فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

حوادث، بلایا و بیماریها در آن زمان

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: اعمال زشت در قومی ظاهر نمی گردد، مگر اینکه در آن قوم، طاعون و بیماریهایی آشکار می گردد که در گذشتگان آنها نبوده است.(332)
2. امیرالمومنین علی (علیه السلام ) فرمودند: در آن سال که امام قائم (علیه السلام ) ظهور می نماید در شام زلزله ای خواهد آمد در آن سال صد هزار نفر هلاک می گردند. خداوند آن را برای کافرین مایه عذاب قرار خواهد داد و آن حادثه بعد از ورود پرچمهای زرد مصر اتفاق می افتد.(333)
3. امام محمد باقر (علیه السلام ) فرمودند: قائم (عج) قیام نمی کند مگر در حال ترسی سخت و زلزله و گرفتاری و بلایی که مردمان را فرا می گیرد و پیش از این وقایع شیوع پیدا می کند.(334)
4. مولایمان موسی بن جعفر (علیه السلام ) فرمودند: بروز بواسیر و مرگهای ناگهانی و جذام از علامتهای نزدیک بودن ساعت - ظهور - خواهند بود.(335)
5. در روایات آمده است که در آخرالزمان باران ها در غیر وقت طبیعی خود می بارد؛ همچنین - در آن زمان - ابرهای خشم کننده به حرکت در آمده و باران های شدید و تند و سیل خیز، بارش خواهند کرد.(336)
بر اساس تحقیقات اخیر دانشمندان، امروزه، میزان بارندگی و و سایر نزولات جوی، در مکانهای زندگی بشری در مقایسه با صد سال گذشته به نسبت یک دهم کاهش یافته است. اما متاسفانه این در حالی است که امروزه میزان حوادث و خسارات ناشی از سیل و بلایای طبیعی، نسبت به صد سال گذشته به میزان ده برابر افزایش یافته است.

جنگها در آخرالزمان

1 .پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: برای خروج امام قائم (علیه السلام ) ده علامت خواهد بود: اولین آنها ستاره دنباله داری می باشد که به مدار زمین نزدیک است و پشت سر آن هرج و مرج و کشتار خواهد بود.(337)
خبر ظهور ستاره دنباله داری که هر 2000 سال یک بار ظهور می کند در رسانه ها چنین درج گردید:
یک پدیده جالب در آسمان، توجه جهانگردان را به خود جلب کرده است این پدیده ظهور یک ستاره بسیار درخشان در آسمان می باشد که 2000 سال پیش هنگام ظهور حضرت مسیح (علیه السلام ) نیز در آسمان دیده شده بود. این ستاره در واقع ترکیب نور دو ستاره مشتری و زهره است، که به گفته ستاره شناسان هر 2000 سال یک بار در امتداد هم قرار می گیرند و یک ستاره پرنور و درخشان را تشکیل می دهند(338).
2. از - علامت - نزدیک شدن ساعت ظهور، هلاک شدن عرب -ها - خواهد بود.(339)
3. حذیفه بن یمان از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل می کند که فرمودند: از علامات - ظهور - دودی است که مشرق و مغرب را می پوشاند، و چهل روز در زمین باقی می ماند، مومن در اثر آن به چیزی شبیه به زکام مبتلا و گرفتار آن دود خواهد گردید.(340)
4. امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: - نزدیک به امام زمان ظهور امام قائم (عج) - دو نوع مرگ دارد: یکی مرگ سرخ و دیگری مرگ سفید و ملخ هایی که به رنگ خون بوده و گاه و بی گاه آشکار می شوند. و اما مرگ سرخ یعنی شمشیر و مرگ سفید همان طاعون می باشد.(341)
5. امام محمد باقر (علیه السلام ) فرمودند: اهل شرق و غرب با هم اختلاف پیدا می کنند، همچنین اهل قبله نیز با هم اختلاف پیدا می کنند و مردم با وحشت و ترس طاقت فرسایی روبرو خواهند و در همان حال به سر برده تا زمانی که منادی از آسمان ندا سر دهد پس آن زمان که بانگ زد پس کوچ کنید! کوچ.(342)
6. عبد الله سنان از امام باقر (علیه السلام ) روایت می کنید که فرمودند: مردم را چنان مرگ و کشتاری فرا که به حرم - مکه - پناه می جویند.(343)
7. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: اندکی پیش از قیام امام قائم (علیه السلام ) در چند شب آتش بزرگی از جانب مغرب در آسمان سر می کشد.(344)
8. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: ناگزیر قبل از قیام امام قائم مردم از گرسنگی رنج می برند و در اکثر کشتار، ترس و وحشتی سخت، آنان را فرا می گیرد.(345)
9. قبل از آمدن امام قائم (عج) دو نوع مرگ می باشد: مرگ سرخ و مرگ سفید؛ تا اینکه از هر هفت نفر آنها پنج نفرشان از بین می روند. مرگ سرخ شمشیر و مرگ سفید طاعون می باشد.(346)
10. ابوبصیر از امام صادق (علیه السلام ) نقل می کند که فرمودند: این امر - ظهور امام قائم (علیه السلام ) - نخواهد بود تا اینکه دو سوم مردم از بین بروند. سوال کردیم وقتی دو سوم مردم از بین رفتند پس چه کسی باقی می ماند؟ آن حضرت (علیه السلام ) فرمودند: آیا دوست ندارید جزو یک سوم باقی مانده باشید؟(347)
11. مفضل بن عمر می گوید: در حضور امام صادق (علیه السلام ) از امام قائم (عج) یاد شد. به آن حضرت عرض کردم: من امیدوارم که کار و امر او - مهدی (علیه السلام ) - به آسانی صورت پذیرد پس، از آن حضرت شنیدم که فرمودند: آن امر واقع نخواهد شده تا آنکه - شداید و مشکلات به پایه ای برسد - که خون بسته شده، عرق را - از خویشتن - بزدایید.(348)
12. امام رضا (علیه السلام ) فرمودند: در پیشاپیش این امر - ظهور امام قائم (عج) - قتلی دائمی خواهد بود که سستی نخواهد داشت.(349)

