فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

نحوه تغذیه مردم

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: و خواهی دید که در آن زمان با شراب به مداوای امراض می پردازند و برای بیمار - از شراب - تعریف کرده و از آن طلب شفا می نمایند.(232)
2. ساعت ظهور بر پا نمی شود تا آنکه امت من روشن کفار قرنهای گذشته را وجب به وجب و ذراع - یعنی بدون هیچ کم و کاست - اتخاذ می کنند.(233)
همانا بسیاری از انواع غذاهای گوناگون و رنگارنگ امروزی که به تقلید از غذاهای کفار بوده و جز ضرر رسانیدن به جسم و جان ثمره دیگری ندارد.
3. همانا بر مردم زمانی خواهد رسید که حتی یک نفر از اهل آن زمان باقی نمی ماند، مگر آنکه با ربا می خورد و اگر ربا نخورد از غبار آن به وی خواهد رسید.(234)
4. مولایمان امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان مردم خوراکشان تیهو و مرغان چاق و لباسشان خز یمانی و ابریشم بوده و همتشان در غذاهای رنگارنگ و آشامیدنی ها صرف می گردد.(235)
5. همچنین آن حضرت فرمودند: در آن زمان مردمان بر غذاهای خوب و شیربتهای لذیذ و بوهای خوش بناهای محکم و زیبا و خانه ها و مجالس مزین پرورش می یابند.(236)
6. مردمکان آخرالزمان بسیار خورنده حرام می باشند.(237)
7. امام محمد باقر (علیه السلام ) فرمودند: و خواهی دید که در آن زمان طلب حلال مورد تحقیر و سرزنش قرار می گیرد، اما طالب - رزق - حرام مورد تعظیم و ستایش واقع می شود.(238)
8. در آن زمان همت مردمان در شکم و شهوتشان می باشد و در اینکه از کجا بخورند و با چه دفع شهوت نمایند پروایی ندارند و در عین حال دنیا نیز به ایشان روی می آورد.(239)

وسایل تفریحی و سرگرمیها مردم

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان با تخته های نرد و شطرنج و امثال آنها بازی می کنند.(240)
2. امام جواد(علیه السلام ) فرمودند: گویا می بینم روزنامه های - جراید - پراکنده ای را که به نامهای گوناگون و مختلف خوانده می شود من برای صاحبان آنها رشد و هدایتی نمی بینم و صاحبان آنها دین خود را حفظ نکرده و - به - هر طرفی که میل می کنند طرف دیگر آنان باطل و ناچیز می گردد. مردی از اهل طبرستان با آنها مبارزه می نماید.(241)
خواندن قرآن زمیان رخت بست - لیک جراید به مکانش نشست
3. خداوند در قرآن کریم مومنین را این چنین توصیف نموده است:
الذین هم عن اللغو معرضون؛
همانا مومنین آن کسانی هستند که از کارهای لغو و بیهوده روی گردان می باشند.(242)

