چهار صد سخن پیرامون نماز

سید جواد بهشتی

سفره اهل بیت

52- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): یا علی اذان نور است.
53- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): شیطان از صدای اذان فرار می کند.
54- پیامبر (صلی الله علیه و آله): اذان گویان امت من با پیامبران و راستگویان شهیدان برانگیخته می شوند.
55- علی (علیه السلام): اذان گویان در روز رستاخیز با سر بلندی وارد می شوند .
56- هرکس صاحب فرزندی شد در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگوید زیرا این کار نوزاد را از شر شیطان حفظ می کند .
57- امام کاظم (علیه السلام): در خانه خود اذان بگو تا شیطان از آنجا بگریزد و کودکان را با اذان گویی آشنا کنید .
58-رسول خدا (صلی الله علیه و آله): نماز جماعت بیست و پنج برابر نماز فردای فضیلت دارد.
59- هنگامیکه اذان نماز را شنیدی - هر چه سریعتر-به مسجد بیا،گرچه سینه خیز باشد
60- صفهای نماز جماعت را هماهنگ و منظم نمایید تا دلهایتان متعادل شود.
61- نخستین چیزی که از بنده حسابرسی می شود نماز است.
62- وقتی فرزندانتان به سن هفت سالگی رسیدند آنها را به نماز خواندن توصیه کنید.
63- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): نمازهای پنجگانه همچون نهر گوارایی جلوی درب خانه شماست، چنانکه کسی هر روز خود را در آن بشویید هیچگونه چرکی باقی نماند.
64- از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است که: کسیکه نماز را سبک بشمارد از من نیست و او در حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد.
65- امام صادق (علیه السلام): کسی که دوست دارد بداند نمازش پذیرفته شده یا نه؟ باید بداند آیا نمازش او را از زشتیها و بدیها دور کرده است؟
پس به اندازه ای که دور کرده باشد نمازش قبول شده است.
66- مردی از امام زین العابدین (علیه السلام) پرسید: ملاک پذیرش نماز چیست؟ امام فرمود: ولایت ما و برائت از دشمنان ما.
67- علی (علیه السلام): دزدترین مردم کسی است که از نماز خود بدزدد.
68- علی (علیه السلام): الله الله فی الصلاة فانها خیر العمل
69- فاطمه (علیه السلام): خداوند نماز را پاک کننده شما از کبر و خود پرستی قرار داد.
70- حضرت علی (علیه السلام) خطاب به امام حسن (علیه السلام) فرزندم تو را به خواندن نماز در وقت آن توصیه و سفارش می کنم.
71- امام سجاد (علیه السلام): هنگامی که به نماز می ایستی طوری آن را بجای آور که گویی آخرین نماز را می خوانی.
72- امام صادق (علیه السلام): شیعیان ما را در اوقات نماز بیازماید که چگونه بر خواندن نماز در اول وقت همت می گمارند.
73- نگاه به صورت عالم متقی عبادت است.
74- با کسیکه اهل نماز نیست دوست نشویم.
75- امام سجاد (علیه السلام): خدایا مرا بنده خود ساز، ولی عبادتم را با عجب، فاسد مگردان.
76- امام مجتبی (علیه السلام): عابدتر از حضرت فاطمه (علیه السلام) کسی در دنیا نبود، آنقدر به عبادت می ایستاد تا قدمهایش ورم می کرد.
77- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): ما عبد ناک حق عبادتک .
78-رسول خدا (صلی الله علیه و آله): آفت عبادت سستی است.
79- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): دنیا ،ساعت و لحظه ای بیش نیست ،آنرا در راه خدا بکار گیرید.
80-امام صادق (علیه السلام) عمل خالص ،آن است که از احدی، بجز خداوند ،انتظار مدح ستایش نداشته باشی .
81- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): بنده ای نیست که چهل روز تمام، کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، مگر آنکه چشمه های حکمت و خرد، از روح و جانش بر زبانش جاری شود.
82- اخلاص، دانشگاهی است که در مدت چهل روز، فارغ التحصیلانی حکیم و فرزانه، تحویل می دهد.
83- علی (علیه السلام): به قبولی عمل، بیش از اصل عمل توجه داشته باشید.
84- امام رضا (علیه السلام): هر کس نماز بخواند ولی زکات نپردازد، نمازش قبول نمی شود.
85- علی (علیه السلام): هر گاه غذای تو از راه صحیح و حلال نباشد،
خداوند تسبیح گفتن و شکر کردن تو را قبول نمی کند.
86- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): کسی که غیبت زن و مرد مسلمانی را بکند
تا چهل روز نماز و روزه اش را خدا نمی پذیرد، مگر آنکه آن شخص او را ببخشد.
87- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): ای ابوذر! از دوری و قطع رابطه با برادر دینی بپرهیز، چرا که عمل اینگونه اشخاص پذیرفته نیست.
88- امام صادق (علیه السلام): هر مومنی که نسبت به برادر دینی اش، نیت بدی داشته باشد خداوند عمل را قبول نمی کند.
89- امام صادق (علیه السلام): بد اخلاقی با مردم چنان عمل را فاسد می کند که سرکه، عسل را.
90- نمازگزار و اهل عبادت، باید روابط دینی مستحکمی با بندگان خدا داشته باشد.
91- پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله): هرکس زن بد رفتار و اذیت کننده ای داشته باشد، خداوند نماز و کارهای نیک آن زن را نمی پذیرد مرد نیز همچنین است.
92- امام صادق (علیه السلام): نماز فرزندانی که با خشم به پدر و مادر خود نگاه می کنند قبول نمی شود، گر چه والدین، نسبت به آنان کوتاهی و ظلم کرده باشند.
93- علی (علیه السلام): هر گاه نمازهای مستحب به نمازهای واجب ضرر برساند، موجب قرب به خدا نخواهد بود.
94- علی (علیه السلام): عبادت بدون بصیرت و فکر، بی ارزش است.
95- امام (علیه السلام): خدایا افتخارم همین بس، که بنده تو هستم .
96- خدایا اگر مرا به دوزخ افکنی، به دوزخیان اعلام خواهم کرد که من تو را دوست دارم.
97- علی (علیه السلام): خدایا، عبادت من نه از روی طمع به بهشت یا ترس از دوزخ است، بلکه تو را شایسته عبادت یافته و می پرستم.
98- رسول اسلام (صلی الله علیه و آله): نماز پیمان خداوند است.
99- پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله): نماز نور چشم است .
100- نماز داروی تکبر است علی (علیه السلام): خداوند نماز را واجب کرد تا انسان را از کبر دور کند.
101- نماز سیمای مکتب است.
102- پیامبر (صلی الله علیه و آله): نماز به منزله پرچم و آرم و نشانه مکتب اسلام است.
103- نماز پایه ستون دین است.
104- پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله): جایگاه نماز در اسلام به منزله سر نسبت به تن می باشد باشد .
105- نماز کلید بهشت است.
106- نماز وسیله سنجش مردم است.
107- نماز اساس دین است.
108- نماز اولین سوال در قیامت است.
109- نماز گناهان را از بین می برد. در حدیث، نماز به نهری تشبیه شده که انسان روزی پنج برابر در آن شستشو می کند و دیگر چرکی باقی نمی ماند.
110- نماز وسیله نزدیک شدن انسان به خدا است.
111- امام صادق (علیه السلام): آخرین سفارش انبیاء است .
112- نماز کوبنده شیطان است.
113- علی (علیه السلام): سارقترین افراد، آنانند که از نمازش بکاهند و بدزدند .
114- کسی که نماز را سبک شمارد و ضایع کند، نسبت به غیر نماز، تضییع بیشتری خواهد داشت.
115- رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هنگام اذان به بلال می فرمود: ای بلال؛ ما را از غم و اندوه و تلخی رهایی بخش.
116- امام باقر (علیه السلام): در نماز، توجه به خدا داشته باش، زیرا از نماز، آن مقدار قبول می شود که با توجه خوانده شود.
117- پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله): دو رکعت نماز کسی که مسواک کند، از هفتاد رکعت بدون مسواک بهتر است.
118- امام رضا (علیه السلام): وضو، دل روح را آماده ایستادن در برابر پروردگار می سازد .
119- امام رضا (علیه السلام): وضو یک ادب در برابر خداست تا بنده، هنگام نماز، وقتی در برابر خدا می ایستد، پاک باشد .
