فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

فهرست

جامعیت انسان
سرّ نیاز انسان به انبیاء
هدف بعثت انبیا
نقش دین در اصلاح انسان و اجتماع
مکتب های توحیدی مردم را از ظلمت به نور می برند
جامعیت دین اسلام
التقاطی فکرکردن خیانتی بزرگ به اسلام است
توحید گرائی در جهان بینی اسلام
زیربنا توحید است
علوم از نظر جهان بینی توحیدی
برگرداندن محسوسات به معقولات و توحید
اسلام طبیعت را رو به توحید می برد
سیمای جامعه توحیدی
توحید در قانونگذاری
آزادی بر محور توحید
برابری انسانها بر محور توحید
ابعاد مختلف دین اسلام
جامعیت قوانین اسلام
آمیختگی اخلاق و سیاست در اسلام
اسلام ضامن سعادت
اسلام دین سیاست است
رسول اللَّه صلی الله علیه و آله پایه گذار سیاست در دیانت
تئوری استعماری جدایی دین از سیاست
اجتماع سیاسی حج
توطئه جدائی دین از سیاست
بنی امیه پایه گذاران طرح جدایی دین از سیاست
ما نباید تحت نظارت یک کشورو یا تحت بیرق کفر باشیم
اسلام و توانائی اداره جامعه در همه اعصار
فقه تئوری اداره انسان و اجتماع
اجرایی بودن احکام شرع
مشروعیت حکومت
معیار حکومت اسلامی قانون خداست
قانونگزاری در حکومت اسلامی
حکومت اسلامی مشروط به قوانین اسلام است
مبادا از حرفهای خارجی ها بترسیم و در پیاده کردن احکام خدا سستی کنیم
احکام دفاعی
احکام مالی
ماهیت احکام حقوقی و اجرایی
سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله
لزوم استمرار اجرای احکام
اقتصاد اسلامی و حفظ منافع محرومین
وحشت جهان خواران از روح اقتصاد اسلام
رابطه اقتصاد و فرهنگ
وابستگی اقتصادی ریشه همه وابستگی ها است
جنگ اقتصادی و محاربه بین اسلام و کفر
استقلال در کسب علوم و صنعت
مردم را در تجارت، صنعت و کشاورزی شریک کنید
خودکفایی در امر کشاورزی
آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم
تمدّن بر پایه شرافت و انسانیت
ضرورت تقویت کشاورزی
ضرورت خودکفایی کشاورزی
کشاورزی اساس همه کارها باشد
ضرورت ایجاد صنایع مادر و دوری از مونتاژ
ما خواستار صنعت ملی و مستقل هستیم
نقش مردم در سازندگی
کالاهایی که برخلاف مصلحت و شرع است را نیاورند
جهادگران بذر انقلاب را در دل مردم می کارند
ضرورت فقرزدایی از جامعه
فقرزدایی و گرایش ملّت ها به اسلام
ثروتمندان نباید در اداره کشور نفوذ کنند
ثروتمندان نباید از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار باشند
آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند
وحدت رمز پیروزی
ندای الهی از ایران به همه جا خواهد رفت
ما باید مقاومت کنیم
توصیه ملّت به استقامت
پایداری و استقامت مردم
نقش مردم در جمهوری اسلامی
هشدار نسبت به آینده انقلاب و حفظ نظام
هشدار نسبت به خطر لیبرالها
ذلّت ملی گراها
ملّی گرایی اساس بدبختی مسلمین
رئیس جمهور اسلام و احکام را احیا بکند نه ملیّت را
حفظ نظام
وجوب حفظ نظام
وجوب عقلی و شرعی استمرار نهضت
حفاظت و پاسداری از جمهوری اسلامی
