چهار صد سخن پیرامون نماز

سید جواد بهشتی

مقدمه

به نام خدا
خداوند را سپاس گزاریم که چندی است شعاع آفتاب نماز که حیات و گرمی ملت ما و انقلاب ما از اوست، در میدانهای هنری، فرهنگی، تبلیغاتی و مطبوعاتی تابیده است گرچه معتقد هستیم که راه بسیاری را باید بپیماییم تا نشانه های حق گذاری نماز تحقق یابد و روح نماز و عبادت در تاروپود جامعه ما بار دیگر دمیده شود.
کتاب چهارصد سخن مجموعه پیامهای کوتاه برگرفته از قرآن مجید و کلمات درخشان امامان معصوم و سخنان حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری و بزرگان دینی ما پیرامون نماز است که تقدیم به شما خواننده گرامی می شود.امید است مورد قبول افتد. ستاد مرکزی اقامه نماز .

پیامهای آسمانی

1-برای رفتن به مسجد بهترین لباس را انتخاب کنیم .
2-نماز تشکر از خداست.
3-نماز یاد خداست و تنها یاد خدا آرام بخش دلهاست .
4-هرگاه لغزشی سر زد فورا به نماز آن را اصلاح کنید .
5-عبادت حرکت در مسیر مستقیم الهی.
6-خدا را بپرست و در راه عبادت او شکیبا باش.
7-فرزندم نماز را بپادار و امر به معروف و نهی از منکر کن.
8-تنها کسانی مساجد را آباد می کنند که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند .
9-نماز اهرم استعانت در غمها و مشکلهاست.
10-ما به تو خیر کثیر دادیم پس نماز را بپادار و قربانی کن.
11-نماز برای اولیاء خدا شیرین و برای منافقین سنگین است .
12-حضرت مسیح : تازنده هستم خداوند مرا به نماز و زکات سفارش کرده است .
13-ابراهیم خلیل همسر و کودک خود را بیابانهای داغ مکه بخاطر نماز رها کرد.
14-در قیامت اهل بهشت از دوزخیان می پرسند چه چیز شما را روانه آتش کرد می گویند: ما پابند نماز نبودیم.
15-هرچه رنگ خدایی داشته باشد ماندگار است.
16-آنقدر خدایت را عبادت کن تا به مقام یقین برسی.
17-مرگ بر این انسان چقدر ناسپاس است.
18-ذرات عالم وجود خدا را تسبیح می گویند ولی شما تسبیح آنها را نمی فهمید.
19-انسان با سجده،خود را همرنگ با هستی می کند.
20-محمدی کسی است که آثار سجده در پیشانی او نمایان باشد.
21-وقتی به نماز جمعه فرا خوانده می شوید شتاب کنید به سوی یاد خدا و داد و ستد را رها کنید.
22-بانی و معمار و مهندس مسجد باید اهل نماز باشند.
23-نمازگزار باید با مردم خوب حرف بزند.
24-خداوند ستایشگر کسی است که نماز را بر همه کارها مقدم می دارد.
25-قرآن از کسانی که هنگام نماز کار و کسب را رها می کنند ستایش می کند.
26-بعضی فرزند خود را نذر خدمت در مسجد می کنند.
27-یکی از اسرار نماز تشکر از ولی نعمت است.
28-راه مستقیم چه راهی است ؟
راه خدا و اولیاء خدا
راهی که از- هر گونه خطا و انحراف دور باشد
راهی که ترسیم کننده آن مرا دوست بداد و نیازم را بداند
راهی که به بهشت وصل می شود راهی که بافطرت سالم هماهنگ باشد
راهی که از عالم بالا و بالاتر از دانش بشری باشد
راهی که بی شک و بدون پشیمانی باشد راهی که از همه راهها نزدیکتر و روشن تر باشد
و بالاخره راه پیامبران و شهیدان و صالحان و صدیقین است.
24-خداوند ستایشگر کسی است که نماز را بر همه کارها مقدم می دارد.
25-قرآن از کسانی که هنگام نماز کار و کسب را رها می کنند ستایش می کنند.
26-بعضی فرزند خود را نذر در مسجد می کنند.
27-یکی از اسرار نماز تشکر از ولی نعمت است.
28-راه مستقیم چه راهی است؟
راه خدا و اولیاء خدا
راهی که از هرگونه خطا و انحراف دور باشد
راهی که ترسیم کننده آن مرا دوست بدارد و نیازم را بداند
راهی که به بهشت وصل شود
راهی که با فطرت سالم هماهنگ باشد
راهی که از عالم بالا و بالاتر از دانش بشری باشد
راهی که بی شک و بدون پشیمانی باشد
راهی که از همه راهها نزدیکتر و روشن تر باشد
و بالاخره راه پیامبران و شهیدان و صالحان و صدیقین است.