تقسیم بندی امیر مومنان (علیه السلام ) از مردم آخر الزمان

1. امیر المومنین علی (علیه السلام ) فرمودند: شما هفت طبقه می شوید:
طبقه اول: در آن تقوی و پرهیزگاری زیاد می باشد تا سال هفتادم هجری.
طبقه دوم: اهل بذل و بخشش و مهربانی هستند تا سال دویست و سی ام هجری.
طبقه سوم: اهل پشت کردن و بریدن از همدیگر هستند تا سال پانصد و پنجم هجری.
طبقه چهارم: اهل سگ صفتی و حسد بردن بر یکدیگر هستند تا سال هفتصد هجری.
طبقه پنجم: اهل باد به بینی کردن و تکبر و بهتان می باشند تا سال هشتصد و بیست هجری.
طبقه شمشم: اهل خونریزی و اضطراب و سگ صفتی با دشمنان و ظهور اهل فسق تا سال نهصد و چهل هجری.
طبقه هفتم: اهل حیله و جنگ و فریب و خدعه و فسق ها و پشت کردن به همدیگر و بردن از یکدیگرند، و کنیه همدیگر را در دل می گیرند و با اسباب بازیهای بزرگ بازی می کنند.(350)
شاید اشاره به شهربازیهای کنونی باشد، والله العالم.
2. امام علی (علیه السلام ) در ذیل خطبه طولانی معروف به خطبه البیان در باب علائم ظهور امام قائم (عج) فرمودند:... و در آن زمان در شهرها، حصارها و پایگاههایی مخصوص برای نشستن- واقع شدن - یا بلند شدن، یا برای جلوگیری از عظائم یا همان چیزهای بزرگی که فرود می آید - نازلات - بنا می شود. پس در چنین زمانی اگر یکی از ایشان - مردم آخرالزمان - در شبانه روز خود نماز بگزارد از برای نمازش چیزی - در پرونده اعمالش - نوشته نمی شود و از او پذیرفته نمی گردد؛ چرا که در حال نماز گزاردن فکر می کند و نیت او این است که چگونه در حق مرد ظلم کند و با مسلمانان حیله نماید.(351)
احتمالا حدیث فوق اشاره به فرودگاههای امروزی دارد که مولایمان امیر المومنین (علیه السلام ) بر پایی آنها را از علائم آخرالزمان بر شمرده اند والله العالم.