مقاومت در حفظ نظام
خطر شکست نهضت
هشدار در مورد شکست نهضت
حفظ مصالح نظام
اسلام مکتب مبارزه و قیام
برای خدا قیام کنید
همه باید برای خدا قیام کنیم
تفاوت قیام الهی و غیرالهی
قیام برای خدا خسران ندارد
اهداف و ضرورت سازنده
ملّت ما برای خدا قیام کرده است
قرآن دستور جنگ با منحرفین را داده است
منطق انبیاء: در برخورد با کفار
سیره معصومین: در برخورد با طاغوت
شیوه های مبارزه
کوشش کنیم که وابسته نباشیم
دست رد بر سینه دشمن بزنید
مردم باید پای انقلاب بایستند و آن را به آخر برسانند
مبارزه با ابرقدرت ها
ضرورت وحدت برای مقابله با ابرقدرتها
استفاده از حج برای مبارزه
دفاع از ارزشها و منافع مسلمین
مبارزه با متحجرین و انقلابی نماها
اهداف و آرمان حکومت اسلامی
انقلاب اسلامی آرمان همه انبیاء
«نه شرقی و نه غربی» شعار آرمانی انقلاب
انقلاب اسلامی هدیه غیبی الهی
اسلام برای انسان سازی آمده است
معرفی ذات حق مقصد انبیاء
بسط توحید و عدل هدف بعثت انبیاء
هدایت و تربیت انسان
تحقق عدالت
ترویج معنویت و اقامه عدل
تحقق احکام اسلام ضامن تحقق عدالت
عدالت گستری انبیاء
عدالت اجتماعی و عدالت باطنی
ظلم ستیزی
ظلم ستیزی، تکلیف الهی
منطق ظلم ستیزی انبیاء
ظلم نکنید و ظلم نپذیرید
نفی ظلم و حمایت از مظلومین
سازش با ظالم، ظلم بر مظلومین است
ما طرفدار مظلوم هستیم
اسلام مخالف ستم و ستم پذیری
باید با ظالمها معارضه کنیم
نباید مسلمانان تحت سلطه غیر باشند
تلکیف ما این است که در مقابل ظلمها بایستیم
باید با ابرقدرتها مخالفت کنید
قرن غلبه حق بر باطل
مستضعفین و محرومین
مستضعفین یاور نهضت پیغمبران
اسلام برای مستضعفین آمده است
حمایت از مستضعفان و محرومان
از مستضعفین حمایت می کنیم
خط اصولی دفاع از مستضعفین
تشکیل جبهه قدرتمند اسلامی
حمایت از مبارزان و محرومان
احقاق حقوق فقرا
هدف جاری شدن احکام اسلام است
قیام محرومین در مقابل قدرتها
اصلاحات
اصلاحات فرهنگی
انگیزه قیام سیّدالشّهداء اقامه معروف است
اصلاح مملکت با اصلاح فرهنگ آغاز می گردد
ضرورت تحوّل فرهنگی
فرهنگ باید متحول بشود
اصلاح فرهنگی
ولایت فقیه
عدم تفکیک بین رهبری مذهبی و سیاسی در فرهنگ شیعه
ولایت فقیه تداوم امامت
ولایت فقیه مبنای مشروعیت نظام
ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری را می گیرد
ولایت فقیه همان ولایت رسول اللَّه صلی الله علیه و آله است
اختیارات ولی فقیه
ولایت یعنی حکومت
فقها از جانب خداوند منصوب اند
شرایط رهبری
شرایط رهبری
شرط مرجعیت لازم نیست
شرایط رهبری
فرهنگ
استقلال فرهنگی و موجودیّت جامعه
بر فرهنگ اسلام تکیه زنید و با غرب و غربزدگی مبارزه کنید
جهاد فرهنگی
وابستگی فرهنگی منشأ همه وابستگی ها است
بزرگترین وابستگی، وابستگی فرهنگی است
فرهنگ استعماری از اسلحه بدتر است
خطر انحرافات فرهنگی
فرهنگ استعماری و وابستگی فکری
ضرورت اصلاح فرهنگ
نجات فرهنگ از غربزدگی
فرهنگ باید از غربزدگی بیرون بیاید