29- نماز جنگ با شیطان است.
30- بریدن از نماز زمینه گرایش به مفاسد است.
31- برای حفظ نماز خانه های ادیان آسمانی خون دادن هم ارزش دارد.
32- نماز یک معامله پرسود.
33- هر گاه حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) و حضرت علی (علیه السلام) دچار مشکلات می شدند به نماز می ایستادند.
34- به خانواده خود فرمان نماز بده و بر این کار پشتکار داشته باش و در این راه صابر باش.
35- قران در ستایش حضرت اسماعیل می گوید: او پیوسته خانواده خویش را به نماز سفارش می کرد.
36- کسی که از یاد خدا روی بتابد زندگی نکبت باری خواهد داشت.
37- انسان در نماز خدایی را ستایش می کند که تمام هستی را تربیت می کند.
38- نسبت به تمام نمازها بخصوص نماز ظهر دقت داشته باشید.
39- انسان در برابر تلخی ها و سختی ها بی صبر و در مقابل لذتها و نعمتها تنگ نظر و بخیل است، مگر نماز گزاران.
40- مومن واقعی کسی است که هر گاه یاد خدا برده شد دل او تکان بخورد.
41- نماز شرط برادری و اخوت اسلامی است.
42- کفار از نماز شما ناراحتند.
43- با کسی که نماز را به بازی می گیرد طرح دوستی نریزید.
44- در جهت گیری خانه ها و شهر سازی مسلئه قبله و نماز را فراموش نکنید.
45- نماز سدی محکم در برابر سیل گناه.
46- ای پیامبر بخاطر رضای مرفهان بی درد نماز گزاران فقیر را رها نکن.
47- تلاوت قران، اقامه نماز و انفاق در راه خدا تجارتی سودمند.
48- راه اصلاح جامعه قران و نماز است.
49- عدالت اجتماعی در کنار اقامه نماز تحقق می یابد.
50- مشورت همراه با نماز شیوه اهل ایمان است.
51- در نماز از غضب شدگان و گمراهان برائت می جوییم.

سفره اهل بیت

52- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): یا علی اذان نور است.
53- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): شیطان از صدای اذان فرار می کند.
54- پیامبر (صلی الله علیه و آله): اذان گویان امت من با پیامبران و راستگویان شهیدان برانگیخته می شوند.
55- علی (علیه السلام): اذان گویان در روز رستاخیز با سر بلندی وارد می شوند .
56- هرکس صاحب فرزندی شد در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگوید زیرا این کار نوزاد را از شر شیطان حفظ می کند .
57- امام کاظم (علیه السلام): در خانه خود اذان بگو تا شیطان از آنجا بگریزد و کودکان را با اذان گویی آشنا کنید .
58-رسول خدا (صلی الله علیه و آله): نماز جماعت بیست و پنج برابر نماز فردای فضیلت دارد.
59- هنگامیکه اذان نماز را شنیدی - هر چه سریعتر-به مسجد بیا،گرچه سینه خیز باشد
60- صفهای نماز جماعت را هماهنگ و منظم نمایید تا دلهایتان متعادل شود.
61- نخستین چیزی که از بنده حسابرسی می شود نماز است.
62- وقتی فرزندانتان به سن هفت سالگی رسیدند آنها را به نماز خواندن توصیه کنید.
63- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): نمازهای پنجگانه همچون نهر گوارایی جلوی درب خانه شماست، چنانکه کسی هر روز خود را در آن بشویید هیچگونه چرکی باقی نماند.
64- از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است که: کسیکه نماز را سبک بشمارد از من نیست و او در حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد.
65- امام صادق (علیه السلام): کسی که دوست دارد بداند نمازش پذیرفته شده یا نه؟ باید بداند آیا نمازش او را از زشتیها و بدیها دور کرده است؟
پس به اندازه ای که دور کرده باشد نمازش قبول شده است.
66- مردی از امام زین العابدین (علیه السلام) پرسید: ملاک پذیرش نماز چیست؟ امام فرمود: ولایت ما و برائت از دشمنان ما.
67- علی (علیه السلام): دزدترین مردم کسی است که از نماز خود بدزدد.
68- علی (علیه السلام): الله الله فی الصلاة فانها خیر العمل
69- فاطمه (علیه السلام): خداوند نماز را پاک کننده شما از کبر و خود پرستی قرار داد.
