فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

ظلم ستیزی، تکلیف الهی

ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم، همین وظیفه است که امیرالمؤمنین علیه السلام در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می دهد و می فرماید: وَکوُنا لَلظَّالِمَ خصماً وَلِلْمَظْلوُمِ عَوْناً، دشمن ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید.

منطق ظلم ستیزی انبیاء

موسی بن عمران چه کرد؟ در زندگیش چه کرد؟ حضرت ابراهیم در زندگیش چه کرد؟ تمام اینها قیام کردند در مقابل جور، در مقابل ظلم، همه، قیامشان این معنا بود. ما سرمشق باید بگیریم از اینها و ما باید قیام کنیم در مقابل ظلم، مسلمان ها باید در مقابل جورها، در مقابل ظلم ها، در مقابل منکرات قیام کنند.(133)

ظلم نکنید و ظلم نپذیرید

ملّت اسلام پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه می شود در دو کلمه لاتَظْلِموُنَ وَلاتُظْلَموُن.(134)