استعمار فرهنگی و وابستگی فکری و عملی
از همه وابستگی ها بالاتر، وابستگی افکار است
ضرورت تقویت و تشویق نیروهای متعهد و متخصصی که از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق درآمده اند
رفاه متناسب، حفظ شعایر و دوری از فرهنگ مصرفی
مقابله جدّی با فرهنگ و اقتصاد نظام سرمایه داری و اشتراکی
تهاجم فرهنگی
جداکردن جوانان از فرهنگ اسلامی
بسیج عوامل استعمار برای نابودی اسلام
نقش مراکز تعلیم و تربیت در اصلاح یا افساد کشور
لزوم پاکسازی مراکز تربیتی آموزشی از منحرفین
لزوم جلوگیری از مفاسد مطبوعات
رسالت رسانه ها در ارائه زندگی شرافتمندانه
رسانه ها
رادیو تلوزیون دانشگاه عمومی است
رسالت سنگین صدا وسیما
انتظارات از صدا و سیما
موسیقی انسان را از جدیت باز می دارد
موسیقی تخدیری است
رادیو تلوزیون آموزنده باشد
دانشگاه ها
نقشه شوم غرب در دانشگاهها
باید مغز استعماری عوض شود
ما از دخالت نظامی نمی ترسیم از دانشگاه استعماری می ترسیم
وحدت حوزه و دانشگاه
دنبال این نباشید که فرم غربی پیدا کنید
رجال دانشگاهی در مقابل تعدّی به مملکت می ایستند
غربزدگی
در غرب خبری نیست
همه غربزدگی ها ظلمت است
غرب اساس اخلاق انسانی را از بین می برد
غرب حیوان درنده تربیت می کند
پیشرفت غرب رو به تمدّن دارد یا توحش؟
غرب برای ما هیچ صلاحی نمی خواهد
هر چه به طرف غرب بروید آنها از شما بهره می برند
تا غرب زدگی و شرق زدگی هست امیدی به اصلاح نیست
فرهنگ ما باید از غربزدگی نجات یابد
رابطه ما با امریکا رابطه بره با گرگ است
می شود مقابل غرب ایستاد
مردم پشتیان نظام و انقلاب اسلامی هستند
با غرب و غرب زدگی مبارزه نمائید
باید شدیداً با روشنفکران غرب زده مبارزه کرد
ما می خواهیم به اسلام عمل بکنیم
از اسلام می ترسند
می خواهند نگذارند اسلام تحقق پیدا کند
می خواهند همان مسائل را برگردانند
آزادی
ما آزادی در پناه اسلام می خواهیم
آزادی در حد قوانین اسلام
آزادی در حدود اسلام
آزادی غربی، آزادی بی بند و باری است
محکومیت آزادی غربی
خطر آزادی صادراتی
آزادی غربی محکوم است
ما آزادی غربی نمی خواهیم
ما گرفتار اهل قلم، گرفتار روشنفکرها هستیم
روشنفکرهای وارداتی را کنار بزنید
بگردید شرق را پیدا کنید!
شما روشنفکران بی بند و باری را آزادی میدانید
توطئه ایجاد آزادی ناسالم
مردم اسلام را می خواهند نه دموکراسی فاسد را
گستره انقلاب اسلامی
ملتها به ایران توجه دارند
انقلاب ایران ما به امید مستضعفان جهان
دورنمای صدور انقلاب اسلامی
ما می خواهیم اسلام را حفظ کنیم
مأمور به ادای وظیفه ایم
ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می کنیم
ما باید حسابمان را با قدرتها یکسره کنیم
ما تجربه هایمان را صادر می کنیم
ما درصدد خشکاندن ریشه های فاسد صهیونیسم،سرمایه داری و کمونیسم هستیم
وظیفه اساسی ما نشر اسلام در جهان است
آرزوی ما این است که دست ابرقدرتها از مخازن مسلمین کوتاه گردد
اسلام را آنطوری که هست معرفی کنیم.