70- حضرت علی (علیه السلام) خطاب به امام حسن (علیه السلام) فرزندم تو را به خواندن نماز در وقت آن توصیه و سفارش می کنم.
71- امام سجاد (علیه السلام): هنگامی که به نماز می ایستی طوری آن را بجای آور که گویی آخرین نماز را می خوانی.
72- امام صادق (علیه السلام): شیعیان ما را در اوقات نماز بیازماید که چگونه بر خواندن نماز در اول وقت همت می گمارند.
73- نگاه به صورت عالم متقی عبادت است.
74- با کسیکه اهل نماز نیست دوست نشویم.
75- امام سجاد (علیه السلام): خدایا مرا بنده خود ساز، ولی عبادتم را با عجب، فاسد مگردان.
76- امام مجتبی (علیه السلام): عابدتر از حضرت فاطمه (علیه السلام) کسی در دنیا نبود، آنقدر به عبادت می ایستاد تا قدمهایش ورم می کرد.
77- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): ما عبد ناک حق عبادتک .
78-رسول خدا (صلی الله علیه و آله): آفت عبادت سستی است.
79- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): دنیا ،ساعت و لحظه ای بیش نیست ،آنرا در راه خدا بکار گیرید.
80-امام صادق (علیه السلام) عمل خالص ،آن است که از احدی، بجز خداوند ،انتظار مدح ستایش نداشته باشی .
81- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): بنده ای نیست که چهل روز تمام، کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، مگر آنکه چشمه های حکمت و خرد، از روح و جانش بر زبانش جاری شود.
82- اخلاص، دانشگاهی است که در مدت چهل روز، فارغ التحصیلانی حکیم و فرزانه، تحویل می دهد.
83- علی (علیه السلام): به قبولی عمل، بیش از اصل عمل توجه داشته باشید.
84- امام رضا (علیه السلام): هر کس نماز بخواند ولی زکات نپردازد، نمازش قبول نمی شود.
85- علی (علیه السلام): هر گاه غذای تو از راه صحیح و حلال نباشد،
خداوند تسبیح گفتن و شکر کردن تو را قبول نمی کند.
86- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): کسی که غیبت زن و مرد مسلمانی را بکند
تا چهل روز نماز و روزه اش را خدا نمی پذیرد، مگر آنکه آن شخص او را ببخشد.
87- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): ای ابوذر! از دوری و قطع رابطه با برادر دینی بپرهیز، چرا که عمل اینگونه اشخاص پذیرفته نیست.
88- امام صادق (علیه السلام): هر مومنی که نسبت به برادر دینی اش، نیت بدی داشته باشد خداوند عمل را قبول نمی کند.
89- امام صادق (علیه السلام): بد اخلاقی با مردم چنان عمل را فاسد می کند که سرکه، عسل را.
90- نمازگزار و اهل عبادت، باید روابط دینی مستحکمی با بندگان خدا داشته باشد.
91- پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله): هرکس زن بد رفتار و اذیت کننده ای داشته باشد، خداوند نماز و کارهای نیک آن زن را نمی پذیرد مرد نیز همچنین است.
92- امام صادق (علیه السلام): نماز فرزندانی که با خشم به پدر و مادر خود نگاه می کنند قبول نمی شود، گر چه والدین، نسبت به آنان کوتاهی و ظلم کرده باشند.
93- علی (علیه السلام): هر گاه نمازهای مستحب به نمازهای واجب ضرر برساند، موجب قرب به خدا نخواهد بود.
94- علی (علیه السلام): عبادت بدون بصیرت و فکر، بی ارزش است.
95- امام (علیه السلام): خدایا افتخارم همین بس، که بنده تو هستم .
96- خدایا اگر مرا به دوزخ افکنی، به دوزخیان اعلام خواهم کرد که من تو را دوست دارم.
97- علی (علیه السلام): خدایا، عبادت من نه از روی طمع به بهشت یا ترس از دوزخ است، بلکه تو را شایسته عبادت یافته و می پرستم.
98- رسول اسلام (صلی الله علیه و آله): نماز پیمان خداوند است.
99- پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله): نماز نور چشم است .
100- نماز داروی تکبر است علی (علیه السلام): خداوند نماز را واجب کرد تا انسان را از کبر دور کند.
101- نماز سیمای مکتب است.
102- پیامبر (صلی الله علیه و آله): نماز به منزله پرچم و آرم و نشانه مکتب اسلام است.
103- نماز پایه ستون دین است.
104- پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله): جایگاه نماز در اسلام به منزله سر نسبت به تن می باشد باشد .