120- اذان، صدایی است که شیطانها را به فرار و دلهره وا می دارد.
121- در خانه ها،به خصوص هنگام بیماری، اذان بگویید و بکوشید که با صدای زیبا باشد.
122- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): روز قیامت، اذان گویان با سر افرازی تمام، با قامتی بر افراشته محشور می شوند .
123- موذن، در اجر پاداش، با کسانی که بخاطر اذان او به نماز آیند شریک است.
124- امام صادق (علیه السلام): دل، حرم الهی است، جز خدا را در آن وارد نسازید .
125- خدایا کوچکی بودم که بزرگم کردی، ذلیلی بودم که عزتم بخشیدی، جاهلی بودم که آگاهم کردی، گرسنه ای بودم که سیرم ساختی، برهنه ای!بودم که مرا پوشاندی، گمراهی بودم که هدایتم نمودی، فقیری بودم بی نیازم کردی، بیماری بودم شفایم بخشیدی، گناه کردم، پوشاندم.
126- در قیامت انسانها بر اساس نیت نیت هایشان بر انگیخته می شوند شوند.
127- علی (علیه السلام): ریا کار سه نشانه دارد: وقتی تنهاست، با کسالت و بی حالی است، وقتی با مردم است، نشاط پیدا می کند، اگر تشویقش کنند، کار بیشتری می کند و اگر بد گویی کنند کم کاری می کند.
128-علی (علیه السلام): هرگاه خلوص در آید، نورانیت و بینش به همراه آن می آید.
129 شخصی خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمد و گفت: گناهانم بسیار و عملم اندک است.فرمود: سجده های خود را زیاد کن، زیرا آنگونه که باد، برگ درختان را می ریزد، سجده هم گناهان را می ریزد.
130- پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله): اگر می خواهی خواهی در قیامت با من باشی، در پیشگاه خدا سجده های طولانی داشته باش.
131- امام سجاد (علیه السلام): هرگاه بنده ای سبحان الله بگوید، همه فرشتگان بر او درود می گویند.
132- بهترین نماز، آن است که قنوتش طولانی تر باشد.
133- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): دعای پس از نماز صبح، برای زندگی و جلب رزق، موثرتر است.
134- در حدیث است: خداوند به حضرت موسی فرمود: دلیل آنکه تو را به پیامبری مبعوث کردم سجده هایی بود که بعد از نماز داشتی.
135- سجده بعد از نماز، شکرانه توفیق انجام است.
136- رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) فرمود: بر تو باد نماز شب بر تو باد نماز شب بر تو باد نماز شب .
137- شرف مومن، به نماز شب اوست .
138- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): نماز کسی که صدای اذان را بشنود و بی دلیل، در نماز جماعت مسلمانان شرکت نکند، ارزش ندارد.
139- شرکت دائم در نماز جماعت، انسان را از منافق شدن بیمه می کند.
140- پیامبر اسلام: برای هر گامی که به سوی نماز جماعت و مسجد برداشته شود، ثواب و حسنه در نظر گرفته شده است.
141- همین که کسی که برای شرکت در نماز جماعت از منزل خارج می شود، یا در مسجد، در انتظار نماز جماعت به سر می برد ، پاداش کسی را دارد که در این مدت، به نماز مشغول بوده است.
142- رسول خدا (صلی الله علیه و آله):یک نماز جماعت، بهتر از چهل سال نماز فردای در خانه است. پرسیدند آیا یک روز نماز ؟فرمود: بلکه یک نماز.
143- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): صفهای نماز جماعت، همانند صفهای فرشتگان در آسمان چهارم است.
144- اولین نماز جماعتی هم که بر پا شد، به امامت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و شرکت حضرت علی (علیه السلام) و حضرت خدیجه و شرکت جعفر طیار (برادر حضرت علی (علیه السلام) بود.
145- علی (علیه السلام): روز پنجشنبه، دواهای ضعیف کننده نخورید، پرسیدند: چرا؟ فرمود: برای آنکه شما را از حضور در نماز جمعه باز ندارد.
146- انتخاب امام جماعت: 1- کسیکه دین قرائت نمازش بهتر باشد(اقرئهم )2- کسی که در هجرت، پیشقدم باشد (اقدمهم هجرة) 3- کسی که دین شناستر و در مراتب علمی برتر باشد. (اعلمهم بالسنه وافقههم فی الدین) 4- کسی که سن بیشتری داشته باشد (فاکبر هم سنا) 5- کسی که انس او با قرآن بیشتر باشد. 6- کسی که زیباتر خوشروتر باشد. 7- صاحب منزل، از مهمان در امام جماعت شدن مقدم است. 8- امام جماعت دائمی، مقدم است.
147- خوابی که مقدمه جماعت باشد بهتر از مناجاتی است که حال جماعت را از بین ببرد.
148- حضرت علی (علیه السلام): بهترین اوقات خود را برای نماز قرار بده.
149- علی (علیه السلام): تمام کارهای تو تابع نماز تو است.
150- نماز، کلید قبولی تمام عبادتهاست.
151- نماز اولین سوال در قیامت است.
152 امام سجاد (علیه السلام) که به سوی مسجد می رفت، گفتند: گویا منزل عروس می روی؟ امام فرمود: ملاقات با خالق زیباییها دارم.
153- حضرت امیر (علیه السلام): همین که خداوند در چشم مومنین بزرگ شد، غیر او هر چه و هر کس باشد کوچک جلوه خواهد کرد.
154- حضرت زینب کبری (علیه السلام) عصر عاشورا گفت: خداوندا این اندک را از ما بپذیر.
حادثه کربلا و شهادت امام حسین (علیه السلام) بسیار بزرگ بود ولی کسی که خدا را بزرگ دید آن حادثه را هم کو چک می بیند.
155- امام سجاد (علیه السلام) در دعای ابو حمزه ثمالی: خدایا چرا هنگام نماز، من نشاط ندارم؟ شاید مرا از درگاه خود رانده ای، شاید بخاطر یاوه گوییها توفیقم کم شده، شاید مرا صادق نمی دانی، شاید رفیق بد در من اثر گذاشته و....
156- رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) سحرها به آسمان و ستارگان نگاه می کرد و می گفت: پروردگارا اینها را بیهوده خلق نکردی بعد به نماز می ایستاد.
157- والدین از سه سالگی باید فرزندان خود را با بیان کلماتی از قبیل لا اله الا الله آشنا کنند. بعد از مدتی او را در کنار خود بنشانند و کم کم او را آماده نماز نمایند.
158- امام صادق (علیه السلام): هنگام سجده پیشانی مقدسش را بر خاک کربلا می گذاشت.
159- نماز گزاری که می داند هر رکعت نماز با مسواک، برابر هفتاد رکعت نماز است مسواک را رها نمی کند.
160- یکی از برکات مسجد و نماز، پیدا کردن دوست خوب است.
161- امام رضا (علیه السلام) لباسی را که در آن یک میلیون رکعت نماز خوانده بودند به دعبل شاعر انقلابی که بیست سال فراری دستگاه بنی عباس بود و در سن حدود 90 سالگی بعد از نماز صبح شهید شد جایزه دادند، مردم شهرستان قم برای خریداری آن لباس پولهای هنگفتی پیشنهاد کردند ولی دعبل آنرا نپذیرفت.
162- نمازی که با شرایط و دستوراتش اقامه نشود فرشته آنرا به صورت تاریک بالا می برد و نماز می گوید: خداوند ترا ضایع کند، همان گونه؟ که تو مرا ضایع کردی.

نفحاتی از روح خدا

163- مسجد النی مرکز سیاست اسلامی بوده است و ثقل قدرت اسلامی.
164- همان طوری که پیغمبر توی مسجد زندگی می کرد کرد، توی همان مسجد با مردم معاشرت می کرد واز همان مسجد هم تجهیز می کرد جیوش را برای کوبیدن قدرتها.
165- نماز جمعه که نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام است. باید هرچه شکوهمندتر و پرمحتواتر اقامه شود ملت ما گمان نکنند که نماز جمعه یک نماز عادی است.
166- شما باید هشیار باشید که مسجد مسجدهایتان و محرابهایتان و منبر منبرهایتان را حفظ کنید و بیشتر از سابق شمایی که این معجزه را از مسجد دیدید، حالا باید بروید دنبال دنبال این مرکز معجزه، نه رها کنید او را.