اندیشه صدور انقلاب
انقلاب ما صادر شده است
ما باید حرفمان را به دنیا برسانیم
صدور معنویت انقلاب
ضرورت تشکیل هسته های مقاومت در سراسر جهان
ضرورت تشکیل حزب مستضعفین
ضرورت تشکیل بسیج جهانی مستضعفین
همه جا نور اسلام تابیده است
اسلام برای همه بشر آمده است
وظایف مسلمین
مسلمین باید ید واحده باشند
مسلمانان سراسر جهان متحد شوند
دفاع از اسلام و مسلمین
قیام مستضعفین
مستضعفین باید قیام کنند
از عربده آمریکا نهراسید
ما شریک غم مظلومین جهان هستیم
ما از کشورهای زیرسلطه پشتیبانی می کنیم
منتظر اقدام دیگران نباشید
ملتها باید بپا خیزند
ادامه مبارزه با نظام سرمایه داری غرب
اهداف جهانی حکومت اسلامی
پیاده نمودن توحید ناب در بین ملل اسلامی
تا شرک و کفر هست مبارزه هست
حفظ خشم انقلابی جهت مبارزه با امریکا
صدور انقلاب به کشورهای اسلامی
نهضتی که برای خداست عقب نشینی ندارد
دفاع
جنگ ما دفاع است
جنگ ما جنگ بین اسلام و کفر است
همیشه بین اسلام و غیراسلام جنگ است
جنگ حق و باطل تمام شدنی نیست
برای اسلام باید جنگ بکنیم
پایداری در راه اسلام
شکست و پیروزی از دیدگاه الهی
نهضت برای خدا خوف و شکست ندارد
وقتی کار برای خدا باشد پیروزی هست
جنگ ما، جنگ ارزشهای اعتقادی است
جنگ ما جنگ پابرهنه ها علیه مرفهین بی درد است
جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم
فتح قلوب بالاتر از فتح کشورهاست
مذهبی که جنگ ندارد ناقص است
حسینیان آماده باشید، نهراسید، بپا خیزید
ما از جنگ نباید بترسیم
ضرورت ترسیم دفاع همه جانبه
دنیای جدید قدرت دارد، انسانیت ندارد
برای دفاع از اسلام مصمم بشوید
امریکا با اسلام مخالف است
مقصد شکست ابرقدرتها است
ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور
تجهیز و آمادگی نیروهای مسلّح
ضرورت تقویت نیروهای مسلّح
ضرورت هوشیاری نیروهای مسلّح
آمادگی دفاعی
جنگ و ظهور روحیه حماسی انسانها
اسلام و نیروی بسیج
پشتیبانی مردمی از جنگ
کسی که برای خدا عمل می کند پیروز است
ما در مقابل همه دنیای آنها خواهیم ایستاد
وظائف و صفات مسئولین در نظام اسلامی
فعالیت مسئولین در نظام اسلامی، عبادت است
ادای تکلیف
نگرانی از ناحیه تکلیف است
ما به وظیفه مان عمل می کنیم
تزکیه نفس ضرورت زمامداری است
باید برای مسئولیت پذیری خود را مهذب نمود
مقام برای افراد تزکیه نشده خطرناک است
تا اصلاح نکنیم خودمان را نمی توانیم کشورمان را اصلاح کنیم
زندگی حاکم اسلامی از همه ساده تر است
صدمه ما از کاخ نشینان
بیت المال مسلمین را بزرگ بشمارد
به جای مهمانی های طاغوت مخارج را صرف تبلیغات کنید
رفتار حضرت امیر سلام الله علیه با بیت المال
عمده در حکومت اسلامی، خدمت به اسلام و مردم است
در مقابل احکام خداوند خاضع باشید
تطمیع و تهدید در مؤمنین اثر ندارد
دل سرد نشدن
کوشش کنید قلوب مردم را بدست آورید
دل مردم را بدست بیاورید
دلسوزی و همدردی حضرت امیر سلام الله علیه برای مردم
همه موظفیم در مسائل اجرایی امر به معروف کنیم
تأکید فراوان بر شروع مطالب با «بسم اللَّه الرحمن الرحیم»
ما مکلّفیم به پیاده کردن محتوای اسلام در تمامی امور
همه در مقابل قانون مساوی هستند
اتکال به خدا
ایمان و وحدت
قدرت روحی اساس پیروزی
شهادت طلبی و قدرت ایمان
اعتماد به نفس و نفی خودباختگی
تحوّل روحی
عدم تعلّق به دنیا و ساده زیستی
سازندگی روح را بر سازندگی جسم مقدّم دارید

جامعیت انسان

انسان یک موجود جامع هست، نه یک موجود یک بُعدی یا دو بُعدی.
موجودات دیگر بعضی شان یک بعدی اند، بعضی دو بُعدی. بعضی چند بعدی اند، لکن همه ابعاد وجود در سایر موجودات نیست، فقط انسان هست در بین همه موجودات که یک موجود چندین بعدی است که برای هر بُعدش احتیاجات دارد، برای رشد هر بعد او، احتیاج دارد، احتیاجات دارد. و مکتب هائی که در عالم هست، در عالم طبیعت هست، هر مکتبی را که شما بروید ملاحظه بکنید به استثنای مکتب اسلام و مکتب انبیاء که درست دست ما نیست و از بین رفته است، اما حالا اسلام محفوظ است هر مکتبی را به استثنای مکتب اسلام که ملاحظه کنید یک مکتب مادی است که انسان را حیوان تصّور کرده است، یک موجودی که همان خوردن و خوابیدن است، منتهی بهتر خوردن و بهتر خوابیدن.