105- نماز کلید بهشت است.
106- نماز وسیله سنجش مردم است.
107- نماز اساس دین است.
108- نماز اولین سوال در قیامت است.
109- نماز گناهان را از بین می برد. در حدیث، نماز به نهری تشبیه شده که انسان روزی پنج برابر در آن شستشو می کند و دیگر چرکی باقی نمی ماند.
110- نماز وسیله نزدیک شدن انسان به خدا است.
111- امام صادق (علیه السلام): آخرین سفارش انبیاء است .
112- نماز کوبنده شیطان است.
113- علی (علیه السلام): سارقترین افراد، آنانند که از نمازش بکاهند و بدزدند .
114- کسی که نماز را سبک شمارد و ضایع کند، نسبت به غیر نماز، تضییع بیشتری خواهد داشت.
115- رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هنگام اذان به بلال می فرمود: ای بلال؛ ما را از غم و اندوه و تلخی رهایی بخش.
116- امام باقر (علیه السلام): در نماز، توجه به خدا داشته باش، زیرا از نماز، آن مقدار قبول می شود که با توجه خوانده شود.
117- پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله): دو رکعت نماز کسی که مسواک کند، از هفتاد رکعت بدون مسواک بهتر است.
118- امام رضا (علیه السلام): وضو، دل روح را آماده ایستادن در برابر پروردگار می سازد .
119- امام رضا (علیه السلام): وضو یک ادب در برابر خداست تا بنده، هنگام نماز، وقتی در برابر خدا می ایستد، پاک باشد .
120- اذان، صدایی است که شیطانها را به فرار و دلهره وا می دارد.
121- در خانه ها،به خصوص هنگام بیماری، اذان بگویید و بکوشید که با صدای زیبا باشد.
122- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): روز قیامت، اذان گویان با سر افرازی تمام، با قامتی بر افراشته محشور می شوند .
123- موذن، در اجر پاداش، با کسانی که بخاطر اذان او به نماز آیند شریک است.
124- امام صادق (علیه السلام): دل، حرم الهی است، جز خدا را در آن وارد نسازید .
125- خدایا کوچکی بودم که بزرگم کردی، ذلیلی بودم که عزتم بخشیدی، جاهلی بودم که آگاهم کردی، گرسنه ای بودم که سیرم ساختی، برهنه ای!بودم که مرا پوشاندی، گمراهی بودم که هدایتم نمودی، فقیری بودم بی نیازم کردی، بیماری بودم شفایم بخشیدی، گناه کردم، پوشاندم.
126- در قیامت انسانها بر اساس نیت نیت هایشان بر انگیخته می شوند شوند.
127- علی (علیه السلام): ریا کار سه نشانه دارد: وقتی تنهاست، با کسالت و بی حالی است، وقتی با مردم است، نشاط پیدا می کند، اگر تشویقش کنند، کار بیشتری می کند و اگر بد گویی کنند کم کاری می کند.
128-علی (علیه السلام): هرگاه خلوص در آید، نورانیت و بینش به همراه آن می آید.
129 شخصی خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمد و گفت: گناهانم بسیار و عملم اندک است.فرمود: سجده های خود را زیاد کن، زیرا آنگونه که باد، برگ درختان را می ریزد، سجده هم گناهان را می ریزد.
130- پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله): اگر می خواهی خواهی در قیامت با من باشی، در پیشگاه خدا سجده های طولانی داشته باش.
131- امام سجاد (علیه السلام): هرگاه بنده ای سبحان الله بگوید، همه فرشتگان بر او درود می گویند.
132- بهترین نماز، آن است که قنوتش طولانی تر باشد.
133- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): دعای پس از نماز صبح، برای زندگی و جلب رزق، موثرتر است.
134- در حدیث است: خداوند به حضرت موسی فرمود: دلیل آنکه تو را به پیامبری مبعوث کردم سجده هایی بود که بعد از نماز داشتی.
135- سجده بعد از نماز، شکرانه توفیق انجام است.
136- رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) فرمود: بر تو باد نماز شب بر تو باد نماز شب بر تو باد نماز شب .
137- شرف مومن، به نماز شب اوست .
138- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): نماز کسی که صدای اذان را بشنود و بی دلیل، در نماز جماعت مسلمانان شرکت نکند، ارزش ندارد.
139- شرکت دائم در نماز جماعت، انسان را از منافق شدن بیمه می کند.
140- پیامبر اسلام: برای هر گامی که به سوی نماز جماعت و مسجد برداشته شود، ثواب و حسنه در نظر گرفته شده است.
