فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

ولایت فقیه مبنای مشروعیت نظام

به حرفهای آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند و می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید.
اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا یا طاغوت. یا خداست یا طاغوت
اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.
شما نترسید از این چند نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است، نمی فهمند فقیه چه است، نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. آنها خیال می کنند که یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را.
آنها اسلام را فاجعه می دانند. ولایت فقیه فاجعه نیست، ولایت فقیه تبع اسلام است.(164)

ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری را می گیرد

این ها ولایت فقیه را اطلاع از آن ندارند. مسائل این حرف ها نیست، ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد، نه این که می خواهد دیکتاتوری بکند.
این ها از این می ترسند که مبادا جلو گرفته بشود، جلو دزدی ها را می خواهد بگیرد. اگر رئیس جمهور باید با تصویب فقیه باشد، با تصویب یک نفری که اسلام را بداند چیست، درد برای اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمی گذارد این رئیس جمهور یک کار خطا بکند. این ها این را نمی خواهند.
این ها اگر یک رئیس جمهور غربی باشد همه اختیارات دستش بدهند هیچ مضایقه ای ندارند و اشکالی نمی کنند، اما اگر یک فقیهی که یک عمری را برای اسلام خدمت کرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شرایطی که اسلام قرار داده است که نمی تواند یک کلمه تخلف بکند.
اسلام دین قانون است، قانون، پیغمبر هم نمی توانست خلاف بکند، نمی کردند، البته نمی توانستند بکنند.
خدا به پیغمبر می گوید که اگر یک حرف خلافی بزنی رگ وَ تینت قطع می کنم.
حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد، برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می کنند، مجری قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانونند.
فقیه ناظر بر این است که این ها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند، نه این که می خواهد خودش یک حکومتی بکند، می خواهد نگذارد این حکومت هائی که اگر چند روز بر آن ها بگذرد برمی گردند به طاغوتی و دیکتاتوری، می خواهد نگذارد بشود.
زحمت برای اسلام کشیده شد. خون های جوان های شما در راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاریم که اساسی که اسلام می خواهد درست بکند و زمان امیرالمؤمنین بوده و زمان رسول اللَّه صلی الله علیه و آله بوده، بگذاریم این ها را برای خاطر چهار تا آدمی که دور هم جمع می شوند و پاهایشان را روی هم می اندازند عرض می کنم چائی و قهوه می خورند و قلمفرسائی می کنند.(165)

ولایت فقیه همان ولایت رسول اللَّه است

قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد.
ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است.
همان ولایت رسول اللَّه است، و اینها از ولایت رسول اللَّه هم می ترسند.
شما بدانید که اگر امام زمان علیه السلام حالا بیاید باز این قلم ها مخالفند با او، و آنها هم بدانند که قلم های آنها نمی تواند مسیر ملّت ما را منحرف کنند. آنها باید بفهمند اینکه ملّت ما بیدار شده است و مسائلی که شما طرح می کنید ملّت می فهمد، متوجّه می شود.
دست و پا نزنید خودتان را به ملّت ملحق کنید، بیائید در آغوش ملّت.
قلم های شما از تفنگ های آن دموکرات ها به اسلام بیشتر ضرر دارد.
نطق های شما به اسلام ضررش بیشتر از آن توپ هائی است که آنها به جوانان ما می بندند.(166)