فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

اسلام مکتب مبارزه و قیام

مسأله اصلی برای جهانخواران شرق و غرب اسلام است که می تواند مسلمانان جهان را تحت پرچم پرافتخار توحید مجتمع و دست جنایتکاران را از کشورهای اسلامی و از سلطه بر مستضعفان جهان کوتاه و مکتب ارزشمند و مترقی الهی را بر جهان عرضه نماید.(99)
«قُلْ إتَّما أعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أنْ تَقوُموُا لِلَّهِ مَثْنی وَفُرادی » خدای تبارک و تعالی در این آیه می فرماید که یک موعظه، فقط من یک موعظه به شما می کنم، یک موعظه ای که واعظش خداست و آورنده موعظه پیغمبر اکرم است و می فرماید، فقط یک موعظه است، این موعظه باید اهمیتش خیلی زیاد باشد که در این تعبیر می فرماید و آن موعظه این است که «أنْ تُقوُموُا لِلّهِ مَثْنی وَفُرادی ». اینکه قیام کنید برای خدا، برای اقامه حق قیام کنید.(100)
قیام للَّه است که موسی کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد.(101)

برای خدا قیام کنید

خدای تبارک و تعالی می فرماید فقط یک موعظه همه موعظه ها را یک موعظه من دارم. پیغمبر اکرم واسطه، خدا واعظ، ملّت متعّظ، من فقط یک موعظه، بیشتر از یک موعظه ندارم، «إنَّما أعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أنْ تَقُوموُا لِلّهِ» اینکه برای خدا قیام کنید وقتی که دیدید که دین خدا در معرض خطر است برای خدا قیام کنید. امیرالمؤمنین می دید که دین خدا در معرض خطر است معاویه دارد وارونه می کند دین خدا را، برای خدا قیام کرد. این یک مطلبی است که برای یک وقت نیست، موعظه خدا همیشگی است هر وقت دیدید که بر ضد اسلام، بر ضد رژیم انسانی اسلامی الهی خواستند که قیام کنند، خواستند وارونه کنند مسایل اسلام را، به اسم اسلام، اسلام را بکوبند، اینجا لِلَّهِ باید قیام کرد و نترسید از اینکه شاید نتوانیم، شاید شکست بخوریم، شکست تویش نیست.(102)

همه باید برای خدا قیام کنیم

شاید این وصفی که برای حضرت صاحب علیه السلام ، ذکر شده است دنبال همین آیه شریفه که می فرماید که: «قُلْ إتَّما أعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أنْ تَقوُموُا لِلَّهِ مَثْنی وَفُرادی » دنبال همین معنا باشد که همه باید قیام بکنیم قیام واحد که بالاترین قیام همان قیام آن شخص واحد است و هم قیامها باید دنبال آن قیام باشد و قیام لِلّهِ باشد... البته آن حضرت قیام لِلَّهِ می فرمایند و آن لِلّهی که آن لِلّهی که و آن خلوصی که برای ایشان هست برای دیگران نیست لکن شیعه های بزرگوار آن حضرت هم باید پیروی از او بکنند در اینکه قیام کنند لِلّه، برای خدا.(103)