فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

کیفیت اوقات، عمر و زمانها

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: مردم در آخرالزمان از ثلث اول شب تجاوز کرده می خوابند صبحها زیاده روی می کنند.(309)
2. در آن زمان سال مانند ماه و ماه مانند هفته، و هفته مانند روز، و روز مانند ساعت، و ساعت مانند سوختن شعف (310) شعف خرما می گذرد.(311)
3. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پیرامون معنای یتقارب الزمان - که از خصوصیات آخرالزمان است - فرمودند: آن وقت، همان وقت کم شدن عمرها و کوتاه شدن روزها می باشد.(312)
4. در آخرالزمان هیچ کسی نیست مگر آنکه سال بعد از آن شر تر و بدتر از آن است؛ و در حدیث دیگری آمده فرمودند: هیچ سالی نیست مگر اینکه خیر و خوبی کم می شود و شر و بدی زیاد می گردد.(313)
5. یکی از شرطهای ساعت - ظهور - آن است که عمر بشر کم می شود.(314)
امروزه علیرغم پیشرفت چشمگیر علم و پزشکی، متاسفانه میزان عمر طبیعی بشر نسبت به دورانهای کاهش قابل توجهی یافته است؛ عواملی همانند تصادفات، سکته های قلبی و مغزی، بروز انواع سرطان ها و برخی بیماریهای عفونی غیر قابل علاج که همه و همه از ارمغان تکنولوژی ناقص بشری می باشد و از دلایل اصلی مرگ در زمان حاضر به حساب می آیند.
6. امیرالمومنین (علیه السلام ) فرمودند: در آخرالزمان برکت از سال و ماه و روز و هفته و ساعت برداشته می شود. هر سالی به قدرت یک مه و هر ماهی به قدر یک هفته، و هر هفته ای به اندازه یک روز و هر روزی به قدر یک ساعت می گذرد و در آن زمان سختیها بسیار شده و عمرها کوتاه می گردد.(315)
7. امام صادق (علیه السلام ) به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: زود باشد بر مردم، زمانی بیاید که جز با ستمگری و زور و کشتن و زور به حکومت نمی رسند، و جز به وسیله غضب مال مردم و بخل تو به توانگری نمی رسند، و جز با بیرون رفتن از دین و پیروی از هوای نفس به دوستی یکدیگر نمی رسند. پس هر کس چنین زمانی را درک کند و در آن زمان به فقر صبر نماید در حالی که بر توانگران و تحصیل ثروت قادر باشد و بر دشمنی مردم صبر نماید؛ در حالی که می تواند آنان را دوست خود نماید و بر خواری صبر کند؛ با اینکه می تواند عزیز باشد پس خداوند ثواب پنجاه صدیقی که مرا تصدیق کرده اند را بدو عنایت می نماید.(316)
8. در روایت آمده است که در آن زمان عافیت ده جزء می باشد، نه جزء آن در کناره گیری از مردم و یک جزء آن در سکوت می باشد.(317)

