فهرست کتاب


در انتظار نور

گردآوری محمد رضا متقی‏‏

بخش چهارم: استخاره و حرز

استخاره با تسبیح

علامه مجلسی (ره) از پدر بزرگوارش نقل کرده است که از استادش شیخ بهایی (ره) شنید که ایشان گفت: حضرت قائم (علیه السلام) استخاره با تسبیح را طبق آنچه که من از بزرگان شنیده ام، این گونه بیان فرموده اند: که تسبیح را به دست گیرد و سه صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بفرستد و یک قبضه از تسبیح را بگیرد و دو تا دو تا بشمرد پس اگر یکی باقی ماند بجا آورد و اگر دو تا باقی ماند بجا نیاورد .
همچنین مرحوم صاحب جواهر (ره) فرموده است در جواهر استخاره ای است که نزد برخی اهل زمان ما معمول بوده است و چه بسا به مولا ی ما حضرت قائم (علیه السلام) نسبت داده می شود و آن استخاره این است که:
بعد از قرائت و دعا یک قبضه از تسبیخ را بگیرد و هشت هشت جدا کند، پس اگر یکی باقی ماند روی هم رفته نیک است و اگر دو تا باقی ماند یک بار از آن نهی شده است و اگر سه تا باقی ماند اختیار دارد، چون انجام و ترک آن مساوی است و اگر چهار تا ماند دو بار از آن نهی شده است و اگر پنج تا ماند بعضی گفته اند که سختی و رنج دارد وو بعضی گفته اند که در آن ملامت است و اگر شش تا ماند بسیار عالی است و باید در آن تعجیل کردو اگر هفت تا ماند حکمش مثل پنج است یعنی سختی و رنج دارد و اگر هشت تا ماند چهر بار از آن نهی شده است .

حرز مولانا صاحب الزمان (علیه السلام)

متن دعا:بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
یا مالِکَ الرِّقابِ وَ یا هازِمَ الْأَحزابِ وَ یا مُفْتِّحَ الْأَبْوابِ وَ یا مُسَبِّبَ الْأَسْبابِ سَبِّبْ لَنا سَبَباً لا نَسَْتطیعُ لَهُ طَلَباً بِحَقِّ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلی آلِهِ اَجْمَعینَ.
ترجمه: به نام خداوند بخشاینده مهربان
ای بدست دارنده جانها ای پراکنده کننده دستجات ای گشاینده درها ای سبب ساز اسباب آماده کن برای ما سببی را که پیدا کردنش نتوانیم به حق کلمه لا الا الا الله محمد رسول الله که درود خدا بر او و بر همگی آل او باد.