حیوانات هم مشترکند با ما در خوراک خوردن و خوابیدن، لکن این مکتب ها می خواهند انسان را یک حیوانی که اینطور ادراک کرده اند، از انسان که این هم مثل سایر حیوانات هست که تمام چیزهائی و رشدهایی که دارد در همان ادراکات مادی دور می زند، در امور مادی دور میزند، اسم آن را گفته اند امور عینی، خیال می کنند که امر عینی عبارت از همین عالم طبیعت است، و حال اینکه عوالم دیگری هست که اینها ادراکش نکرده اند و آنها عوالم عینی بیشتر، یعنی از عینیّت بیشتر حظ دارند تا عالم طبیعت.
عالم طبیعت در آخر موجودات عالم وجود واقع شده است، در آن آخرش واقع شده است یعنی منتهی الیه عالم، عالم وجود، عالم طبیعت است، پست ترین عالم ها عالم طبیعت است و اینطور نیست که انسان فقط خودش باشد و همین طبیعت و مرتبه ای نداشته باشد.
انسان مراتب دارد. آن کسی که رفته سراغ آن مرتبه انسان و از این مراتب غافل شده است، اشتباه کرده است، آن کسی که چشسبیده است به آن عالم ماده و مرتبه طبیعت را دیده و غافل از ماوراء الطبیعة است این هم اشتباه کرده است.(1)

سرّ نیاز انسان به انبیاء

انسان را به همه ابعادی که از برای انسان هست، انسان، خود انسان عبارت از این صورتِ ظاهر که می خورد و می آشامد، و عرض می کنم که سایر کارهایی که سایر حیوانات هم انجام می دهند اینقدر نیست. با سایر حیوانات فرقها دارد.
این مقداری که می بینید که انسان در عالم طبیعت زندگانی می کند سایر حیوانات هم، سایر موجودات طبیعی هم، همه در این عالم طبیعت، آنهایی که زندگی حیوانی دارند، زندگانی حیوانی می کنند و با انسان مشترکند و آنها که زندگی شان نباتی و کمتر از اوست هم این زندگانی را دارند.
در میان همه موجوداتی که در طبیعت موجود هستند انسان اختصاصاتی دارد که سایر موجودات ندارند.
- انسان یک مرتبه باطن، یک مرتبه عقلیّت، یک مرتبه بالاتر از مرتبه عقل در انسان به قوه هست. از اوّل در سرشت انسان هست که این انسان از عالم طبیعت سیر می کند تا برسد به آنجایی که وهم ماها نمی تواند برسد، و همه اینها محتاج به تربیت است. همانطور که تربیت های مناسب با طبیعت هست، تربیت های مناسب با مراتب دیگرش هم هست که بعضی هایش را بشر می تواند مطلع بشود و بعضی هایش را و بیشترش را بشر نمی تواند مطلع بشود.
اطّلاع را خدای تبارک و تعالی دارد و بعث انبیا برای این است که این بشر این چیزهایی را که اطلاع ندارد، این مراتب از انسانیّت را که خود بشر مطلّع نیست و کیفیت تربیت را تا اطّلاع بر خود درد و دوا نباشد نمی شود معالجه کرد انبیاء آمدند تا این انسان را به آن مراتبی که کسانی دیگر، علمای طبیعت نمی توانند این مراتب را اطّلاع پیداکنند و تربیت کنند انسان را، این مراتب را تربیت بدهند و نمو و مورد ارتقاء بدهند.
تمام علمای طبیعت به هر مرتبه ای که برسند، آخر ادراکاتشان ادراکات همین خصوصیات عالم طبیعت است. از عالم طبیعت به ماورای عالم طبیعت که آن عالم با این عالم در موجودیّت شبیه اند والاّ در مرتبه وجود آنجا خیلی بالاتر از اینجاست، و ما الآن خواب هستیم و آنجا را الآن با این چشم طبیعی نمی توانیم ببینیم، چون انسان قابلیّت این را دارد که تربیت بشود و آن مراتب مافوق طبیعت را هم پیدابکند، و کسی نیست که به انسان این نحو تربیت را بکند، خدای تبارک و تعالی انبیاء را مأمور فرمودند که اینها بیایند و تربیت کنند این انسان را که برسد به آن مراتب مافوق طبیعت و هر چیزی که در آن قابلیّت هست فعلیّت پیداکند و تربیت یک تربیت الهی بشود.(2)