فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

تقسیم بندی امیر مومنان (علیه السلام ) از مردم آخر الزمان

1. امیر المومنین علی (علیه السلام ) فرمودند: شما هفت طبقه می شوید:
طبقه اول: در آن تقوی و پرهیزگاری زیاد می باشد تا سال هفتادم هجری.
طبقه دوم: اهل بذل و بخشش و مهربانی هستند تا سال دویست و سی ام هجری.
طبقه سوم: اهل پشت کردن و بریدن از همدیگر هستند تا سال پانصد و پنجم هجری.
طبقه چهارم: اهل سگ صفتی و حسد بردن بر یکدیگر هستند تا سال هفتصد هجری.
طبقه پنجم: اهل باد به بینی کردن و تکبر و بهتان می باشند تا سال هشتصد و بیست هجری.
طبقه شمشم: اهل خونریزی و اضطراب و سگ صفتی با دشمنان و ظهور اهل فسق تا سال نهصد و چهل هجری.
طبقه هفتم: اهل حیله و جنگ و فریب و خدعه و فسق ها و پشت کردن به همدیگر و بردن از یکدیگرند، و کنیه همدیگر را در دل می گیرند و با اسباب بازیهای بزرگ بازی می کنند.(350)
شاید اشاره به شهربازیهای کنونی باشد، والله العالم.
2. امام علی (علیه السلام ) در ذیل خطبه طولانی معروف به خطبه البیان در باب علائم ظهور امام قائم (عج) فرمودند:... و در آن زمان در شهرها، حصارها و پایگاههایی مخصوص برای نشستن- واقع شدن - یا بلند شدن، یا برای جلوگیری از عظائم یا همان چیزهای بزرگی که فرود می آید - نازلات - بنا می شود. پس در چنین زمانی اگر یکی از ایشان - مردم آخرالزمان - در شبانه روز خود نماز بگزارد از برای نمازش چیزی - در پرونده اعمالش - نوشته نمی شود و از او پذیرفته نمی گردد؛ چرا که در حال نماز گزاردن فکر می کند و نیت او این است که چگونه در حق مرد ظلم کند و با مسلمانان حیله نماید.(351)
احتمالا حدیث فوق اشاره به فرودگاههای امروزی دارد که مولایمان امیر المومنین (علیه السلام ) بر پایی آنها را از علائم آخرالزمان بر شمرده اند والله العالم.

حضرت مهدی (علیه السلام ) و مردم آخرالزمان

1. رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: شما را به مهدی (علیه السلام ) بشارت می دهم که در هنگام اختلاف و پراکندگی مردم، در میان آنها بر انگیخته می شود.(352)
2. مفضل بن عمر جعفی از امام صادق (علیه السلام ) روایت می کند که فرمودند: به خدا قسم مهدی حتما مدت زمانی از روزگار شما غایب خواهد شد و بدون تردید گمنام و پنهان خواهد گردید، تا آنجا که در باره اش بگویند: آیا او مرده است، هلاک شده است، یا در کدامین سرزمین راه می پیماید، و بدون شک دیدگان مومنان بر روی خواهند گریست، و در دوران غیبت او همچون واژگون شدن کشتی در امواج دریا، واژگون و زیر و روز خواهند شد و هیچکس نجات نمی یابد، مگر کسی که خداوند از او پیمان گرفته باشد ایمان را در دل او نقش نموده و با روحی از جانب خود تاییدیش نماید.(353)
3. ابوحمزه ثمالی از مولایمان امام باقر (علیه السلام ) روایت می کنند که فرمودند: همانا اگر صاحب این امر ظهور نماید از مردم همانند آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و اله با آن روبرو شدند، بلکه بیشتر از آنها را خواهد دید.
اشاره به بدترین برخی از مردمان آخرالزمان نسبت به دوران جاهلیت قبل از اسلام.(354)
4. مولایمان حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام ) فرمودند: امام مهدی (علیه السلام ) خود از دیده ها پنهان می گردد، اما یاد او از دلهای مومنان پنهان نمی شود.(355)
5. مولایمان امام زمان (علیه السلام ) به شیخ مفید رحمه الله علیه فرمودند: عامل دور ماندن ایشان از ما جز این نیست که کارهای را که ما بر نگزیده ایم و دوست نداریم، از آنها می بینیم. (356)

علائم حتمی ظهور امام عصر (عج)

1. حضرت امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: هنگامی که منادی از آسمان ندا دهد که حق با آل محمد صلی الله علیه و اله می باشد پس در آن هنگام یاد و نام مهدی (علیه السلام ) بر دهان مردم جاری می گردد. مردم، دوستی او را می نوشتند پس برای آنها ذکری به جز مهدی (علیه السلام ) نیست.(357)
2. امام زین العابدین (علیه السلام ) فرمودند: امر امام قائم و امر سفیانی از جانب خداوند حتمی می باشد و امام قائم ظهور نمی کند مگر پس از آمدن سفیانی.(358)
3. ابو بصیر در ذیل روایتی از امام محمد باقر (علیه السلام ) روایت می کند که فرمودند: خروج سفیانی، یمانی و خراسانی در یک سال و یک ماه با نظم و ترتیبی همچون یک رشته که به بند کشیده شده، - یعنی پشت سر هم - واقع خواهد شد... در میان پرچمها، هیچ پرچمی راهنماتر از پرچم یمانی نمی باشد و آن پرچم هدایت است؛ زیرا که مردم را به صاحب شما - امام زمان (علیه السلام ) - دعوت می کند و زمانی که یمانی خروج می کند، خرید و فروش سلاح بر مردم و هر مسلمانی ممنوع می باشد(359) - یعنی باید سلاح را برای خود حفظ کند-.
البته همانگونه که در کتاب گفته شد خداوند کریم حتی در امور حتمی نیز، بنابه مقدرات خود تغییراتی را حاصل می آورد، همانگونه که در اقوام گذشته نیز نمونه های آنرا می یابیم مانند ماجرای حضرت موسی (علیه السلام ) که در سوره مبارکه اعراف آورده شده است.
4. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: خروج سفیانی، یمانی و قتل نفس زکیه و خسف - یعنی فرو رفتن در زمین - درندگیها - بین مکه و مدینه است - و ندای آسمانی از حتمیات است - یعنی حتما قبل از ظهور امام عصر (عج) به وقوع می پیوندند-.(360)
آن طور که از روایات بر می آید سفیانی از دشمنان سرسخت حضرت ولی عصر می باشد و بر حسب روایات زیادی خروج سفیانی از علائم حتمی ظهور حضرت حجت (علیه السلام ) می باشد.
5. سفیانی از نشانه های حتمی ظهور است و خروج او از آغاز تا به پایان، پانزده ماه به طول می انجامد. وی شش ماه کارزار می کند، و وقتی که بر پنج شهر دست یافت نه ماه فرمانروایی می کند بی آنکه بر آن افزوده گردد.(361)
6. از نشانه های حتمی ظهور، خروج سفیانی در ماه رجب می باشد.(362)
7. زر اره می گوید: به امام صادق (علیه السلام ) عرض کردم که آن نوای آسمانی - از علائم حتمی امام عصر (عج) - حقیقت دارد؟ فرمودند: به خدا قسم آری و آنچنان است که هر قوم و گروهی آن را به زبان خودشان می شنوند.(363)