167- پیروزی ما برای اداره مسجد ما اگر نماز نباشد، و آداب اسلامی نباشد چه داعی داریم که بیاییم خودمان را به مهلکه به اندازیم و وارد این امور بشویم؟
168- مراکزی که بسط حقیقت اسلام است، بسط فقه اسلام است و آن مساجد است اینها را خالی نگذارید. این یک توطئه است که می خواهند خواهند مسجدها را کم کم خالی کنند.
169- چون ملت مبارز رمز پیروزی را یافته است و با هوشیاری دریافته که بسیج عمومی از سنگرهای الهی مساجد و منابر و محافل دینی انجام گردید، لازم است این سنگرهای اسلامی را حفظ نماییم.
170- چرا ظهر که می شود شود بازار را رها نمی کنید که بروید سراغ نماز؟
171- مردم در هر روز مجتمع بشوند در مساجد، نه از پیرمردها واز کار افتاده ها، نه، مساجد باید مجتمع بشود از جوان جوانها .
172- مسیحیون خیال نکنند که اسلام هم، مسجد هم مثل کلیساست، مسجد وقتی در آن نماز بر پا می شده شده است تکلیف معین می کرده اند، جنگلها از آن شالوده اش ریخته می شده است، تدبیر ممالک از مسجد شالوده اش ریخته می شده است. مسجد مثل کلیسا نیست، کلیسا یک رابطه فردی مابین افراد و خدای تبارک و تعالی (علی زعمهم) است.
173- من تکلیفم را باید ادا کنم به شما بگویم شما دانشگاهی دانشگاهی دانشگاهی ها شما دانشجوها همه یتان مساجد را بروید پر کنید ،سنگر هست اینجا، سنگرها را باید پر کرد، محراب به آن می گویند یعنی آنجائی که حرب از آنجا شروع
می شود شود، محل حرب.
174- مساجد و محافل دینیه را که سنگرهای اسلام در مقابل شیاطین است هر چه بیشتر گرم و مجهز نگه دارید.
175- ای ملت مسجدهای خودتان را حفظ کنید. ای روشنفکران مسجدها را حفظ کنید، رو روشنفکر غربی نباشد روشنفکر وارداتی نباشید. ای حقوقدانها مسجدها را حفظ کنید. بروید به مسجد، این مسجدها را حفظ کنید تا این نهضت به ثمر برسد، تا مملک ت شما نجات پیدا کند.
176- هم دانشگاها را حفظ کنید هم مساجد را حفظ کنید منافات با هم ندارد دانشگاهی باشید مسجد هم بروید مساجد راهم آباد از رفتن خودتان 177- مسجدها را خالی نکنید، تکلیف است امروز، امروز، یک روزی است استثنایی ما در یک مقطعی از عصر واقع شده ایم که استثنایی است.
178- این بازار است که باید درست توجه بکند و قشرهای مختلفی که دارد توجه بکند و مساجد را آباد بکنند و مساجد را پر بکنند از جمعیتهای خودشان، در ممالک اهل سنت آنکه من دیدم در حجاز وقتی که اذان ظهر گفته می شود بازارها بسته می شود یا باز است و شرطه آنها را حفظ می کند و می روند مسجد الحرام برای نماز یا مسجد النبی برای نماز.
179- اگر این مسجد و مرکز ستاد اسلام قوی باشد، ترس از فانتوم نداشته باشید، ترس از آمریکا و شوروی و اینها نداشته باشید، آن روز باید ترس داشته باشید، که شما پشت بکنید به اسلام، پشت کنید به مساجد.
180- جوانهای عزیز رزمنده سنگرها را به مسجد و معبد تبدیل کردند.
181 - سعی کنید که مساجد ما به حال مساجد صدر اسلام برگردد.
182- مساجد بهترین سنگرها و جمعه و جماعات مناسبترین میدان تشکل و بیان مصالح مسلمین می باشند.
183- آقایان سعی کنید در دانشگاه پرچم اسلام را بالا ببرید، تبلیغات مذهبی بکنید، مسجد بسازید، اجتماعات نماز بخوانید، تظاهر به نماز خواندن بکنید. وحدت مذهبی لازم است، وحدت مذهبی است که این اجتماع عظیم و فشرده را ایجاد می کند، اگر علاقه به استقلال ایران دارید وحدت مذهبی داشته باشید.
184- این عبادتی که انبیاء آورده اند و شما را به آن شما را به آن دعوت کرده اند مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، این طور چیزها، اینها نسخه هایی هستند از طبیبهای واقعی که آمدند شما را برسانند به مرتبه های کمال.
185- در اسلام هیچ فریضه ای بالاتر نیست.
186- شما پرونده هایی که در دادگستریها در جاهای دیگر، دادگاه هست بروید بینید پرونده هست، هر چه پرونده پیدا کنید، پرونده نمازهاست.
187- نماز پشتوانه ملت است.
188- سید الشهدا در همان ظهر عاشورا که جنگ بود آن جنگ بزرگ بود و همه در معرض خطر بودند وقتی یکی از اصحاب گفت: ظهر شده است فرمود که یاد من آوردید نماز را، خدا تو را از نمازگزاران حساب کند و ایستاد همان جا نماز خواند. نگفت که ما می خواهیم جنگ بکنیم، خیر جنگ را برای نماز کردند.
189- نماز خوب فحشا و منکر را از یک امتی بیرون می کند.
190- اینهایی که در این مراکز فساد کشیده شده اند ، اینها آن بی نمازها هستند. نماز خوانها توی مساجدند و مهیایند برای خدمت.
191- مسجدها را خالی نکنید، تکلیف است امروز.امروز. یک روزی است استثنایی است ما در یک مقطع از عصر واقع شده ایم که استثنایی است.
192- ما با ذکر خدا با اسم خدا پیش بردیم و نماز بالاترین ذکر خداست.
193- اگر در نماز کوتاهی بشود و هرکس بگوید خوب من خودم تنهایی می روم تو خانه ام می خوانم، خیر، نماز را تو جماعت بخوانید اجتماع باید باشد.
194-مساجد را پر کنید، اینها از مساجد می ترسند.
195- نماز بخوانید از همه فریادها بالاتر است.
196- اجتماع کنید نمازهای جمعه را با شکوه بجا بیاورید و نمازهای غیر جمعه راهم که شیطانها از نماز می ترسند از مسجد می ترسند.
197- گاهی عمل، خوب عملی است، نماز دیگر از اعمال بسیار بزرگ است، لکن نمازگزار بد است، نماز خوب است، نمازگزار این را به ریا انجام می دهد، جهنم می رود، با نمازش جهنم می رود.
198- در نماز وقتی می ایستید باید همه جهات را، جهات نماز حفظ کنید تا نماز درست باشد.
199- ما اگر نماز نباشد و آداب اسلامی نباشد،
200- من امروز باید بگویم که حفظ مساجد تکلیف است برای مسلمانها، حفظ مساجد امروز جزء اموری است که اسلام به او وابسته است.
201- احیا کنیم این سنت سیاسی اسلام را، همان طوری که در روز جمعه الا بحمد الله می روید، روز غیر جمعه هم بروید مساجد را پر کنید.
202- ارزش همه به آن چیزی است که برای او انسان می کند .نماز هم که انسان می خواند ارزشش به آن نیتی است که به آن نیت وارد نماز می شود. ای چه نمازگزارانی که به نمازشان در جهنم وارد می شود وقتی است که ارائه بخواهند بدهند به مردم و چه بسا ارتشهایی که برای خدا عمل می کنند کنند، سرباز سربازهایی که برای خدا عمل می کنند کنند، پاسدارانی که برای خدا خدمت می کنند، ارزش آنها از نماز هم بیشتر است.
203- کوشش کنید که اجتماعاتی که می کنید و سمینارهایی که درست می کنید معنویت در آن باشد، از همه جا و در همه توجه به تربیت انبیاء داشته باشید. شما در قرآن کریم در اول سوره قرآن کریم می خوانید که الحمدلله رب العالمین کلمه ربوبیت را و مبدا تربیت را در اول قرآن طرح می کند و ما را مکلف فرموده اند که در هر شبانه روز چندین مرتبه این را در رکعات نماز بخوانیم و توجه داشته باشیم به اینکه مساله تربیت و ربوبیت که درجه اعلای آن مخصوص به خدای تبارک و تعالی است و دنبال او منعکس می شود در انبیاء عظام و به وسیله آنها به سایر انسانها.
