فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

جنگها در آخرالزمان

1 .پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: برای خروج امام قائم (علیه السلام ) ده علامت خواهد بود: اولین آنها ستاره دنباله داری می باشد که به مدار زمین نزدیک است و پشت سر آن هرج و مرج و کشتار خواهد بود.(337)
خبر ظهور ستاره دنباله داری که هر 2000 سال یک بار ظهور می کند در رسانه ها چنین درج گردید:
یک پدیده جالب در آسمان، توجه جهانگردان را به خود جلب کرده است این پدیده ظهور یک ستاره بسیار درخشان در آسمان می باشد که 2000 سال پیش هنگام ظهور حضرت مسیح (علیه السلام ) نیز در آسمان دیده شده بود. این ستاره در واقع ترکیب نور دو ستاره مشتری و زهره است، که به گفته ستاره شناسان هر 2000 سال یک بار در امتداد هم قرار می گیرند و یک ستاره پرنور و درخشان را تشکیل می دهند(338).
2. از - علامت - نزدیک شدن ساعت ظهور، هلاک شدن عرب -ها - خواهد بود.(339)
3. حذیفه بن یمان از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل می کند که فرمودند: از علامات - ظهور - دودی است که مشرق و مغرب را می پوشاند، و چهل روز در زمین باقی می ماند، مومن در اثر آن به چیزی شبیه به زکام مبتلا و گرفتار آن دود خواهد گردید.(340)
4. امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: - نزدیک به امام زمان ظهور امام قائم (عج) - دو نوع مرگ دارد: یکی مرگ سرخ و دیگری مرگ سفید و ملخ هایی که به رنگ خون بوده و گاه و بی گاه آشکار می شوند. و اما مرگ سرخ یعنی شمشیر و مرگ سفید همان طاعون می باشد.(341)
5. امام محمد باقر (علیه السلام ) فرمودند: اهل شرق و غرب با هم اختلاف پیدا می کنند، همچنین اهل قبله نیز با هم اختلاف پیدا می کنند و مردم با وحشت و ترس طاقت فرسایی روبرو خواهند و در همان حال به سر برده تا زمانی که منادی از آسمان ندا سر دهد پس آن زمان که بانگ زد پس کوچ کنید! کوچ.(342)
6. عبد الله سنان از امام باقر (علیه السلام ) روایت می کنید که فرمودند: مردم را چنان مرگ و کشتاری فرا که به حرم - مکه - پناه می جویند.(343)
7. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: اندکی پیش از قیام امام قائم (علیه السلام ) در چند شب آتش بزرگی از جانب مغرب در آسمان سر می کشد.(344)
8. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: ناگزیر قبل از قیام امام قائم مردم از گرسنگی رنج می برند و در اکثر کشتار، ترس و وحشتی سخت، آنان را فرا می گیرد.(345)
9. قبل از آمدن امام قائم (عج) دو نوع مرگ می باشد: مرگ سرخ و مرگ سفید؛ تا اینکه از هر هفت نفر آنها پنج نفرشان از بین می روند. مرگ سرخ شمشیر و مرگ سفید طاعون می باشد.(346)
10. ابوبصیر از امام صادق (علیه السلام ) نقل می کند که فرمودند: این امر - ظهور امام قائم (علیه السلام ) - نخواهد بود تا اینکه دو سوم مردم از بین بروند. سوال کردیم وقتی دو سوم مردم از بین رفتند پس چه کسی باقی می ماند؟ آن حضرت (علیه السلام ) فرمودند: آیا دوست ندارید جزو یک سوم باقی مانده باشید؟(347)
11. مفضل بن عمر می گوید: در حضور امام صادق (علیه السلام ) از امام قائم (عج) یاد شد. به آن حضرت عرض کردم: من امیدوارم که کار و امر او - مهدی (علیه السلام ) - به آسانی صورت پذیرد پس، از آن حضرت شنیدم که فرمودند: آن امر واقع نخواهد شده تا آنکه - شداید و مشکلات به پایه ای برسد - که خون بسته شده، عرق را - از خویشتن - بزدایید.(348)
12. امام رضا (علیه السلام ) فرمودند: در پیشاپیش این امر - ظهور امام قائم (عج) - قتلی دائمی خواهد بود که سستی نخواهد داشت.(349)

