فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

حفظ نظام

ما برایمان واجب عقلی است، واجب شرعی است که در این موقع دنبال بکنیم و این نهضتی که ایران بپا کرده است را به آخر برسانیم.(84)
به ملّت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان بدست آوردید، همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید.(85)
باید در حفظ دین مقدّس و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی استقامت کنیم، و مشکلات را با استقبال و استقامت انقلابی رفع نمائیم.(86)
خدا می داند که اگر این نهضت شکست بخورد، تا آخر دیگر ایران روی خوش به خودش نمی بیند.(87)
اگر ایران شکست بخورد شرق شکست خورده است، اگر ایران شکست بخورد مستضعفین شکست خورده اند.(88)
حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است.(89)

وجوب حفظ نظام

حفظ نظام یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است.(90)

وجوب عقلی و شرعی استمرار نهضت

ما برایمان واجب عقلی است، واجب شرعی است که در این موقع دنبال بکنیم و این نهضتی که ایران به پا کرده است به آخر برسانیم.(91)