فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

وسایل تفریحی و سرگرمیها مردم

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان با تخته های نرد و شطرنج و امثال آنها بازی می کنند.(240)
2. امام جواد(علیه السلام ) فرمودند: گویا می بینم روزنامه های - جراید - پراکنده ای را که به نامهای گوناگون و مختلف خوانده می شود من برای صاحبان آنها رشد و هدایتی نمی بینم و صاحبان آنها دین خود را حفظ نکرده و - به - هر طرفی که میل می کنند طرف دیگر آنان باطل و ناچیز می گردد. مردی از اهل طبرستان با آنها مبارزه می نماید.(241)
خواندن قرآن زمیان رخت بست - لیک جراید به مکانش نشست
3. خداوند در قرآن کریم مومنین را این چنین توصیف نموده است:
الذین هم عن اللغو معرضون؛
همانا مومنین آن کسانی هستند که از کارهای لغو و بیهوده روی گردان می باشند.(242)

مساله مرگ و چگونگی آن

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آخرالزمان کشتن آدم بی گناه بدون غلق(243) و اضطراب بسیار می گردد.(244)
2. عظمت و مهابت از شما گرفته خواهد شد و هن در دلهای شما جایگزین می شود، گفتند: وهن چیست؟ آن حضرت فرمود: حب دنیا و بیزاری از موت.(245)
3. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: وقتی بعد از من زنا زیاد شود، مرگهای ناگهانی زیاد می گردد.(246)
4. هر آینه زمانی می آید که در آن، مرد کنار قبر آمده و می گوید ای کاش من به جایی این مرده بودم و او این حرف را نه از باب دوستی خداوند، بلکه از شدت بلایی که می بیند، می گوید.(247)
5. و خواهی دید که در آن زمان بر تهمت و منطقه کشته می گردد؛ و خواهی دید که مرده را از قبر بیرون آورده و کفن آنرا می فروشند؛ وارث میت را به وارثهای فاسق بدکردار می دهند؛ و چیزی از آنان - به عنوان رشوه - دریافت می کنند تا هوای نفسانی آنان را نادیده انگارند.(248)
6. در آن زمان مرده های ایشان در قبرهایشان از خیر ایشان نا امید می گردند.(249)
اگر کسی ادعا کند که مرگهای ناگهانی از دیر باز تا کنون وجود داشته است و به زمان ما اختصاص ندارد در پاسخ به او باید گفت که هانری رنه دالمانی در سفرنامه خود که مربوط به 150 سال قبل می باشد در بازدید خود از ایران مراسم تدفین اموات را این چنین توصیف می کند:
در ایالات و ولایت ایران وقتی که مردی به آخرین لحظات زندگی خود نزدیک می شد به اقوام و دوستان و بستگان او خبر می دهند و طولی نمی کشد که اطاق محتضر پر از جمعیت می شود و به جایی این که سکوت برقرار گردد همه با هم صحبت می کنند و قلیان و چیق می کشند به نحوی که هوای آن اطاق دیگر قابل تنفس نیست در حالی که امروزه اکثر قریب به اتفاق مرگ ها برای عزیزان و نزدیکان بدون هیچ گونه آمادگی قبلی و غیره منظره می باشد.(250)
7. ساعت ظهور بر پا نمی گردد تا اینکه هرج زیاد شود. گفته شد: هرج چیست؟ فرمودند: قتل و کشتار.(251)
8. مولایمان امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: امام مهدی (علیه السلام بیرون نمی آید تا اینکه ثلثی از مردم کشته شوند و ثلثی هم بمیرند و تنها و تنها یک ثلث باقی بماند.(252)
9. حضرت علی (علیه السلام ) پس از توصیف برخی از علامات آخر الزمان فرمودند: پس در آن هنگام - آخرالزمان - بترسید که مبادا خداوند شما را غافلگیر نماید. که فرصت توبه را از شما گرفته شود به جهت آنکه پس از آن امور، مرگ ها سریع می باشد و مردم بطور ناگهانی می میرند تا این حد که مرد صبح سالم بوده اما شب دفن شده باشد، و شب زنده باشد در حالی که صبح مرده است، پس وقتی آن چنان شد، واجب است وصیت را مقدم بدارید پیش از آنکه بلاء برسد و واجب است نماز را اول وقت بخوانید، چرا که نمی دانید که تا آخر وقت مرده یا زنده هستید، پس شما آن زمان را درک کردید، شب ها بی وضو نخوابید و اگر قدرت دارید همیشه با طهارت باشید... چون انسان ترسان است و نمی داند که چه وقت اجلش می رسد و ملک الموت به سراغش می آید و به تحقیق، من شما را ترسانیدم اگر که بترسید و شناسانیدم اگر که بشناسید و موعظه کردم اگر قبول نمایید. و در باطن و ظاهر از خدا بترسید و مواظب باشید که از دنیا نروید مگر مسلمان، چون هر کس غیر از خدا از اسلام را بخواهد از او قبول نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است.(253)
10. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: قبل از آمدن امام قائم (عج) دو - نوع - مرگ می باشد: مرگ سرخ و مرگ سفید. تا آنکه از هفت نفر، پنج نفر آنها از بین می روند، مرگ سرخ شمشیر و مرگ سفید طاعون می باشد.(254)
11. در آخر الزمان خواهی دید که به مرده استهزاء می کنند و کسی برای او فزع - گریه و زاری - نمی کند.(255)
12. یکی از علامات ظهور آن است که خونریزی را سبک می شمارند.(256)
13. سی بن طاووس از کتاب فتن از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت کرده است که فرمودند: قبل از قیامت فتنه ای برپا خواهد شد، پرسیدند چه فتنه ای؟ فرمودند: کشته شدن؛ گفتند: یا رسول الله از زمان فعلی ما بیشتر کشته می شوند؟ آن حضرت فرمودند: نه این که کفار شما را بکشند بلکه شخص، همسایه و برادر و پسر عمه خود را خواهد کشت، گفتند: یا رسول الله مگر عقل ندارند؟ فرمودند: عقل مردم در آن زمان گرفته می شود و به جای عقلا افرادی می نشینند که گمان می کنند کسی هستند و شخصیتی دارند.(257)
14. سید بن طاووس در کتاب خود از نعیم حماد نقل می کند که: زمانی می آید که در فتنه های آن، انسان مرگ را تمنا می کند و نزد قبر می آید و خود را مثل چهارپا به قبر می مالد و می گوید: ای کاش من به جای تو بود.(258)