204- تحقیقات احیای نماز جمعه در ایران از مسائل بسیار مهم است. نماز جمعه موجب می شود تا مسائل فراموش شده در اسلام به بهترین وجه برای مردم گفته شود.
205- آقایان باید با سفارش به مردم و نسلهای آینده به این مساله اهمیت بدهند که نماز جمعه در راس همه امور است و مردم را مجتمع کنند که در این امر خللی وارد نشود.
206- نماز جمعه یک عبادت سر تا پا سیاسی است.
207- از معجزات انبیاء و خصوصا اسلام این است که عرفانش آمیخته است با عبادتش. اگر انسان، یک نفر آدم که اهل آن مسائل است همین نماز را در اذکار و کارهای دیگرش دنبالش برود، می بیند که چه دریای خروشانی است، معراج است، معراج مومن است. یعنی، تا آن مافوق عالم طبیعت و ما فوق عالم وجود، انسان رامی کشاند.
208- نماز را کوچک حساب نکنید نماز و سایر احکام برای تربیت شماست.
209- نماز خوان ولو اینکه یک مرتبه نازله ای را دارد، از آن نماز نخوان بهتر است، مهذب تر است این دزدی نمی کند.
210- نماز جمعه موجب می شود تا مسائل فراموش شده در اسلام به بهترین وجه برای مردم گفته شود.
211- هر روز در محله ها اجتماع و رسیدگی به اوضاع شهر و محله، در هر هفته اجتماع بزرگ در شهرها و در جاهایی که شرایط نماز محق است برای بررسی به اوضاع شهرستان و بالاتر، اوضاع کشور و در هر سال باز دو اجتماع بزرگ برای بررسی به اوضاع کشورها و در هر سال یک اجتماع بسیار بزرگ از تمام ممالک اسلامی برای حج و آن مواقفی که در حج هست اجتماعات در آنجا برای رسیدگی به اوضاع تمام کشورهای اسلامی.
212- نماز جمعه که نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام است باید هر چه با شکوهتر و پر محتواتر اقامه شود.
213- نماز جمعه و مساجد در صدر اول اسلام یک وضعی داشت و بعد بتدریج آن محتوای خودش را از دست داد.
214- قلب ما باور نکرده که سرمایه عالم آخرت و وسیله زندگانی روزگاری غیر متناهی، نماز است ما نماز را سربار زندگانی خود شماریم و تحمل و تکلیف می دانیم.
215- در بین اطلاعات و عبادات هیچ یک به مرتبه این نماز که معجونی است جامع الهی که متکفل سعادت بشر است و قبولی آن موجب قبولی جمیع اعمال است نمی باشد.
216- نماز سمت جامعیت دارد و منزله آن در عبادات به منزله اسم اعظم بلکه خود اسم اعظم است.
217- در اسلام از نماز هیچ فریضه ای بالاتر نیست. نماز پشتوانه ملت است .نماز یک کارخانه انسانسازی است ما با ذکر خدا، با اسم خدا پیش بردیم و نماز بالاترین ذکر خداست.
218- نماز جماعت را انسان خیال می کند خوب یک عبادتی است که باهم جمع می شوند یک نمازی رامی خوانند لکن در این نماز جماعت ها مسایل باید طرح بشود.
219- قبولی نماز شرط قبولی سایر اعمال است و اگر نماز قبول نشود به اعمال دیگر اصلا نظر نکنند.
220- حفظ مساجد امروز جزء اموری است که اسلام به او بسته است.
221- اجتماع کنید، نمازهای جمعه را با شکوه به جا بیاورید و نمازهای غیر جمعه را هم، که شیطانها از نماز می ترسند، از مسجد می ترسند.
222- ملت عظیم و عزیز با شرکت خود باید سنگر اسلامی را هر چه عظیم و عزیزتر و بلندتر و بلند پایه تر حفظ نمایند تا به برکت آن توطئه توطئه های خائنانه و دسیسه های مفسدان خنثی شود.
223- نماز را در جماعت بخوانید، اجتماع باشد.
224- این نماز جمعه یک نماز جمعه سیاسی است. یک اجتماعی سیاسی است که مع الاسف در سالهای طولانی از دست ما رفته بود و مورد طعن دیگران هم شده بود.
225- نماز جمعه یک اجتماع سیاسی است. نماز جمعه یک عبادت سد تا پا سیاسی است.
226- مسجد مرکز اجتماع سیاسی است و از این قدری وسعتش زیادتر، می شود نماز جمعه در هر هفته مجتمع بشوند در جایی، به حسب اختلاف ،این شهر کوچکی است به اندازه خودش، یک شهر بزرگی است مثل تهران به این، ترتیب که هست، این یک اجتماع بزرگتر در هر هفته یک دفعه، با خطبه وبا روشنگریها.
227- هر روز اجتماعات در تمام مسجد کشورهای اسلامی از شهرستان گرفته است تا دهات و قراء و قصبات ،روزی چند مرتبه اجتماع برای جماعت و برای این که مسلمین در هر بلدی، در هر قضیه ای از احوال خودشان مطلع بشوند از احوال مستضعفین اطلاع پیدا کنند.
228- ملت ما گمان نکنند که نماز جمعه یک نماز عادی است، نماز جمعه با شکوهمندی که دارد برای نهضت کوتاه عمر ما یک پشتوانه محکم و در پیشبرد انقلاب اسلامی ما عامل موثر و بزرگی است.
229- بحمدالله در این نهضت نماز جمعه با سفارش به مردم و نسل های آینده به این مساله اهمیت بدهند که نماز جمعه در راس همه امور است.
230- یکی از برکات این نهضت و انقلاب، همین اقامه نماز جمعه هاست.
231- برپایی نماز یکی از برکات بسیار عظیم اسلام بود امروز از برکت نماز جمعه است که ملت از خانه هایشان بیرون ریخته و در مراکز نماز جمعه اجتماع و یکدیگر تفاهم می کنند و به مسایل سیاسی و دینی گوش می دهند ،که این مسئله بسیار ارزشمند است.

نماز در کلام رهبر

232- بر پا داشتن نماز، نخستین ثمره و نشانه حکومت صالحان است. و در رتبه از آن است که نوبت زکوة بمثابه تنظیم مالی جامعه و ریشه کن کردن فقر، و نیز امر به معروف و نهی از منکر یعنی سوق دادن به نیکی ها و باز داشتن از بدیها می رسد. الذین ان مکناهم الا الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر.
233- اقامه نماز فقط این نیست که صالحان، خود نماز بگذارند، این چیزی است چیزی نیست که بر تشکیل حکومت الهی متوقف باشد، بلکه باید این ستون دین در جامعه، به پا داشته شود همه کس با رازها و اشاره های آن آشنا و از برکات آن برخوردار گردند.
234- باید درخشش معنویت و معنویت و صفای ذکر الهی همه آفاق جامعه را روشن و مصفا کند و تن ها و جانها باهم به نماز بشتابند و در پناه آن طمانینه و استحکام یابند.
235- نماز رکن اصلی دین است و باید اصلی ترین جایگاه را در زندگی مردم داشته باشد .
236- حیات طیبه انسان در سایه حاکمیت دین خدا، وقتی حاصل خواهد شد که انسانها دل خود را با یاد خدا زنده نگهدارند و به کمک آن بتوانند با همه جاذبه های شر و فساد مبارزه کنند و بتها را بشکنند و دست تطاول همه شیطانهای درونی و برونی را از وجود خود قطع کنند.
237- ذکر و حضور دائمی فقط به برکت نماز حاصل می شود.
238- نماز در حقیقت پشتوانه مستحکم و ذخیره تمام نشدنی در مبارزه ئی است که آدمی با شیطان نفس خود که با زر و زور، او را وادار به ذلت و تسلیم می کنند، همیشه و در همه حال دارد.
239- هیچ وسیله ای مستحکمتر و دائمی تر از نماز برای ارتباط میان انسان و خدا نیست.
240- مبتدی ترین انسانها رابطه خود را با خدا به وسیله نماز آغاز می کنند. بر جسته ترین اولیاء خدا نیز، بهشت خلوت خود با محبوب را در نماز می جوید.
241- این گنجینه ذکر و راز را هرگز پایانی نیست، و هرگز پایانی نیست، و هر که با آن بیشتر آشنا شود جلوه و درخشش بیشتری در آن می یابد.