فتنه های آن دوران

1. معقل بن یسار از رسول الله صلی الله علیه و اله روایت کرده است که ایشان فرمودند: بعد از من به زودی زمان جور فرا می رسد زمانی جور طلوع نمی کند مگر این که زمانی از عدل خواهد مرد... به نحوی که مردی که در آن زمان متولد می شوند غیر از ظلم و ستم چیزی را نشناخته و به غیر از جور و ستم عمل نخواهند کرد.(318)
2. و دیدی که در آن زمان در هر سال بدعت و شری تازه پیدا می شود بیش از آنچه که قبل از آن بوده است.(319)
3. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: بعد از خود از بابت سه چیز از امت خود هراسانم:
1. گمراهی بعد از معرفت؛
2. فتنه های گمراه کننده؛
3. شهوت شکم و شهوت فرج(320).
4. امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: بهترین مردم در زمان فتنه کسی است که در خانه خود مخفی باشد و با کسی رفت و آمد نداشته باشد.(321)
5. امام محمد باقر (علیه السلام ) فرمودند: به ناچار فتنه ای خواهد آمد که در آن هر دوست و رفیقی سقوط می کند و از چشم می افتد و یا اینکه خطا می کند حتی کسانی که از روی زیرکی یک مو ربا به دو قسمت تقسیم می کنند هم خطا می کنند و از صواب بر کنار می شوند به طوری که جز ما و شیعیان ما کسی باقی نمی ماند، (ینی جز ما شیعیان ما همه در فتنه ها گرفتار می شوند).(322)
6. امام جعفر صادق (علیه السلام ) فرمودند: در آخر الزمان خواهی دید که دل های مردم سخت می شود و اشک چشم های ایشان خشک شده و یاد کردن خداوند بر ایشان سنگین می شود و خواهی دید که مردم به هر طرفی که غلبه با آن است متمایز می شوند.(323)
7. مولایمان امام رضا (علیه السلام ) فرمودند: وقتی که فتنه ها در همه شهرها عمومیت پیدا کرد بر شما باد به ساکن شدن در قم و اطراف و جوانب آن، چرا که بلاء از آن جا برداشته شده است.(324)
8. مولایمان حضرت امام رضا (علیه السلام ) فرمودند: از معمر بن خلاد پرسیدند فتنه چیست؟ معمر بن عرض کرد: فدایت شوم، فتنه در نزد ما فتنه در دین است؛ آن حضرت (علیه السلام ) فرمودند: امتحان می شوند چنانکه طلا را امتحان می کنید و خالص می شوند چنانکه طلا خالص می گردد.(325)
9. امام هادی (علیه السلام ) فرمودند: در آخر الزمان مردمان متحیر و سر گردان می شوند، نه مسلمانند و نه مسیحی - کنایه از شدت مبتلا و بی پروایی اهل آن زمین است -.(326)
10. شیخ طوسی از عمار بن یاسر روایت می کند که وی گفت: دعوت و قیام اهل بیت پیغمبر (علیه السلام ) شما در آخرالزمان خواهد بود، پس تا : هنگام ملازم زمین باشید و خود را از حرکت دادن و ورود در فتنه ها باز دارید.(327)
بدعت ها
1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در توصیف آخرالزمان فرمودند: در آخرالزمان خواهید دید که در هر سال بدعت و شری و تازه پیدا می شود بیشتر از آنچه که بوده است؛(328) و خواهید دید که با شراب، امراض را مداوا می نمایند و برای مریض از آن تعریف می کنند و از شراب، شفا طلب می کنند، و خواهید دید که برای اذان گفتن و نماز خواندن مزد می گیرند.(329)
2. ساعت - ظهور نباشد - نمی رسد - تا آنکه بتها پرسش و منصوب گردد.(330)
3. مولایمان امام حسن عسکری (علیه السلام ) فرمودند: ای ابوهاشم زود است بر مردم زمانی بیاید که در آن صورتهای آنان باز و خندان بوده، اما قلبهای آنان تاریک و گرفته است؛ سنت در بین آنان بدعت بوده و بدعت در میان آنها سنت می باشد؛ مومن میان آنها پست و فاسق در نزد آنان باوقار است؛ فرمانروایان آنان ستمگر و دانشمندان آنها به در خانه ظالمین می روند و ثروتمندان آنها توشه فقرا رامی دزدند - کنایه از اینکه زکات نمی دهند -. خردسالان آنان از سالمندان جلوتر می روند؛ جاهل در نزد آنها چیز فهم و هر صاحب حیله درنظر آنان فقیه می باشد؛ آدم حقیقت دار را از آدم غل و غش دار تمیز نمی دهند، و گوسفند صفت را از گرگ صفت نمی شناسند؛ دانشمندان آنها بدترین خلق خداوند بر روی زمین هستند چرا که به سوی فلسفه و تصوف میل می کنند، به خدا قسم که آنها منحرف از حق می باشند، در محبت مخالفین ما مبالغه، و شیعیان و دوستان ما را گمراه می کنند؛ پس اگر به منصب و مقامی رسیدند، از رشوه خوردن سیر نمی شوند و اگر نرسیدند، خدا را از روی ریا پرستش می کنند. آگاه باش که آنها راهزن مومنین و دعوت کنندگان به سوی کیش و طریقه منکرین، و بدعت گزاران در دین هستند پس اگر کسی آنها را درک کرد، از آنها بترسید و دین خودش را از آنها حفظ کند. آن حضرت دوباره فرموده اند: ای اباهاشم، این مطلب را حدیث کرد پدرم از پدرانش از جعفربن محمد (علیه السلام ) و آن از اسرار ما می باشد، آن را کتمان کن مگر از اهلش.(331)

حوادث، بلایا و بیماریها در آن زمان

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: اعمال زشت در قومی ظاهر نمی گردد، مگر اینکه در آن قوم، طاعون و بیماریهایی آشکار می گردد که در گذشتگان آنها نبوده است.(332)
2. امیرالمومنین علی (علیه السلام ) فرمودند: در آن سال که امام قائم (علیه السلام ) ظهور می نماید در شام زلزله ای خواهد آمد در آن سال صد هزار نفر هلاک می گردند. خداوند آن را برای کافرین مایه عذاب قرار خواهد داد و آن حادثه بعد از ورود پرچمهای زرد مصر اتفاق می افتد.(333)
3. امام محمد باقر (علیه السلام ) فرمودند: قائم (عج) قیام نمی کند مگر در حال ترسی سخت و زلزله و گرفتاری و بلایی که مردمان را فرا می گیرد و پیش از این وقایع شیوع پیدا می کند.(334)
4. مولایمان موسی بن جعفر (علیه السلام ) فرمودند: بروز بواسیر و مرگهای ناگهانی و جذام از علامتهای نزدیک بودن ساعت - ظهور - خواهند بود.(335)
5. در روایات آمده است که در آخرالزمان باران ها در غیر وقت طبیعی خود می بارد؛ همچنین - در آن زمان - ابرهای خشم کننده به حرکت در آمده و باران های شدید و تند و سیل خیز، بارش خواهند کرد.(336)
بر اساس تحقیقات اخیر دانشمندان، امروزه، میزان بارندگی و و سایر نزولات جوی، در مکانهای زندگی بشری در مقایسه با صد سال گذشته به نسبت یک دهم کاهش یافته است. اما متاسفانه این در حالی است که امروزه میزان حوادث و خسارات ناشی از سیل و بلایای طبیعی، نسبت به صد سال گذشته به میزان ده برابر افزایش یافته است.