وضعیت شهرها و کشورها

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: زود باشد که بیت المقدس را از بهتر بدانند یا آنکه از دنیا و هر آنچه در دنیاست بهتر بدانند.(259)
2. در آخرالزمان زمین جمع می گردد.(260)
این روایت کنایه از نزدیکی و ارتباط اهل زمین با یکدیگر به وسیله وسایل ارتباطی، صوتی، و همچنین وسایل نقلیه ای که مسافتهای دور از در ظرف مدت زمانی کوتاه می پیمایند دارد.
3. ساعت - ظهور - بر پا نمی گردد که غرفه ها - ساختمانها - به روی یکدیگر ساخته شده و ساختمانها بلند شوند. (261)
4. مولایمان علی (علیه السلام ) فرمودند: - در آن زمان - طبرستان مومنان اندک و فاسقان فراوان هستند و از کوه و دریا به ایشان منافع بسیاری می رسد. (262)
5. امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: در آخرالزمان بلاها به اطراف لبنان وارد می شود پس چه بسا کشته شدی در بیابان بی آب و علف، و اسیرانی در جانب نهر - که دیده می شود-، پس در آنجا گریه های بلند شنیده شده و ترس با آنها رفیق گردد.(263)
6. هر گاه که خراسان مضطرب گردد. و بین اهل گرگان و طبرستان جنگ واقع شود و سیستان خراب شود پس در آن موقع سالمترین مکان ها قبضه قم می باشد، و قم شهری است که از آن انصار بهترین مردم از حیث پدر و مادر و جد و عم و عمه - امام زمان (علیه السلام) - بیرون خواهد آمد. (264)
7. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: در شهر قم شیعیان و دوستان ما هستند. (در آینده) ساختمانها در آنجا زیاد می شود و مردم به طرف آنجا قصد می کنند و در آنجا به حدی جمع می شوند که رودخانه در وسط شهر ایشان واقع می شود.(265)
8. امام جعفر صادق (علیه السلام ) در توصیف وضعیت جهان در آخرالزمان فرمودند: پس وقتی که دیدی حق مردم و اهل حق رفتند و وقتی که تمام شهرها را جور و ستم فرا گرفت، و دیدی که قرآن کهنه شده - یعنی به آن عمل نشد - و چیزی را که در آن نیست بر آن احداث می کنند و دیدی که دین همانند ظرف آب سرنگون شد.(266)
9. مفضل بن عمر از مولایمان امام صادق (علیه السلام ) نقل کرده است که آن حضرت فرمودند: ای مفضل آیا می دانی که دار الزواراء کجا واقع - بنا - می شود؟ عرض کردم: خدا و حجت خدا بهتر می دانند؛ فرمودند: ای مفضل در نزدیکی شهر ری کوه سیاهی است که در نزدیکی آن کوه شهری بنام طهران بنا می شود که درای قصرهای است مانند بهشت؛ و زن های آن شهر مانند حورا العین می باشند. بدان ای مفضل آن زنها مانند کفار لباس می پوشند و مزین به زینت جبارین می شوند و بر زین سوار می شوند و از شوهر تمکین نمی کنند و کسب شوهرها بر مخارج آنها وفا نمی کند. پس از شوهرها طلاق می خواهند و اکتفا می کنند مردها به مردها و شبیه می شوند و مردها به زنها و زنها به مردها، پس اگر خواستی که دینت را حفظ کنی در آن شهر سکنا مگزین و منزل و خانه ات را در آنجا اختیار من ما. چرا که آنجا محل فتنه می باشد و از آن شهر به سوی قله های کوه فرار کن و از سوراخ کوهی به سوراخ کوه دیگر مانند روباه و بچه های روباه فرار کن. (267)
10. در آخر الزمان خواهی دید که در مکه و مدینه به چیزی که خداوند دوست نمی دارد عمل می کنند و کسی که آنها را منع نماید نخواهد بود، واحدی مانع عمل زشت آنها نمی شود و خواهی دید که انواع سازها و نوازها در مسجد الحرام و مسجد مدینه ظاهر می شود.(268)