242- کلمات و اذکار نماز، هر یک خلاصه ای است که به بخشی از معارف دین اشاره می کند.
243- نمازی که با تدبیر در معانی، و بد من سهو و غفلت گزارده شود، انسان را روز به روز با معارف الهی آشناتر و به آن دلبسته تر میکند.
244- جوانان ما که اکنون بار امنت سنگینی را بر دوش گرفته اند باید نماز را منبع قدرتی لایزال بدانند و در برابر جبهه فساد و بی عدالتی و کج روی که امروز بشریت را تهدید می کند، از نماز و یاد خدا نیرو بگیرند.
245- میدان مبارزه ای که امروز پیش روی ماست، ما را به تکیه گاه مستحکم ذکر خدا وامید و اعتماد به او، بیش از همیشه و بیش از همه، محتاج می سازد.
246- نماز با حضور وبا حضور وبا توجه، نمازی که از یاد و ذکر سرشار است، نمازی که آدمی در آن با خدای خود سخن می گوید و به او دل می سپارد. نمازی که والاترین معارف اسلام را پیوسته به انسان می آموزد. چنین نمازی انسان را از پوچی و بی هدفی و ضعف زندگی را در چشمش روشن می سازد.
247- انسان همیشه به نماز، محتاج است، و در عرصه خطر، محتاج تر.
248- حقیقت آن است که در کار معرفی نماز کوتاهیهای زیادی شده است. و نتیجه آنکه نماز هنوز جایگاه شایسته خود را، حتی در نظام اسلامی ما، به دست نیاورده است.
249- از کودک دبستانی تا پژوهشگر دوره های عالی، هریک فرا خوار ذهن و معرفت خود، می توانند در راه شناختن نماز و رازهای آن قدمهایی بردارند، و با ناشناخته هایی آشنا شوند.
250- در جامعه ما فصل مهمی باید در معرفی نماز در همه سطوح گسترده شود.
251- رسانه ها و به خصوص صدا و سیما با شیوه های گوناگون نماز را معرفی و یاد آوری کنند. همه جا و همیشه در رادیو تلویزیون، نماز در اولویت گذاشته شود، و شوق ایمان و عطش یاد خدا در دلها پدید آید.
252- در کلاسهای دروس دینی مدارس و دانشگاهها درس نماز جایگاه خود را باز یابد و سخنان سنجیده و افکار باند در بازشناسی نماز، فراهم و در معرض ذهن و دل دانشجویان و دانش آموزان گذاشته شود.
253- فلسفه نماز و تحلیل رازها و رمزهای آن، با زبان هنر در معرض دید همگان قرار گیرد، تا هر کس به قدر ظرفیت خود از آن متمتع گردد.
254- در همه مراکز عمومی: مدارس، دانشگاهها، کارخانه ها سربازخانه ها، فرودگاهها، ایستگاههای قطار، ادارات دولتی و امثال آن، جایگاههای مناسبی برای نماز پیش بینی شود.
255- مساجد و نمازها، پاکیزه و مرتب و انگیز باشد نماز در وقت فضیلت و به جماعت گزارده شود.
256- در هر محیطی برجستگان و بزرگان آن بر دیگران بیاموزند .
257- ناگفته های باب نماز بسیار است و قاصری چون اینجانب کوچکتر از آن است که به همه آن معارف دست یابد چه رسد به اینکه آن را در پیامی یا پیامهایی بگنجاند.
258- نماز در عرصه تکاپوی لایزال و ناگزیری که بشر بدان مامور بلکه مطبوع گردیده است بزرگترین فریضه و موثرترین ابزار است.
259- سرچشمه جوشانی است که از نمازگزار انسانی روشن ضمیر. ثابت قدم و بی دغدغه و امیدوار می سازد.
260- اینک نماز موهبتی بی دلیل و سر چشمه فیضی لایزال در اختیار ما است که با آن نخست از خویش و سپس از هر آنکه بدو مهر می ورزیم، انسان صالح بسازیم.
261- دریغ است که آدمی عمری را در جوار بهشت مصفائی بگذارند و سری بدان نکشد و عزیزان خود را بدان سوق ندهد، خداوند به پیامبرش فرمان می دهد: و امر اهلک بالصلوة و اصطبر علیها
262- پدران و مادران با گفتار و کردار خود، فرزندان را به نماز تشویق و راهنمایی کنند.
263- نویسندگان کتابهای درسی،رازها و رمزها و درسهای نماز را در کتابهای درسی بگنجانند.
264- وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و صدا و سیما از هنر به ویژه هنر سینما برای نشان دادن گوهر نماز و چهره نمازگزار بهره بگیرند.
265- هنرمندان عزیز با زبان شعر و قصه و نقاشی و جز اینها و با آفرینش آثار هنری با کیفیت، بلکه برجسته دست چیره هنر را به کاری چنین شایسته مشغول سازند.
266- در مدارس، معلمان و مدیران و در همه مراکز مسئولان با حضور خود در صفوف نماز، نمازگزاران را تشویق کنند.
267- در گردهمایی علمی و فرهنگی و آموزش و تبلیغی نماز را در وقت خود همچون الهام بخش صداقت و هدایت به جای آورند.
268- در همه بناهای عمومی و جایهائی که همواره به طبع حال مردمی در آن گرد می آیند مانند فرودگاههای و ایستگاههای قطار بندرها و عزیمتگاههای خودروهای همگانی و ادارات دولتی و بوستانهای شهری و مانند اینها نمازخانه ها یا مساجدی بنا کنند.
269- همان طور که مژده قیام نماز، پیامبر عظیم عظیم الشان (صلی الله علیه و آله) چنانکه در حدیث آمده است -به وجد می آورد و به بلال، مژده رسان همیشگی نماز می فرمود: ارحنا یا بلال یعنی ای بلال دلم را با اذان که مژده نماز است، راحت بخش همان طور هم بزرگداشت نماز و گستردن و بلند کردن نام آن، دل بندگان خدا را وجد و نشاط می بخشد و ابرهای تیره ملال و اضطراب را از آفاق آن پراکنده می سازد.
270- ناسپاسی بزرگی است که کسی در محیط اسلامی به سر برد و نماز را که برترین وظیفه هر مسلمان است، به جا نیاورد. چنین کسی نزد خدا و بندگان خدا و نزد بندگان خدا روسیاه و در حق خود مقصر است.
271- این روح نماز است که بدون آن، نماز کالبدی است بی جان، و اگر چه ساقط کننده اقل تکلیف، ولی نه بر آورنده هدفها و مقاصد تشریع.
272- آبادی مساجد و افزایش نمازهای جماعت است، به معنای بروز برکات نماز در سطح همکاری و همدلی اجتماعی است.
273- آنجا که پای فعالیت و نشاط دست جمعی، افراد جامعه به میان می آید، نماز همچون گرم ترین و پرشورترین عبادت دست جمعی، نقش بزرگی را بر عهده می گیرد.
274- نشانه دیگر آن است که بزرگان جامعه و کسانی که چشمها به آن دوخته شده و انگشت ها آنها را نشانه کرده است، در مراکز همگانی نماز دیده شوند.
275- نشانه دیگر آن است که در همه جایها و ساختمانهای عمومی و دولتی، نمازخانه های در خور دیده شود و نمازگزاری در همه جا برای همه کاری در دسترس به شمار آید.
276- اینجانب با دعا برای دست اندرکاران این حرکت الهی به ویژه از عزاداران حسینی حسینی که در روز عاشورا جلوه با شکوهی از نمازگزاری را نشان دادند، از خداوند متعال خواهانم که کشور ما و مردم ما را در این فر فرضه بزرگ نیز مانند بسی کارهای مهم دیگر، الگو و نمونه برتر سازد و ادعیه زاکیه حضرت بقیة الله الا عظم اروحنا فداه و عجل الله فرجه را شامل حال ملت و کشور فر فرماید .
277- نماز و نیایش، ارتباط صمیمانه ای است. میان انسان و خدا، آفریده و آفریدگار.
278- نماز، تسلا بخش و آرامشگر دلهای مضطرب و خسته و بستوه آمده و مایه صفای باطن و روشنی روان است.
279- نماز پیمان انگیزه تحرک و بسیج و آمادگی است در حالتی صمیمانه و دور از رنگ و فریب؛ برای نفی هر بدی و زشتی است و تدارک هر نیکویی و زیبایی.
