فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

وضعیت شهرها و کشورها

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: زود باشد که بیت المقدس را از بهتر بدانند یا آنکه از دنیا و هر آنچه در دنیاست بهتر بدانند.(259)
2. در آخرالزمان زمین جمع می گردد.(260)
این روایت کنایه از نزدیکی و ارتباط اهل زمین با یکدیگر به وسیله وسایل ارتباطی، صوتی، و همچنین وسایل نقلیه ای که مسافتهای دور از در ظرف مدت زمانی کوتاه می پیمایند دارد.
3. ساعت - ظهور - بر پا نمی گردد که غرفه ها - ساختمانها - به روی یکدیگر ساخته شده و ساختمانها بلند شوند. (261)
4. مولایمان علی (علیه السلام ) فرمودند: - در آن زمان - طبرستان مومنان اندک و فاسقان فراوان هستند و از کوه و دریا به ایشان منافع بسیاری می رسد. (262)
5. امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: در آخرالزمان بلاها به اطراف لبنان وارد می شود پس چه بسا کشته شدی در بیابان بی آب و علف، و اسیرانی در جانب نهر - که دیده می شود-، پس در آنجا گریه های بلند شنیده شده و ترس با آنها رفیق گردد.(263)
6. هر گاه که خراسان مضطرب گردد. و بین اهل گرگان و طبرستان جنگ واقع شود و سیستان خراب شود پس در آن موقع سالمترین مکان ها قبضه قم می باشد، و قم شهری است که از آن انصار بهترین مردم از حیث پدر و مادر و جد و عم و عمه - امام زمان (علیه السلام) - بیرون خواهد آمد. (264)
7. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: در شهر قم شیعیان و دوستان ما هستند. (در آینده) ساختمانها در آنجا زیاد می شود و مردم به طرف آنجا قصد می کنند و در آنجا به حدی جمع می شوند که رودخانه در وسط شهر ایشان واقع می شود.(265)
8. امام جعفر صادق (علیه السلام ) در توصیف وضعیت جهان در آخرالزمان فرمودند: پس وقتی که دیدی حق مردم و اهل حق رفتند و وقتی که تمام شهرها را جور و ستم فرا گرفت، و دیدی که قرآن کهنه شده - یعنی به آن عمل نشد - و چیزی را که در آن نیست بر آن احداث می کنند و دیدی که دین همانند ظرف آب سرنگون شد.(266)
9. مفضل بن عمر از مولایمان امام صادق (علیه السلام ) نقل کرده است که آن حضرت فرمودند: ای مفضل آیا می دانی که دار الزواراء کجا واقع - بنا - می شود؟ عرض کردم: خدا و حجت خدا بهتر می دانند؛ فرمودند: ای مفضل در نزدیکی شهر ری کوه سیاهی است که در نزدیکی آن کوه شهری بنام طهران بنا می شود که درای قصرهای است مانند بهشت؛ و زن های آن شهر مانند حورا العین می باشند. بدان ای مفضل آن زنها مانند کفار لباس می پوشند و مزین به زینت جبارین می شوند و بر زین سوار می شوند و از شوهر تمکین نمی کنند و کسب شوهرها بر مخارج آنها وفا نمی کند. پس از شوهرها طلاق می خواهند و اکتفا می کنند مردها به مردها و شبیه می شوند و مردها به زنها و زنها به مردها، پس اگر خواستی که دینت را حفظ کنی در آن شهر سکنا مگزین و منزل و خانه ات را در آنجا اختیار من ما. چرا که آنجا محل فتنه می باشد و از آن شهر به سوی قله های کوه فرار کن و از سوراخ کوهی به سوراخ کوه دیگر مانند روباه و بچه های روباه فرار کن. (267)
10. در آخر الزمان خواهی دید که در مکه و مدینه به چیزی که خداوند دوست نمی دارد عمل می کنند و کسی که آنها را منع نماید نخواهد بود، واحدی مانع عمل زشت آنها نمی شود و خواهی دید که انواع سازها و نوازها در مسجد الحرام و مسجد مدینه ظاهر می شود.(268)
11. به زودی کوفه از مومنین خالی خواهد شد و علم از آن جمع می شود همچنان که مار در وقت به سوراخ رفتن، خود را،جمع می کند پس علم در شهری ظاهر می گردد که به آن قم می گویند و آنجا معدن علم و فضل می گردد به نحوی که دیگر مستضعف در دین، در زمین پیدا نمی شود، به طوری که حتی مخدرات - زنها - نیز دانا می شوند و اینها همه در نزدیکی ظهور امام قائم (عج) اتفاق می افتد.(269)
12. زود است زمانی بیاید که شهر قم و اهل آن بر سایر شهرها حجت باشند و آن زمان غیبت قائم ما تا دوران ظهور او خواهد بود.(270)
13. امام حسن عسکری (علیه السلام ) فرمودند: جبرئیل (علیه السلام ) در شب معراج به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: اینجا - در قم - شهری بنا خواهد شد؛ و بندگان مومن خداوند در آن جمع خواهند گشت؛ در حالی که امیدوار به محمد صلی الله علیه و اله و شفاعت وی در قیامت هستند و بر ایشان اندوه و غم و سختی ها وارد می گردد. راوی از آن حضرت پرسید؟ پس چه وقت آنان - اهل قم - انتظار فرج را خواهند داشت؟ آن حضرت (علیه السلام ) فرمودند: هرگاه که آب به روی زمین (قم) ظاهر گردد.(271)
14. سید بن طاووس از حذیفه این چنین روایت می کند: نزدیک شده است که عجم - غیرعرب - جلوگیری کند که برای اهل عراق درهم و قفیزی - پیمانه - نباید و همینطور روم جلوگیری کند که اهل شام درهم و فقیری وارد نشود.(272)
15. سید طاووس بن در کتاب الملاحم و الفتن خود از عمران بن سلیم روایتی دیگر می گوید: نزدیک شده است که بنی حفصه یعنی ترکها بر کشور عراق خروج کنند و هر سفید و سیاهی را مقهور کنند و دنیا برای آنها مانند تداوم آن برای فرعون ادامه خواهد داشت تا آن موقع که جلوگیری و امتناع و تکبر و ظلم نمایند، آنگاه خداوند باران را از آنها منع خواهد کرد و انتقام برخی از برخی دیگر به سبب عدم رعایت و کشتار آنها خواهد کشید.(273)
16. سید بن طاووس از اسناد خود روایت می کند که: - در آخرالزمان - در بغداد زمین فرو رفته، و سنگباران و زلزله می آید؛ و آن - بغداد- در خراب شدن، از سریع ترین زمین ها می باشد. (274)
17. ناظم الاسلام کرمانی در صفحه 113 از علائم ظهور خود نقل می کند که یکی از علامات ظهور امام زمان (علیه السلام )، خروج سید حسینی است که وی از طالقان و دیلم ایران خروج می کند. همچنین وی نقل می کند که آنطور که از اخبار بر می آید این سید به خود دعوت نمی کند اما همانند یک پادشاه نداشته و جمهوری گردد و یا - بصورت - هرج و مرج و ملوک الطوایفی در بیاید.(275)
17 اعثم کوفی در کتاب خود از مولایمان امیر المومنین (علیه السلام ) چنین روایت می کند که آن حضرت فرمودند: به به از طالقان! برای خداوند در آنجا گنج هایی می باشد، اما از طلا و نقره نیست بلکه آن گنج ها مردان مومنی می باشند که خداوند را به خوبی شناخته اند آنان در آخرالزمان از یاران مهدی (علیه السلام ) خواهند بود.(276)
19. در روایت آمده است که در آن زمان امت های مخالف - مخالف اسلام - همدیگر را فرا خوانده و با یکدیگر متحد می شوند و آن گاه همانند حمله و هجوم آوردن جمعی - بر غذا - که در حال خوردن - غذا - از یک کاسه هستند، بر مسلمین حمله خواهند کرد.(277)