تقسیم بندی امیر مومنان (علیه السلام ) از مردم آخر الزمان

1. امیر المومنین علی (علیه السلام ) فرمودند: شما هفت طبقه می شوید:
طبقه اول: در آن تقوی و پرهیزگاری زیاد می باشد تا سال هفتادم هجری.
طبقه دوم: اهل بذل و بخشش و مهربانی هستند تا سال دویست و سی ام هجری.
طبقه سوم: اهل پشت کردن و بریدن از همدیگر هستند تا سال پانصد و پنجم هجری.
طبقه چهارم: اهل سگ صفتی و حسد بردن بر یکدیگر هستند تا سال هفتصد هجری.
طبقه پنجم: اهل باد به بینی کردن و تکبر و بهتان می باشند تا سال هشتصد و بیست هجری.
طبقه شمشم: اهل خونریزی و اضطراب و سگ صفتی با دشمنان و ظهور اهل فسق تا سال نهصد و چهل هجری.
طبقه هفتم: اهل حیله و جنگ و فریب و خدعه و فسق ها و پشت کردن به همدیگر و بردن از یکدیگرند، و کنیه همدیگر را در دل می گیرند و با اسباب بازیهای بزرگ بازی می کنند.(350)
شاید اشاره به شهربازیهای کنونی باشد، والله العالم.
2. امام علی (علیه السلام ) در ذیل خطبه طولانی معروف به خطبه البیان در باب علائم ظهور امام قائم (عج) فرمودند:... و در آن زمان در شهرها، حصارها و پایگاههایی مخصوص برای نشستن- واقع شدن - یا بلند شدن، یا برای جلوگیری از عظائم یا همان چیزهای بزرگی که فرود می آید - نازلات - بنا می شود. پس در چنین زمانی اگر یکی از ایشان - مردم آخرالزمان - در شبانه روز خود نماز بگزارد از برای نمازش چیزی - در پرونده اعمالش - نوشته نمی شود و از او پذیرفته نمی گردد؛ چرا که در حال نماز گزاردن فکر می کند و نیت او این است که چگونه در حق مرد ظلم کند و با مسلمانان حیله نماید.(351)
احتمالا حدیث فوق اشاره به فرودگاههای امروزی دارد که مولایمان امیر المومنین (علیه السلام ) بر پایی آنها را از علائم آخرالزمان بر شمرده اند والله العالم.

حضرت مهدی (علیه السلام ) و مردم آخرالزمان

1. رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: شما را به مهدی (علیه السلام ) بشارت می دهم که در هنگام اختلاف و پراکندگی مردم، در میان آنها بر انگیخته می شود.(352)
2. مفضل بن عمر جعفی از امام صادق (علیه السلام ) روایت می کند که فرمودند: به خدا قسم مهدی حتما مدت زمانی از روزگار شما غایب خواهد شد و بدون تردید گمنام و پنهان خواهد گردید، تا آنجا که در باره اش بگویند: آیا او مرده است، هلاک شده است، یا در کدامین سرزمین راه می پیماید، و بدون شک دیدگان مومنان بر روی خواهند گریست، و در دوران غیبت او همچون واژگون شدن کشتی در امواج دریا، واژگون و زیر و روز خواهند شد و هیچکس نجات نمی یابد، مگر کسی که خداوند از او پیمان گرفته باشد ایمان را در دل او نقش نموده و با روحی از جانب خود تاییدیش نماید.(353)
3. ابوحمزه ثمالی از مولایمان امام باقر (علیه السلام ) روایت می کنند که فرمودند: همانا اگر صاحب این امر ظهور نماید از مردم همانند آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و اله با آن روبرو شدند، بلکه بیشتر از آنها را خواهد دید.
اشاره به بدترین برخی از مردمان آخرالزمان نسبت به دوران جاهلیت قبل از اسلام.(354)
4. مولایمان حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام ) فرمودند: امام مهدی (علیه السلام ) خود از دیده ها پنهان می گردد، اما یاد او از دلهای مومنان پنهان نمی شود.(355)
5. مولایمان امام زمان (علیه السلام ) به شیخ مفید رحمه الله علیه فرمودند: عامل دور ماندن ایشان از ما جز این نیست که کارهای را که ما بر نگزیده ایم و دوست نداریم، از آنها می بینیم. (356)