280- نماز برنامه ای است برای باز یافتن و آن گاه ساختن خویش؛ و کوته سخن، رابطه ای و استفاضه ای مداوم است با سر چشمه و پدید آورنده همه نیکیها، یعنی خدا.
281- چرا نماز را برترین و مهمترین واجبات دانسته اند؟ چرا نماز را پایه و اساس دین خوانده اند؟ چرا بدون نماز هیچ عملی پذیرفته نیست؟ مگر در نماز چه چیز فوق العاده ای نهفته است؟
282- روحیه طلبو امید و اطمینان که بالهای نیرومند پروازند، فرآورده و زاییده یاد خدا می باشند.
283- یکی از عملهایی که سرشار از انگیزه یاد خداست و می تواند انسان را یکسره غرق در راه کند، و می تواند بیدار باش و به خویش آورنده باشد، و می تواند همچون شاخص و علامتی، رهروان راه خدا را بر روی خط مستقیم بدارد واز گیجی واز گمی حفظ کند و می تواند از لحظه ای غفلت در زندگی آدمی مانع شود، نماز است.
284- نماز یک زنگ بیداری و یک هشدار در ساعات مختلف شبانه روز است. به انسان برنامه می دهد و از او تعهد می خواهد، به روز و شبش معنا می دهد واز گذشت لحظه ها حساب می کشد.
285- نماز چکیده و خلاصه اصول این مکتب را در خود دارد وبا گفتی ها
و حرکتهای حساب شده و منظمی که در آن هست نمودار اسلام است.
286- می توانیم نماز را به سرود ملی کشورها تشبیه کنیم.
287- در آغاز روز،، در نیم روز، در هنگام شب، مسلمان را طلبیدن و اصول و راه هدف و نتیجه را به زبان خودش به او فهمانیدن و او را با نیرویی معنوی وادار به عمل کردن، این است نماز.
289- نماز چیزی جز یک توجه مداوم به خدا ونیز طرح و نقشه ای اجمالی از راه اصلی نیست.
290- نماز تامین کننده ارتباط دائمی و تماس همیشگی مومن است با خدا و با مجملی از تفکر اسلامی که در ضمن گفتنی های نماز، مندرج است.
291- انما امر الناس بالقرائة فی الصلوة لئلا یکون القرآن مهجورا مصیعا و تکون مدرسا فلا یضمحل و لا یجهل
292- در حال نماز، تن و اندیشه و روان، هر سه به کار و فعالیت اند. تن: با حرکات دست و پا و زبان، با خم شدن، نشستن، و به خاک افتادن. اندیشه؟ با اندیشیدن به مضامین و الفاظ نماز که عموما اشاره به هدفها و وسیله هاست، و مرور کردن یک دوره طرز تفکر و بینش اسلامی به اجمال؛ روان: با یاد و پرواز در صفای معنوی و روحانی و باز داشتن دل از هرزه گردی و بیدر کجایی و پرورانیدن بذر خشوع و خشیت خدا در جان.
293- گفته اند که نماز در هر آیینی، خلاصه آن آیین است. نماز اسلام نیز کاملا چنین است. جمع کردن میان روح و جسم، ماده و معنا، دنیا و آخرت، در لفظ و در محتوا و در محتوا و در حرکات، از ویژگیهای نماز اسلامی است.
294- گزارده نماز درست به این دلیل که با تمام قوا پوینده راه خداست، همه انگیزه های شر و فساد و انحطاط را در خود و در پیرامون خود بی اثر می سازد.
295- گویا بر پا داشتن نماز آن است که انسان، با کوششی بایسته، جو و فضای زندگی و دیگران را جوی نمازگزارانه یعنی خداجویانه و خداپرستانه بسازد همه را در خط و جهت به راه افکند.
296- پس مومن یا جامعه مومن، با اقامه نماز ریشه تباهی و گناه و فساد را در خود محیط خود می سوزاند و روحیه گناه انگیزه های درونی و برونی، یعنی عوامل نفسانی و اجتماعی آن را خنثی و بی رنگ می سازد.
297- نماز اسلام که با تلقین و تکرار یاد خدا، بشر آسیب پذیر را با خدای نامحدود و مسیطر، مرتبط می سازد و بدو متکی می کند وبا پیوند زدن انسان به مدبر جهان قدرتی نامحدود و بی زوال به او می بخشد، باید نیکوترین درمان ضعف انسان و موثرترین داروی عزم و اراده به حساب آید.
298- رسول گرامی که در آستانه رستاخیز عظیم اسلام و در برابر جاهلیت همه گیر، کوههای گران تکلیف و مسئولیت را بر دوش خود حس می کرد، به ذکر و نماز نیمه شب فرمان داده شد.
سخن بزرگان
299- به پا داشتن نماز آن است که حق نماز ادا شود، یعنی نماز به صورت یک پیکر بی روح انجام نگردد.
300- اگر می خواهید در اجتماع، یک مسلمان واقعی باشید و می خواهید یک مجاهد نیرومند باشید، باید نماز خوان خالص و مخلصی باشید.
301- ما باید با بچه ها خودمان برنامه مسجد و معابد آشنا شوند.
302- این را هرگز فراموش نکنید که ما وظیفه داریم نماز بخوانیم و وظیفه داریم که خاندان خودمان را هم نماز خوان کنیم.
303- فوائد و خاصیت نماز خواندن را برای بچه ها بگوئیم.
304- نمی گویم نماز بخوانید، بالاتر از نماز خواندن، محترم بشمارید.
305- در حال نماز می گویی من با هیچ بندهای شایسته ای سر جنگ ندارم،
چون اگر با بنده شایسته ای سر جنگ داشته باشم خود ناشایسته ام.
306- برای خودتان در خانه یک مصلایی انتخاب کنید.
307- نوافل (نمازهای مستحبی) در تربیت انسان بیش از فرائض است چون حالت و جوب و اجباری نیست و از روی میل و رغبت پذیرفته است،
اثر بیشتری دارد.
308- نماز که نه مقدمه دارد نه موخره، نه آرامش دارد و نه حضور قلب، این خفیف شمردن نماز است.
309- شما اگر بخواهید واقعا نماز خوان باشید و بچه هایتان نمازخوان باشند، نماز را محترم بشمارید.
310- آقا باید افتخار کنی که یک موذن باشی، علی بن ابی طالب (علیه السلام) موذن! در همان وقتی که خلیفه هم بود موذن بود.
311- عبادت، قوه مجریه و ضامن اجرای دستورات اسلامی است.
312- هرگاه در مساله ای متحیرم می ماند به مسجد می رفتم و نماز می خواندم و به مبدل کل و آفریدگار جهان می نالیدم، باشد که مشکل مرا به بگشاید و آن سختی را بر من آسان نماید.
313- نیایش و پرستش و راز نیاز و کمک خواهی در زبان قرآن عبادتنامیده می شود.
314- تنها شرط مهم عبادت در اسلام این است که آنچه بندگان خدا بعنوان عبادت به جا می آورند به اوهام، خرافات، شرک، خودنمایی و ریا آلوده نباشد.
315- نماز مراسم مخصوصی برای پرستش خدا و راز و نیاز با او است که در آن جنبه های ارزنده آموزنده خاصی در نظر گرفته شده.
316- نماز سود توحید و یکتا پرستی و سرود فضیلت و پاکی است که باید فکر و روح ما ما را در برابر عوامل شرک زا آلوده کننده ای که در زندگی روزمره با آنها سر و کار داریم پاک و یکتاپرست نگهدارد.
317- باید همان طور که لباس و تن خود را می شوئیم و پاکیزه می کنیم، دل وجان را هم شستشو دهیم و پاکیزه کنیم، خود را به خدا، پاکی و کمال، نزدیک سازیم، لحظاتی را به یاد او، به نیایش او و راز و نیاز با او بگذرانیم و روح آلوده را در چشمه صاف و زلال الهی شستشو دهیم. این است نمازی که مسلمان روزی چند بار می خواند.
318- مسلمان بامداد که سر از خواب بر می دارد نماز می گزارد تا برنامه روزانه را با پاکی و حسن نیت و توجه به خدا شروع کند.
319- ظهر که برای صرف ناهار موقتا دست از کار می کشد باز نماز می گزارد، تا همچنان که به جسم خود از راه غذا، نیرو و نشاط تازه می بخشد به روح نیز از آنکه بخش دوم کار روزانه خود را آغاز کند، باز نماز می خواند تا با یاد خدا به کار خود پردازد.