چگونگی فصول و نزولات جوی

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آخرالزمان خداوند ایشان را - به خاطر اعمالشان - از باریدن باران در وقت خود محروم می کند و باران را در غیر وقت طبیعی - خود می باراند.(278)
2. همانا بر مردم زمانی خواهد آمد که در آن زمان، از آسمان باران می بارد اما از زمین گیاهی نمی روید، همچنین آن حضرت فرمودند که: از علامات ساعت - ظهور - آن است که باران گرم می بارد.(279)
3. ساعت ظهور بر پا نمی شود تا آن که بر مردم بارانی ببارد که خانه های گلی نگاه دارنده آنها - از آن باران -نباشد. و جز با خانه های مویی - چادری - نمی توانند خود را - از باران - حفظ و نگهداری کنند.(280)
مولف این روایت می گوید: شاید اشاره به باران های سیل آسایی باشد که با جاری کردن سیل مردم را مجبور به زندگی در چادر در اطراف شهرها می کند همچنین فرمودند: پیش از ظهور سالهایی است که آسمان از باریدن خودداری می کند.(281)
4. پیش از خروج دجال که - از علائم ظهور می باشد - سه سال خواهد بود: سال اول آسمان ثلث باران خود را منع خواهد نمود؛ سال دوم دو ثلث و سال سوم تمام باران خود را منع می نماید تا اینکه هیچ حیوانی از بهایم نمی ماند مگر اینکه هلاک می گردد.(282)
5. از این ابن مسعود روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان در زمستان باران نمی بارد و زمستان مانند تابستان گرم می باشد.(283)
6. حضرت علی (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان در فصلی که باید باران باریده و هوا سرد شود، مانند تابستان در آن باران نمی بارد و هوا سرد نمی شود.(284)
7. امام جعفر صادق (علیه السلام ) فرمودند: در آخرالزمان خواهی دید که آیات و نشانه های آسمان که علامت عذاب است ظاهر می شود اما حدی نمی ترسد و فزع نمی کند.(285)
8. وقتی زمان قیام امام زمان (عج) ما برسد، ماه جمادی الثانی و ده روز از ماه رجب - مجموعا چهل روز - بارانی بر مردم می بارد که خلایق مانند آن را ندیده باشند پس خداوند به واسطه آن گوشت های مومنین را در قبور شان می رویاند مثل اینکه نگاه می کنم - و آنها را می بینم که - از طرف جهنیه می آیند و خاک را از موهای خود می تکانند.(286)