141- همین که کسی که برای شرکت در نماز جماعت از منزل خارج می شود، یا در مسجد، در انتظار نماز جماعت به سر می برد ، پاداش کسی را دارد که در این مدت، به نماز مشغول بوده است.
142- رسول خدا (صلی الله علیه و آله):یک نماز جماعت، بهتر از چهل سال نماز فردای در خانه است. پرسیدند آیا یک روز نماز ؟فرمود: بلکه یک نماز.
143- رسول خدا (صلی الله علیه و آله): صفهای نماز جماعت، همانند صفهای فرشتگان در آسمان چهارم است.
144- اولین نماز جماعتی هم که بر پا شد، به امامت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و شرکت حضرت علی (علیه السلام) و حضرت خدیجه و شرکت جعفر طیار (برادر حضرت علی (علیه السلام) بود.
145- علی (علیه السلام): روز پنجشنبه، دواهای ضعیف کننده نخورید، پرسیدند: چرا؟ فرمود: برای آنکه شما را از حضور در نماز جمعه باز ندارد.
146- انتخاب امام جماعت: 1- کسیکه دین قرائت نمازش بهتر باشد(اقرئهم )2- کسی که در هجرت، پیشقدم باشد (اقدمهم هجرة) 3- کسی که دین شناستر و در مراتب علمی برتر باشد. (اعلمهم بالسنه وافقههم فی الدین) 4- کسی که سن بیشتری داشته باشد (فاکبر هم سنا) 5- کسی که انس او با قرآن بیشتر باشد. 6- کسی که زیباتر خوشروتر باشد. 7- صاحب منزل، از مهمان در امام جماعت شدن مقدم است. 8- امام جماعت دائمی، مقدم است.
147- خوابی که مقدمه جماعت باشد بهتر از مناجاتی است که حال جماعت را از بین ببرد.
148- حضرت علی (علیه السلام): بهترین اوقات خود را برای نماز قرار بده.
149- علی (علیه السلام): تمام کارهای تو تابع نماز تو است.
150- نماز، کلید قبولی تمام عبادتهاست.
151- نماز اولین سوال در قیامت است.
152 امام سجاد (علیه السلام) که به سوی مسجد می رفت، گفتند: گویا منزل عروس می روی؟ امام فرمود: ملاقات با خالق زیباییها دارم.
153- حضرت امیر (علیه السلام): همین که خداوند در چشم مومنین بزرگ شد، غیر او هر چه و هر کس باشد کوچک جلوه خواهد کرد.
154- حضرت زینب کبری (علیه السلام) عصر عاشورا گفت: خداوندا این اندک را از ما بپذیر.
حادثه کربلا و شهادت امام حسین (علیه السلام) بسیار بزرگ بود ولی کسی که خدا را بزرگ دید آن حادثه را هم کو چک می بیند.
155- امام سجاد (علیه السلام) در دعای ابو حمزه ثمالی: خدایا چرا هنگام نماز، من نشاط ندارم؟ شاید مرا از درگاه خود رانده ای، شاید بخاطر یاوه گوییها توفیقم کم شده، شاید مرا صادق نمی دانی، شاید رفیق بد در من اثر گذاشته و....
156- رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) سحرها به آسمان و ستارگان نگاه می کرد و می گفت: پروردگارا اینها را بیهوده خلق نکردی بعد به نماز می ایستاد.
157- والدین از سه سالگی باید فرزندان خود را با بیان کلماتی از قبیل لا اله الا الله آشنا کنند. بعد از مدتی او را در کنار خود بنشانند و کم کم او را آماده نماز نمایند.
158- امام صادق (علیه السلام): هنگام سجده پیشانی مقدسش را بر خاک کربلا می گذاشت.
159- نماز گزاری که می داند هر رکعت نماز با مسواک، برابر هفتاد رکعت نماز است مسواک را رها نمی کند.
160- یکی از برکات مسجد و نماز، پیدا کردن دوست خوب است.
161- امام رضا (علیه السلام) لباسی را که در آن یک میلیون رکعت نماز خوانده بودند به دعبل شاعر انقلابی که بیست سال فراری دستگاه بنی عباس بود و در سن حدود 90 سالگی بعد از نماز صبح شهید شد جایزه دادند، مردم شهرستان قم برای خریداری آن لباس پولهای هنگفتی پیشنهاد کردند ولی دعبل آنرا نپذیرفت.
162- نمازی که با شرایط و دستوراتش اقامه نشود فرشته آنرا به صورت تاریک بالا می برد و نماز می گوید: خداوند ترا ضایع کند، همان گونه؟ که تو مرا ضایع کردی.