320- پس از غروب آفتاب که غالبا با پایان کار روزانه و صرف شام همراه است باز نماز می گزارد و غذا دادن به جسم را با غذا دادن به روح همراه می کند.
321- شامگاه که برای خوابیدن آماده می شود باز در برابر خدای خود می ایستد و نماز می گزارد،برنامه روزانه را که با نماز و یاد خدا شروع شروع کرده بود با نماز و یاد خدا نیز پایان می دهد و با دلی پاک و جانی آرام گرفته به خواب می رود.
322- در برابر هیچ کس و هیچ چیز جز تو برای تعظیم و بزرگداشت قد خم نمی کنم این است مسلمان تربیت شده اسلام که در برابر همه صاحبان قدرت و ثروت و جاه و مقام سر راست می گیرد و هرگز در برابر این و آن تعظیم نمی کند.
323- در جایی به نماز می ایستیم و با لباسی نماز می گزاریم که استفاده از آن برای نماز از نظر رعایت حقوق دیگران یا جهات دیگر ممنوع نباشد
324- دیگران در برابر غیر خدا، در برابر صاحبان ثروت و قدرت به خاک می افتند، اما من که یک مسلمانم تنها در برابر خدا، خدایی که برتر از همه است، به خاک می افتم و هرگز در برابر هیچ کس و هیچ چیز جز او به خاک نخواهم افتاد.
325- مسلمانان هر روز حداقل نه بار این جمله را - که محمد بنده خدا است - تکرار می کنند تا هرگز چون مسیحیان دچار انحراف نشوند و محمد را از حد بندگی به حد خدایی، یا نیمه خدایی یا فرزند خدا بودن بالا نبرند.
326- این است نماز اسلام که باید آنرا سرود توحید و یکتا پرستی، سرود صلح و صفا با همه بندگان نیکوکار خدا نامید. سودی که همه مسلمانان باید روزی پنج بار بخوانید تا یاد خدا و ملکات عالی انسانی همواره در آنان زنده بماند و از انحراف از راه راست خدا، از آلودگی به شرک از خود باختگی در برابر زیباییها، یا مرعوب شدن در برابر قدرتهای خودکامه، و از مفاسد دیگر روحی مصون بمانند. درست مثل سرودی که سربازان صبح و شام می خوانند تا روح سلحشوری در آنان زنده بماند، یا سرودی که پیشاهنگان می خوانند تا روح نیکوکاری در آنان تقویت شود.
327- نماز به آدمی نشاط معنوی خاصی می دهد واز پژمردگی و افسردگی روح جلوگیری می کند.
328- نماز یک نوع تمرین وظیفه شناسی است. کسی که به نمازهای روزانه پای بند باشد لااقل خود را به انجام یک وظیفه مقید کرده و عادت داده و همین عادت مانعی در برابر بی بند باری و سهل انگاری او نسبت به وظایف دیگر و کمکی به پیشرفت او در زندگی است.
329- نماز برای عده ای از مردم تکلیفی سنگین است، ولی برای آنها که به هستی جاوید انسان معتقدند و ایمان دارند که باید همواره خود را پاک نگه داشت و در راه تکامل کوشید تا به کمال جاوید الهی پیوست، راز نیازی لذت بخش و نشاط آور با خدای بزرگ مهربان است 330- اسلام از همان روزهای نخستین که جز پیغمبر و همسرش خدیجه و پسر عمویش علی هنوز کسی به دره های می رفتند و آنجا نماز می گزاردند.
331- مخالفین اسلام نمازگزاران را مسخره می کنند و گاهی اذیت می کردند. مسلمانانها برای آنکه با آرامش خاطر نماز بگزارند به دره های اطراف مکه می رفتند و با هم نماز می خواندند، ولی مخالفین همانجا هم مزاحم آنها می شدند و گاهگاه کار به زد و خورد می کشید.
332- اگر مسلمانان را از انجام فریضه نماز باز نمی داشت بلکه بر پا فشاری آنان در انجام این نیایش لذت بخش می افزود.
333- اگر مسلمان در شرایطی قرار گرفته که نمی تواند به صورت معمولی نماز بخواند، بهر صورتی که بتواند باید نماز بگزارد: نشسته، خوابیده، سوار اسب، توی ماشین یا قطار یا هواپیما، پشت تانک و زره پوش....
334- نماز جمعه و نماز عید هم عبادت دست جمعی است و هم نموداری از همبستگی سیاسی و اجتماعی اسلامی. به همین جهت تشکیل و اداره آنها در درجه اول از کارهای حکومت اسلامی است.
335- با توجه به اینکه نماز شعار بزرگ اسلام و امت اسلامی است، با توجه به اینکه مسلمانان جهان همه باید یک امت یکپارچه باشند و پیوندهای مشترک برای همبستگی و یکپارچگی یک امت ضروری است، با توجه به مراسم پرشکوه نماز جماعت و جمعه و نماز عید قربان در مراسم حج در مکه که هر سال با شرکت صدها هزار نفر از مسلمانان نقاط مختلف جهان که دارای زبانهای گوناگون اند باید برگزار شود، فهم این نکته آسان است که قسمت اصلی نماز و اذان و اقامه که اعلام عمومی برای نماز است، بهتر است به یک لغت عمومی اسلامی، باشد که همه آن را بفهمند و این لغت عمومی اسلامی، خود به خود لغت قرآن، یعنی عربی خواهد بود.
336- این است نماز ما و نیایش روزانه ما؛ به سوی خدا، خدای یکتا، خدای پرمهر؛ نیایشی که هر فرازش، نمایشگر اصلی از اصول جهان بینی اسلام؛ و هر حرکتش، نمایشگر پیوند عمیق انسان اسلام با خداست. نیایشی که انسان را به سوی خدا، به سوی راه او، و به سوی رهبران او، می کشاند. او را به همه شایسته کاران روی زمین، در طول تاریخ، در گذشته و آینده و حال، پیوند می دهد. و صف او را، از صف ستمگران تبهکاران و گمراهان جدا می سازد. تا در راه راست خدا، استوار بماند و به بیراهه نیفتد.
اینک تو ای انسان جستجوگر عصر ما، بر خیز؛ بر خیز تا با شور و نشاط، به نیایشی چنین زنده و سازنده بپردازیم؛ و خود را از هر چه جز حق و حقیقت است پیراسته سازیم.
337- خدمت به خلق خدا یکی از عبادات است.
338- فرزندانمان را با خود به مسجد ببریم.
339- نگاه با محبت به صورت والدین عبادت است.
340- پاداش آشتی دادن از نماز و روزه مستحبی بیشتر است.
341- نماز با مال خمس و زکوة نداده باطل است.
342- نماز اول وقت نشانه تعهد مکتبی ماست.
343- مهر کربلا در نماز یعنی هرگز شهدا را فراموش نکنید.
344- رو به قبله یعنی جهت و هدف را فراموش نکنیم.
345- تا اکنون اذان گفته ای؟
346- آیا تاکنون یک نماز با توجه خوانده اید؟
347- عبادت، قرار دادن همه ابعاد زندگی در مسیر خواست و رضای الهی است .
348- عبادت هم انسان را به صورت فردی، از بردگی هوس ها و گناهان و شیطان نجات می دهد و هم یک جامعه عابد، که خدا می پرستد، از پرستش طاغوتها و ستمگران و ابر قدرتها آزاد می شود.
349- توجه و شناخت نسبت به عبادات اولیاء خدا، ما را از مغرور شدن به نماز و دعایمان باز می دارد.
350- آنجا که فشارهای محیط بیرون و غرائز درون، دست به دست می دهد تا مانع عبادت او عبودت شود، غلبه بر این فشارها و پرستش خدا، ارزش و کمال است.
351- کسی که خدا را حکیم و دستوراتش را بر اساس حکمت می داند، نباید بخاطر اینکه امروز دلیل حکمی را نمی داند از انجام آن تخلف کند. مریض اگر بگوید: تا از خواص دارو آگاه نشوم مصرف نمی کنم، از درد خواهد مرد. البته باید دارو را مصرف کند و درصد شناخت هم باشد.
352- نماز، که توجه به سر چشمه همه بزرگی ها و استمداد از کانون قدرت و عظمت است، کبر را از انسان می زداید.