11. به زودی کوفه از مومنین خالی خواهد شد و علم از آن جمع می شود همچنان که مار در وقت به سوراخ رفتن، خود را،جمع می کند پس علم در شهری ظاهر می گردد که به آن قم می گویند و آنجا معدن علم و فضل می گردد به نحوی که دیگر مستضعف در دین، در زمین پیدا نمی شود، به طوری که حتی مخدرات - زنها - نیز دانا می شوند و اینها همه در نزدیکی ظهور امام قائم (عج) اتفاق می افتد.(269)
12. زود است زمانی بیاید که شهر قم و اهل آن بر سایر شهرها حجت باشند و آن زمان غیبت قائم ما تا دوران ظهور او خواهد بود.(270)
13. امام حسن عسکری (علیه السلام ) فرمودند: جبرئیل (علیه السلام ) در شب معراج به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: اینجا - در قم - شهری بنا خواهد شد؛ و بندگان مومن خداوند در آن جمع خواهند گشت؛ در حالی که امیدوار به محمد صلی الله علیه و اله و شفاعت وی در قیامت هستند و بر ایشان اندوه و غم و سختی ها وارد می گردد. راوی از آن حضرت پرسید؟ پس چه وقت آنان - اهل قم - انتظار فرج را خواهند داشت؟ آن حضرت (علیه السلام ) فرمودند: هرگاه که آب به روی زمین (قم) ظاهر گردد.(271)
14. سید بن طاووس از حذیفه این چنین روایت می کند: نزدیک شده است که عجم - غیرعرب - جلوگیری کند که برای اهل عراق درهم و قفیزی - پیمانه - نباید و همینطور روم جلوگیری کند که اهل شام درهم و فقیری وارد نشود.(272)
15. سید طاووس بن در کتاب الملاحم و الفتن خود از عمران بن سلیم روایتی دیگر می گوید: نزدیک شده است که بنی حفصه یعنی ترکها بر کشور عراق خروج کنند و هر سفید و سیاهی را مقهور کنند و دنیا برای آنها مانند تداوم آن برای فرعون ادامه خواهد داشت تا آن موقع که جلوگیری و امتناع و تکبر و ظلم نمایند، آنگاه خداوند باران را از آنها منع خواهد کرد و انتقام برخی از برخی دیگر به سبب عدم رعایت و کشتار آنها خواهد کشید.(273)
16. سید بن طاووس از اسناد خود روایت می کند که: - در آخرالزمان - در بغداد زمین فرو رفته، و سنگباران و زلزله می آید؛ و آن - بغداد- در خراب شدن، از سریع ترین زمین ها می باشد. (274)
17. ناظم الاسلام کرمانی در صفحه 113 از علائم ظهور خود نقل می کند که یکی از علامات ظهور امام زمان (علیه السلام )، خروج سید حسینی است که وی از طالقان و دیلم ایران خروج می کند. همچنین وی نقل می کند که آنطور که از اخبار بر می آید این سید به خود دعوت نمی کند اما همانند یک پادشاه نداشته و جمهوری گردد و یا - بصورت - هرج و مرج و ملوک الطوایفی در بیاید.(275)
17 اعثم کوفی در کتاب خود از مولایمان امیر المومنین (علیه السلام ) چنین روایت می کند که آن حضرت فرمودند: به به از طالقان! برای خداوند در آنجا گنج هایی می باشد، اما از طلا و نقره نیست بلکه آن گنج ها مردان مومنی می باشند که خداوند را به خوبی شناخته اند آنان در آخرالزمان از یاران مهدی (علیه السلام ) خواهند بود.(276)
19. در روایت آمده است که در آن زمان امت های مخالف - مخالف اسلام - همدیگر را فرا خوانده و با یکدیگر متحد می شوند و آن گاه همانند حمله و هجوم آوردن جمعی - بر غذا - که در حال خوردن - غذا - از یک کاسه هستند، بر مسلمین حمله خواهند کرد.(277)