وضعیت طبیعت، مزارع و محصولات

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آخرالزمان میوه ها کم (287)
می گردد.(288)
2. در آخرالزمان زراعت فاسد می شود.(289)
3. ساعت - ظهور - بر پا نمی شود مگر وقتی که کوه ها از جای خود حرکت کنند و شما امور بزرگی را مشاهده نمایید که قبلا ندیده بودید.(290)
4. از علائم آخر الزمان و ظهور مهدی صاحب الزمان (عج) مسلط شدن کفار بر پنج نهر: سیحون، جیحون، فرات، نیل و دجله می باشد.(291)
5. در آن زمان اشجار - درختان - زیاد شده اما میوه ها کم می گردد. - شاید اشاره آن حضرت به پارک های جنگلی در شهرها باشد که اکثرا بدون میوه می باشند -.(292) والله العالم
6. ساعت - ظهور - بر پا نخواهد شد تا اینکه بادهایی ظاهر می گردد که مردم را در دریا می اندازد.(293)
امروزه شاهد گردبادهای مهیب و سهمگینی خصوصا در نواحی کارائیب و فلوریدا هستیم که قادر است علاوه بر انسانها، وسایل بزرگ و حجیم را به طرف دریا پرتاب نماید.
7. در آخرالزمان هوا تاریک می شود و آب خشک گردیده و در زمین فرو می رود و افق خورشید غبار آلود می گردد.(294)
از این روایت می توان برداشت کرد که منظور آلودگی هوا در زمان کنونی ما باشد، والله العالم
8. امام زمان (علیه السلام ) بعد از غیبت خود همزمان با طلوع ستاره ای قرمز ظهور می نماید.(295) (ان شاءالله)
9. مولایمان امیر المومنین (علیه السلام ) در توصیف آخرالزمان فرمودند: -آن زمان هنگامی است که - جنگل ها خشک می شود و شکارچیان همه را به وحشت می اندازد، و اضطراب، نفرات و مهاجرت زیاد می گردد... .(296)
10. امام محمد باقر (علیه السلام ) از جد بزرگوار رسول خدا روایت می کند که فرمودند: وقتی که زنا ظاهر شود، مرگ ناگهانی زیاد خواهد شد؛ و وقتی که در پیمانه کم داده شود، خداوند آنها را به کمی اموال و گرانی مبتلا خواهد نمود؛ و وقتی که زکات پرداخت نشود زمین برکات خویش را از قبیل زراعت و میوه و معادن - از ایشان - منع می نماید؛ و هر گاه در احکام خداوند جور نمایند، بر ظلم و عدوان کمک خواهد شد؛ و هر گاه عهد و پیمان الهی را بشکنند، خداوند دشمنان را بر ایشان مسلط می گرداند؛ و هر گاه قطع رحم نمایند، مالها در دست اشرار قرار داده می شود؛ و هر گاه امر به معروف و نهی از منکر نکرده و خوبان از اهل بیت من پیروی نکنند، پس خداوند بدان آنها را بر ایشان مسلط می نماید پس در آن هنگام خوبان ایشان دعا می کنند اما مستجاب نخواهد شد.(297)
11. امام جعفر صادق (علیه السلام ) فرمودند: به درستی که قبل از آمدن امام قائم (عج)، همانا سالی خواهد بود که در آن باران زیاد می بارد- بطوریکه - خرما درخت آن فاسد می شود، پس در آن شک نکنید.(298)
12. مولایمان امام رضا (علیه السلام ) فرمودند: قبل از ظهور امام زمان (علیه السلام ) بیوج می باشد. راوی این حدیث می گوید: من در ابتدای امر منظور آن بزرگوار را نفهمیدم تا این که در مراسم حج از یک اعرابی شنیدم که می گفت: امروز بیوج است. از وی پرسیدم بیوج چیست؟ پاسخ داد. روزی است که خیلی گرم باشد - قبل از ظهور آن حضرت احتمالا سالهای خیلی گرمی در پیش خواهد بود-.(299)
13. در روایت آمده است که: در آن زمان بار آنها در غیر وقت طبیعی می بارد؛ و بار آنها زیاد بوده اما گیاهان کم می باشد.(300)