فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

چگونگی فصول و نزولات جوی

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آخرالزمان خداوند ایشان را - به خاطر اعمالشان - از باریدن باران در وقت خود محروم می کند و باران را در غیر وقت طبیعی - خود می باراند.(278)
2. همانا بر مردم زمانی خواهد آمد که در آن زمان، از آسمان باران می بارد اما از زمین گیاهی نمی روید، همچنین آن حضرت فرمودند که: از علامات ساعت - ظهور - آن است که باران گرم می بارد.(279)
3. ساعت ظهور بر پا نمی شود تا آن که بر مردم بارانی ببارد که خانه های گلی نگاه دارنده آنها - از آن باران -نباشد. و جز با خانه های مویی - چادری - نمی توانند خود را - از باران - حفظ و نگهداری کنند.(280)
مولف این روایت می گوید: شاید اشاره به باران های سیل آسایی باشد که با جاری کردن سیل مردم را مجبور به زندگی در چادر در اطراف شهرها می کند همچنین فرمودند: پیش از ظهور سالهایی است که آسمان از باریدن خودداری می کند.(281)
4. پیش از خروج دجال که - از علائم ظهور می باشد - سه سال خواهد بود: سال اول آسمان ثلث باران خود را منع خواهد نمود؛ سال دوم دو ثلث و سال سوم تمام باران خود را منع می نماید تا اینکه هیچ حیوانی از بهایم نمی ماند مگر اینکه هلاک می گردد.(282)
5. از این ابن مسعود روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان در زمستان باران نمی بارد و زمستان مانند تابستان گرم می باشد.(283)
6. حضرت علی (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان در فصلی که باید باران باریده و هوا سرد شود، مانند تابستان در آن باران نمی بارد و هوا سرد نمی شود.(284)
7. امام جعفر صادق (علیه السلام ) فرمودند: در آخرالزمان خواهی دید که آیات و نشانه های آسمان که علامت عذاب است ظاهر می شود اما حدی نمی ترسد و فزع نمی کند.(285)
8. وقتی زمان قیام امام زمان (عج) ما برسد، ماه جمادی الثانی و ده روز از ماه رجب - مجموعا چهل روز - بارانی بر مردم می بارد که خلایق مانند آن را ندیده باشند پس خداوند به واسطه آن گوشت های مومنین را در قبور شان می رویاند مثل اینکه نگاه می کنم - و آنها را می بینم که - از طرف جهنیه می آیند و خاک را از موهای خود می تکانند.(286)

وضعیت طبیعت، مزارع و محصولات

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آخرالزمان میوه ها کم (287)
می گردد.(288)
2. در آخرالزمان زراعت فاسد می شود.(289)
3. ساعت - ظهور - بر پا نمی شود مگر وقتی که کوه ها از جای خود حرکت کنند و شما امور بزرگی را مشاهده نمایید که قبلا ندیده بودید.(290)
4. از علائم آخر الزمان و ظهور مهدی صاحب الزمان (عج) مسلط شدن کفار بر پنج نهر: سیحون، جیحون، فرات، نیل و دجله می باشد.(291)
5. در آن زمان اشجار - درختان - زیاد شده اما میوه ها کم می گردد. - شاید اشاره آن حضرت به پارک های جنگلی در شهرها باشد که اکثرا بدون میوه می باشند -.(292) والله العالم
6. ساعت - ظهور - بر پا نخواهد شد تا اینکه بادهایی ظاهر می گردد که مردم را در دریا می اندازد.(293)
امروزه شاهد گردبادهای مهیب و سهمگینی خصوصا در نواحی کارائیب و فلوریدا هستیم که قادر است علاوه بر انسانها، وسایل بزرگ و حجیم را به طرف دریا پرتاب نماید.
7. در آخرالزمان هوا تاریک می شود و آب خشک گردیده و در زمین فرو می رود و افق خورشید غبار آلود می گردد.(294)
از این روایت می توان برداشت کرد که منظور آلودگی هوا در زمان کنونی ما باشد، والله العالم
8. امام زمان (علیه السلام ) بعد از غیبت خود همزمان با طلوع ستاره ای قرمز ظهور می نماید.(295) (ان شاءالله)
9. مولایمان امیر المومنین (علیه السلام ) در توصیف آخرالزمان فرمودند: -آن زمان هنگامی است که - جنگل ها خشک می شود و شکارچیان همه را به وحشت می اندازد، و اضطراب، نفرات و مهاجرت زیاد می گردد... .(296)
10. امام محمد باقر (علیه السلام ) از جد بزرگوار رسول خدا روایت می کند که فرمودند: وقتی که زنا ظاهر شود، مرگ ناگهانی زیاد خواهد شد؛ و وقتی که در پیمانه کم داده شود، خداوند آنها را به کمی اموال و گرانی مبتلا خواهد نمود؛ و وقتی که زکات پرداخت نشود زمین برکات خویش را از قبیل زراعت و میوه و معادن - از ایشان - منع می نماید؛ و هر گاه در احکام خداوند جور نمایند، بر ظلم و عدوان کمک خواهد شد؛ و هر گاه عهد و پیمان الهی را بشکنند، خداوند دشمنان را بر ایشان مسلط می گرداند؛ و هر گاه قطع رحم نمایند، مالها در دست اشرار قرار داده می شود؛ و هر گاه امر به معروف و نهی از منکر نکرده و خوبان از اهل بیت من پیروی نکنند، پس خداوند بدان آنها را بر ایشان مسلط می نماید پس در آن هنگام خوبان ایشان دعا می کنند اما مستجاب نخواهد شد.(297)
11. امام جعفر صادق (علیه السلام ) فرمودند: به درستی که قبل از آمدن امام قائم (عج)، همانا سالی خواهد بود که در آن باران زیاد می بارد- بطوریکه - خرما درخت آن فاسد می شود، پس در آن شک نکنید.(298)
12. مولایمان امام رضا (علیه السلام ) فرمودند: قبل از ظهور امام زمان (علیه السلام ) بیوج می باشد. راوی این حدیث می گوید: من در ابتدای امر منظور آن بزرگوار را نفهمیدم تا این که در مراسم حج از یک اعرابی شنیدم که می گفت: امروز بیوج است. از وی پرسیدم بیوج چیست؟ پاسخ داد. روزی است که خیلی گرم باشد - قبل از ظهور آن حضرت احتمالا سالهای خیلی گرمی در پیش خواهد بود-.(299)
13. در روایت آمده است که: در آن زمان بار آنها در غیر وقت طبیعی می بارد؛ و بار آنها زیاد بوده اما گیاهان کم می باشد.(300)