مساله مرگ و چگونگی آن

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آخرالزمان کشتن آدم بی گناه بدون غلق(243) و اضطراب بسیار می گردد.(244)
2. عظمت و مهابت از شما گرفته خواهد شد و هن در دلهای شما جایگزین می شود، گفتند: وهن چیست؟ آن حضرت فرمود: حب دنیا و بیزاری از موت.(245)
3. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: وقتی بعد از من زنا زیاد شود، مرگهای ناگهانی زیاد می گردد.(246)
4. هر آینه زمانی می آید که در آن، مرد کنار قبر آمده و می گوید ای کاش من به جایی این مرده بودم و او این حرف را نه از باب دوستی خداوند، بلکه از شدت بلایی که می بیند، می گوید.(247)
5. و خواهی دید که در آن زمان بر تهمت و منطقه کشته می گردد؛ و خواهی دید که مرده را از قبر بیرون آورده و کفن آنرا می فروشند؛ وارث میت را به وارثهای فاسق بدکردار می دهند؛ و چیزی از آنان - به عنوان رشوه - دریافت می کنند تا هوای نفسانی آنان را نادیده انگارند.(248)
6. در آن زمان مرده های ایشان در قبرهایشان از خیر ایشان نا امید می گردند.(249)
اگر کسی ادعا کند که مرگهای ناگهانی از دیر باز تا کنون وجود داشته است و به زمان ما اختصاص ندارد در پاسخ به او باید گفت که هانری رنه دالمانی در سفرنامه خود که مربوط به 150 سال قبل می باشد در بازدید خود از ایران مراسم تدفین اموات را این چنین توصیف می کند:
در ایالات و ولایت ایران وقتی که مردی به آخرین لحظات زندگی خود نزدیک می شد به اقوام و دوستان و بستگان او خبر می دهند و طولی نمی کشد که اطاق محتضر پر از جمعیت می شود و به جایی این که سکوت برقرار گردد همه با هم صحبت می کنند و قلیان و چیق می کشند به نحوی که هوای آن اطاق دیگر قابل تنفس نیست در حالی که امروزه اکثر قریب به اتفاق مرگ ها برای عزیزان و نزدیکان بدون هیچ گونه آمادگی قبلی و غیره منظره می باشد.(250)
7. ساعت ظهور بر پا نمی گردد تا اینکه هرج زیاد شود. گفته شد: هرج چیست؟ فرمودند: قتل و کشتار.(251)
8. مولایمان امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: امام مهدی (علیه السلام بیرون نمی آید تا اینکه ثلثی از مردم کشته شوند و ثلثی هم بمیرند و تنها و تنها یک ثلث باقی بماند.(252)
9. حضرت علی (علیه السلام ) پس از توصیف برخی از علامات آخر الزمان فرمودند: پس در آن هنگام - آخرالزمان - بترسید که مبادا خداوند شما را غافلگیر نماید. که فرصت توبه را از شما گرفته شود به جهت آنکه پس از آن امور، مرگ ها سریع می باشد و مردم بطور ناگهانی می میرند تا این حد که مرد صبح سالم بوده اما شب دفن شده باشد، و شب زنده باشد در حالی که صبح مرده است، پس وقتی آن چنان شد، واجب است وصیت را مقدم بدارید پیش از آنکه بلاء برسد و واجب است نماز را اول وقت بخوانید، چرا که نمی دانید که تا آخر وقت مرده یا زنده هستید، پس شما آن زمان را درک کردید، شب ها بی وضو نخوابید و اگر قدرت دارید همیشه با طهارت باشید... چون انسان ترسان است و نمی داند که چه وقت اجلش می رسد و ملک الموت به سراغش می آید و به تحقیق، من شما را ترسانیدم اگر که بترسید و شناسانیدم اگر که بشناسید و موعظه کردم اگر قبول نمایید. و در باطن و ظاهر از خدا بترسید و مواظب باشید که از دنیا نروید مگر مسلمان، چون هر کس غیر از خدا از اسلام را بخواهد از او قبول نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است.(253)
10. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: قبل از آمدن امام قائم (عج) دو - نوع - مرگ می باشد: مرگ سرخ و مرگ سفید. تا آنکه از هفت نفر، پنج نفر آنها از بین می روند، مرگ سرخ شمشیر و مرگ سفید طاعون می باشد.(254)
11. در آخر الزمان خواهی دید که به مرده استهزاء می کنند و کسی برای او فزع - گریه و زاری - نمی کند.(255)
12. یکی از علامات ظهور آن است که خونریزی را سبک می شمارند.(256)
13. سی بن طاووس از کتاب فتن از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت کرده است که فرمودند: قبل از قیامت فتنه ای برپا خواهد شد، پرسیدند چه فتنه ای؟ فرمودند: کشته شدن؛ گفتند: یا رسول الله از زمان فعلی ما بیشتر کشته می شوند؟ آن حضرت فرمودند: نه این که کفار شما را بکشند بلکه شخص، همسایه و برادر و پسر عمه خود را خواهد کشت، گفتند: یا رسول الله مگر عقل ندارند؟ فرمودند: عقل مردم در آن زمان گرفته می شود و به جای عقلا افرادی می نشینند که گمان می کنند کسی هستند و شخصیتی دارند.(257)
14. سید بن طاووس در کتاب خود از نعیم حماد نقل می کند که: زمانی می آید که در فتنه های آن، انسان مرگ را تمنا می کند و نزد قبر می آید و خود را مثل چهارپا به قبر می مالد و می گوید: ای کاش من به جای تو بود.(258)