353- نماز تنها عبادتی است که حتی در حال غرق شدن و جنگ هم ساقط نمی شود و برترین فریاد آزادگی انسان از سلطه قدرتمندان و اعلام بندگی در آستان خدا است.
354- نماز زنده نگه داشتن سنت ابراهیم و محمد و حسین و مهدی علیهم السلام است.
355- امام حسین (علیه السلام) حتی ظهر عاشورا در میدان مبارزه و در برابر تیرهای دشمن هم نماز را رها نکرد.
356- از دست و زبان که برآید - کز عهده شکرش به در آید
357-مقتضای ادب در برابر خدا و ایستادن در آستان جلال و عظمت او، آن است که نماز با بهترین و پاکترین لباس باشد
358- توجه به یک کانون مقدس مانند کعبه توحید و یاد آور خط توحیدی ابراهیم (علیه السلام) است.
359- جهت گیری در همه امور به سوی کعبه توحید، درس ایمان و یاد خدا به مسلمانان می دهد تا همواره توجه به خانه محبوب و معبود داشته باشند.
360- سمت گیری به سوی کعبه، نظم و وحدتی شگفت و زیبا می آفریند و همه مسلمانان، در هر جایی دنیا که باشند وقت نماز به سوی آن کانون خدایی رو می کنند. اگر کسی از آسمانها به صفوف نمازگزاران کره زمین بنگرد، دایره های متعددی را می بیند که مرکزیت همه آنها کعبه است.
361- اذان، شعاری است سکوت شکن، موزون ، کوتاه پرمحتوا و سازنده که در برابر دارنده اساسی ترین پایه های اعتقادی جهت گیری عملی مسلمان است.
362- اذان نشانه باز بودن فضای تبلیغات، و اعلام مواضع فکری مسلمین به صورت روشن است.
263- اذان، این شعار توحیدی، اولین جملاتی است که در گوش نوزاد خوانده می شود.
364- عنصری که به یک انسان، بها می دهد، نیت و انگیزه و هدف اوست، از همین رو در آیات قرآن، کلمه فی سبیل الله فراوان بکار رفته است.
365- شناخت نعمتها، انسان را شیفته خداوند می کند.
366- ارتباط خالصانه انسان با خدا، نورانیت ضمیر و صفای باطن و بصیرتی به همراه دارد که انسان را در پیچ و خم های زندگی و بن بست ها و مشکلات هدایت می کند.
367- اگر خدا درنظر ما بزرگتر باشد و الله اکبر از عمق جانمان و از روی ایمان و ایمان و باور بر آید دیگر دنیا و جاذبه هایش، قدرتها و جلوه هایشان، درنظر ما کوچک و بی جلوه خواهد.
368- هر گاه در نماز حلاوت و شیرینی مناجات را یافتید، بدانید که تکبیر شما مورد قبول و تصدیق خداوند متعال است.
369- بسم الله در اول هر کار رمز عشق به خدا و توکل به او و استمداد از او و وابستگی به اوست.
370- بسم الله چنگ زدن و اعتصام به نام الهام بخش خداوند و گریز از وسوسه های شیطان است
371- انسان بیشتر در 3مورد و حالت، تشکر می کند: 1- توجه به لطف گذشته 2- توجه به محبت فعلی 3- امید به لطف آینده. با این حساب، همه ستایشها از آن خدا باشد چرا که هم گذشته ما را تامین کرده، هم در حال حاضر از نعمتها و رحمت و لطف او بر برخورداریم و هم در آینده و قیامت، سرو کار ما با او و چشم امید ما به لطف و کرم اوست.
372- سجده، نشان تذلل و خاکساری در برابر خداوند و عالیترین درجه عبودیت است.
373- نطق آب و نطق خاک و نطق گل - هست محسوس حواس اهل دل
جمله ذرات، در عالم نهان - با تو می گویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیر و با هشیم - با شما نامحرمان ما خامشیم
374- درود فرستادن بر پیامبر و خاندان او، شعار اسلام و به خصوص، شیعه است و نماز بدون آن، ناقص است.
375- نمازگزار وقتی در سلام نماز، به همه مومنان و بندگان صالح و خودش سلام می دهد، احساس می کند که تنها نیست و یکی از آحاد امت بزرگ اسلام و با مردان خدا در هر جای زمین، احساس همبستگی می کند.
376- نماز جماعت نوعی حضور و غیاب بی تشریفات و بهترین راه شناسایی افراد است.
377- نماز جماعت، بهترین، بیشترین، پاکترین و کم خرج ترین اجتماعات دنیاست و نوعی دید و بازدید مجانی آگاهی از مشکلات و نیازهای یکدیگر و زمینه ساز تعاون اجتماعی بین آحاد مسلمین است.
378- نماز جماعت نشان دهنده قدرت مسلمین و الفت دلها و انسجام صفوف است. تفرقه ها را می زداید، بیم در دل دشمنان می افکند، منافقان را مایوس می سازد، خار چشم بد خواهان است.
379- نماز جماعت، نمایش حضور در صحنه و پیوند امامو امت است.
380- نماز جماعت، عامل نظم و انضباط، صف بندی و وقت شناسی است.
381- نماز جماعت روحیه فرد گرایی و انزوا و گوشه گیری را از بین می برد و نوعی مبارزه با غرور و خود خواهی را در بر دارد.
382- نماز جماعت، کینه ها و کدورت ها و سوءظن ها را از میان می برد و سطح دانش و عبودیت و خضوع را در جامعه اهل نماز، افزایش می دهد.
383- امام جماعت، باید مراعات ضعیف ترین افراد را بکند و نماز را طول ندهد.
384- هیچ عبادتی به اندازه نماز تبلیغات ندارد، هر مسلمانی در شبانه روز هفتاد مرتبه با کلمه حی به خود دیگران تلقین به نماز آنهم به صورت پر نشاط و شتاب می کند و برای انجام هیچ عبادتی اینهمه هیاهو و تشویق وارد نشده است.
385- اذان شکستن سکوت است، اذان بک دوره ایدئولوژی و تفکرات ناب اسلامی است.
386- اذان سرودی مذهبی است با عبادتی کوتاه و پرمحتوا.
387- به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم.
388- اگر مردم هنگام رفتن به مسجد لباس خوب و بوی خوش مصرف کنند و اگر نماز، ساده و سریع برگزار شود، این خود یک تشویق عملی برای اقامه نماز است.
389- نماز بهترین نوع شکر گزاری است که شیوه آن خداوند بیان فرموده و تمام انبیاء و اولیاء هم آن شیوه را به کار بسته اند، نماز تشکری است هم عملی و هم دائمی و هم سازنده.
390- توحید ما را به سوی نماز می کشاند و نماز روح توحید ما را زنده می کند.
391- کسی که دیگری را دوست دارد سخن گفتن با او را هم دوست دارد.
392- آنها که با زبان، مدعی خدا خواهی و خدادوستی اند ولی علاقه ای به نماز ندارند در ادعای خود صداقت ندارند.
393- آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکنداین یک کلام تو خالی و شعار نیست، کسی که یک بار عمر باور داشته است که خدا بزرگ است، آمریکا نزدش کوچک جلوه می کند و هر حادثه ای پیش او ساده است.
394- عبادت بودن نماز مربوط به آن است که انسان هیچ گونه قصد غیر خدایی نداشته باشد و این قصد قربت از لحظه ورود به نماز تا پایان همچنان باید ادامه یابد.
395- بر خلاف تصور بعضی که نماز را تکرار می دانند، نماز نردبان ترقی است که هر چه بیشتر با حضور قلب خوانده شود بالاتر می روی.
396- هیچ عبادتی از لحظه تولد تا لحظه دفن این چنین ملازم انسان نیست.
397- اضطراب و هیجانهای روانی، تزلزل خانوادگی، تصمیمات خام لحظه ای، ضعف اعصاب، بد گمانی، احساس غربت و تنهایی از درون، فساد و فحشاء، آمار جنایت، فرار فرزندان از خانه، بالا بودن آمار طلاق، خود باختگی، ترس و....از آثار قطع رابطه با خداست.
398- با یاد او شروع کردن نشانه آن است که از قدرت او کمک بگیریم، به او توکل کنیم، یاد او نشانه مهر او و عشق به اوست.
399- سیاست خارجی ما را در نماز یکی جمله غیر المغضوب علیهمتعیین می کند و یکی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین
400-مسجد بهترین مرکز دوست یابی است.