کیفیت ماه های قمری

1. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: از علایم قیامت بلند شدن ماه هاست - یعنی ماه شب اول مثل ماه شب دوم می باشد -.(301)
2. از نشانه های نزدیکی ساعت ظهور آن است که به خاطر بزرگی و روشنی که در ساعت طلوع هلال ماه در آن دیده می شود،پس گفته می شود که این ماه شب دوم است.(302)
3. ابن مسعود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله روایت کرده که فرمودند: موقعی که صیحه و صدایی در ماه رمضان به وجود آمد، در ماه شوال جنگ و جدالی خواهد شد؛ و قبیله ها در ماه ذیقعده از بین می روند و در ماه ذیحجه و محرم خونها ریخته می شود. هیهات! هیهات! چه محرمی که مردم در آن کشته می شوند.(303)
4. امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان ماه گاهی در افق بلند دیده می شود، به نحوی که ماه شب اول همانند ماه شب دوم دیده می شود، و گاهی نیز - ماه - پنهان می گردد، به طوری که دیده نمی شود تا اینکه، در اول ماه رمضان روزه خورده می شود، و در آخرالزمان ماه رمضان عید واقع می گردد و روزه گرفته نمی شود.(304)
5. در پیشایش قیام قائم (عج) سالهایی فریبنده وجود خواهد داشت که در آن سالها راستگو تکذیب و دروغگو تصدیق می گردد، و فرد مکار مقرب و مردمان پست و غیر قابل اعتناء در امر مردم دخالت کرده سخنرانی می کنند.(305)
6. خلیل اسدی به نقل از امام باقر (علیه السلام ) روایت می کند که آن حضرت فرمودند: در آن زمان - قبل از ظهور امام قائم (عج) - خورشید در نیمه رمضان خواهند گرفت، شخصی عرضه داشت یا بن رسول الله - بطور معمول - خورشید در آخر الزمان ماه قمری و ماه در نیمه ماه قمری - که هلال آن کامل شده است - می خواهند گرفت؛ مولایمان حضرت باقر (علیه السلام ) فرمودند: می دانم تو چه می گویی اما این دو نشانه از هنگام هبوط حضرت آدم (علیه السلام ) پدید نیامده اند اما قبل از ظهور قائم ما (علیه السلام ) پدیدار می گردند.(306)
7. ورد بن اسدی از امام باقر (علیه السلام ) روایت می کند که فرمودند: پنج روز قبل از ظهور امام عصر (علیه السلام ) ماه گرفتگی خواهد بود و پانزده روز قبل از آن خورشید گرفتگی خواهد شد و اینها در ماه رمضان اتفاق می افتند پس آن هنگام است که محاسبات منجمین بر هم خواهد ریخت.(307)
8. در چند حدیث از معصومین (علیه السلام ) وارد شده است که خروج سفیانی - که از علائم حتمی ظهور امام عصر (عج) می باشد - در ماه رجب خواهد بود.(308)