فهرست کتاب


پندهای حکیمانه استاد علامه حسن زاده آملی

عباس عزیزی

272-ارتقای وجود انسان:

انسان که به حقایق قرآن کتبی یعنی جان مجرد انسانی، عقل مبرای از ماده و احکام انسان، که ارتقاء و اعتلای وجودی پیدا می کند و آن کتاب مکنون را می نگرد و بطون حقایق را مشاهده می کند، از آنجا می گیرد تا به عالم خیال می آورد و به قلمش جاری می کند، بدون طهارت نمی شود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون
و این جان پاک حضرت علامه طباطبایی بود که به اثر تقوایش، آن زحمت های تحصیل و تعلیمش و آن خدمت در محضر مشایخ عظام و آن استعداد و قابلیت جبلیش و آن اعتدال مزاجیش، اینها اینجانب کرده است که چنان توفیقی را به دست آورد.

273-قبل از مرگ بمیرید:

نفس انسانی خواه مرد و خواه زن، همین که از کدورات مادی به در آمد و بذرهای معارف در آن پرورده شده است و محاسبت را تاکید و مراقبت را تشدید کرده است، صور ملکی و ملکوتی در آن تمثل می یابد و با موجودات آن سویی هم دهن و هم سخن می شود. بیابانی از حضرت وصی، امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به این مفاد است: انسان که از این نشاه به در رفته است ازل و ابد او یکی می شود. این کلام کامل عرش اختصاص به موت طبیعی ندارد، بلکه موت اختیاری را نیز شامل است. رسول الله (صلی الله علیه وآله) فرمود: موتو قبل ان تموتوا
پیشتر از مرگ خود ای خواجه میر - تا شوی از مرگ خود ای خواجه میر(311)

274-ارمغان مراقبت:

یکی از فرمایشاتی که اساتید و بزرگان می فرمودند این بود که سالک باید در اولین مرحله، با توحید قرآنی آشنا شود. تصورش از خدای سبحان این نباشد که مانند پادشاهی روی تخت سلطنت نشسته و ملائکه اطرافش را گرفته اند و او مشغول اداره زمین و آسمان است. توجه به آیات و تعابیری مانند: و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله(312) احاط بکل شی ء علما(313) مع کل شی ء لا بمقارنه و غیر کل شی لا بمزایلة(314) در قرآن و فرمایشات ائمه معصومین (علیه السلام) مراقبت به ارمغان می آورد.(315)