فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

لباس و پوشهای مردم

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان لباسهای آشکار می گردد که آنها را زنان لباس پوشیده عریان به تن می نمایند. در دل زمان به لباس هایشان فخر کرده و مردم آن زمان هر چند که لباس پوشیده بدن آنان از نا محرمان نیست - و در بالای سرهایشان مانند کوهان شترهای خراسانی لاغر است.
در اینجا لازم به این توضیح می باشد که شاید اشاره به موهای سر ایشان باشد که آن را دو طبقه آرایش می کنند مانند شتر دو کوهانه، و این نحوه زینت آنان می باشد.(227)
2. در آن زمان بدها بر نیکان مسلط می شوند و دروغ فراوان و لجاجت ظاهر می گردد. همچنین در آن زمان تنگدستی زیاد شده و مردم با لباس بر یکدیگر مباهات می کنند.(228)
3. امام صادق (علیه السلام ) از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت کرده اند که حضرت فرمودند: وقتی که - در میان مردم - کلاه های مشترک ظاهر شد، زنا کردن و زنا دادن ظاهر می شود.(229)
زی مسلمان چو نصار راستی - متحد الشکل به هر جاستی
ریش تراشند و نباشد عجیب - کرده به گردن چو نصاری صلیب
غیرت و ناموس و حجاب از میان - رفته و مردم شده چون کافران
مرد به شکل زن و زن شکل مرد - دور از احکام خداوند فرد(230)
4. سید بن طاووس از عمران بن سلیم روایت کرده است که: لباس مسلمین، لباس کفار خواهد شد و دشمنی در بین مسلمانها پیدا می شود به نحوی که آنها را مستاصل و پراکنده می کند تا اینکه سلطنت به اولاد پیغمبر صلی الله علیه و اله برسد؛ زیرا آنها در سلطنتت و گفتن حق از دیگران سزاوارتر هستند.(231)

نحوه تغذیه مردم

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: و خواهی دید که در آن زمان با شراب به مداوای امراض می پردازند و برای بیمار - از شراب - تعریف کرده و از آن طلب شفا می نمایند.(232)
2. ساعت ظهور بر پا نمی شود تا آنکه امت من روشن کفار قرنهای گذشته را وجب به وجب و ذراع - یعنی بدون هیچ کم و کاست - اتخاذ می کنند.(233)
همانا بسیاری از انواع غذاهای گوناگون و رنگارنگ امروزی که به تقلید از غذاهای کفار بوده و جز ضرر رسانیدن به جسم و جان ثمره دیگری ندارد.
3. همانا بر مردم زمانی خواهد رسید که حتی یک نفر از اهل آن زمان باقی نمی ماند، مگر آنکه با ربا می خورد و اگر ربا نخورد از غبار آن به وی خواهد رسید.(234)
4. مولایمان امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان مردم خوراکشان تیهو و مرغان چاق و لباسشان خز یمانی و ابریشم بوده و همتشان در غذاهای رنگارنگ و آشامیدنی ها صرف می گردد.(235)
5. همچنین آن حضرت فرمودند: در آن زمان مردمان بر غذاهای خوب و شیربتهای لذیذ و بوهای خوش بناهای محکم و زیبا و خانه ها و مجالس مزین پرورش می یابند.(236)
6. مردمکان آخرالزمان بسیار خورنده حرام می باشند.(237)
7. امام محمد باقر (علیه السلام ) فرمودند: و خواهی دید که در آن زمان طلب حلال مورد تحقیر و سرزنش قرار می گیرد، اما طالب - رزق - حرام مورد تعظیم و ستایش واقع می شود.(238)
8. در آن زمان همت مردمان در شکم و شهوتشان می باشد و در اینکه از کجا بخورند و با چه دفع شهوت نمایند پروایی ندارند و در عین حال دنیا نیز به ایشان روی می آورد.(239)

وسایل تفریحی و سرگرمیها مردم

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان با تخته های نرد و شطرنج و امثال آنها بازی می کنند.(240)
2. امام جواد(علیه السلام ) فرمودند: گویا می بینم روزنامه های - جراید - پراکنده ای را که به نامهای گوناگون و مختلف خوانده می شود من برای صاحبان آنها رشد و هدایتی نمی بینم و صاحبان آنها دین خود را حفظ نکرده و - به - هر طرفی که میل می کنند طرف دیگر آنان باطل و ناچیز می گردد. مردی از اهل طبرستان با آنها مبارزه می نماید.(241)
خواندن قرآن زمیان رخت بست - لیک جراید به مکانش نشست
3. خداوند در قرآن کریم مومنین را این چنین توصیف نموده است:
الذین هم عن اللغو معرضون؛
همانا مومنین آن کسانی هستند که از کارهای لغو و بیهوده روی گردان می باشند.(242)