه استعماری، و آن مغزی نباشد که درست کردند برای ما و مغز خودمان را گرفتند. مستقل باشند، فرهنگ هم باید اینطور باشد، اقتصاد هم باید اینطور باشد.(197)

ما از دخالت نظامی نمی ترسیم از دانشگاه استعماری می ترسیم

معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از غرب جداکند، و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند، و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل، یک فرهنگ مستقل داشته باشیم.
عزیزان من، ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم، ما از دخالت نظامی نمی ترسیم آنچیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است.
ما از دانشگاه استعماری می ترسیم، ما از دانشگاهی می ترسیم که جوان های ما را آنطور تربیت کنند که خدمت غرب کنند.(198)