فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

موسیقی و غناء

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان مردم، طبل و ساز نواختن را نیکو یاد می گیرند و امر به معروف و نهی از منکر را انکار می کنند، و در آن زمان زن های خواننده و مغنیه و رقاصه ظاهر می گرداند. همچنین ساز و نوا آلات لهو و کوچک و بزرگ ظاهر می شود.(179)
2. در آخر الزمان مال را برای غنا انفاق می نمایند.(180)
3. غناء نفاق را در قلب می رویاند، همانگونه که آب سبزه را می رویاند؛ اما یاد خدا ایمان را در قلب می رویاند.(181)
4. غناء افسون زنا می باشد - شیطان با این وسیله افراد را به گناه تشویق و تحریک می نماید-.(182)
5. مولایمان امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان، شادمانی و نشاط و آواز خوانی به غنا و ساز و نواها را حلال می شمارد.(183)
6. گوش دادن به غنا فقر و پریشانی است.(184)
7. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: در آخر الزمان خواهی دید که آلات لهو آشکار می گردد به نحوی که مردم از کنار آنها می گذارند اما کسی، کسی را منع نکرده و جرات منع کردن از آلات لهو را نیز داشته باشد.(185)
8. خرید و فروش آلات غناء حرام می باشد و شنیدنش نفاق و یاد گرفتنش کفر است. (186)
9. بدترین صداها غناء - صدای طرب-انگیز می باشد.(187)
10. شخصی از مولایمان امام صادق (علیه السلام ) از شنیدن غناء - آوای طرب انگیز - پرسش نمود، آن حضرت پاسخ داند: آیا سخن خدای تعالی را نشنیده ای که فرمود:
ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسولا؛
همانا گوش و چشم و دل همگی مسئول می باشند.(188)
سپس فرمودند: گوش از آنچه که دیده است، پرسش می شوند.(189)

بازارهای آن زمان و نحوه معاملات مردم

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان بازار به هم نزدیک می گردد و در آنها یکی به دیگری می گوید: چیزی نفروختیم و دیگری بدو می گوید سود و منفعتی نبردم، پس نمی بینی ایشان را مگر اینکه خداوند مذمت می کنند.(190)
2. و در آن وقت، با ظاهر می گردد، و به سلف و رشوه دادن معامله می کنند و دین پست و خوار می شود و دنیا بالا می رود.(191)
3. در آن زمان فجار بازار بر اهل بازار ریاست می کنند.(192)
4. در آن زمان حرام خوردن غنیمت مردم می شود و شریک ها در معامله به یکدیگر خیانت می کنند.(193)
5. شما را مطلع می کنم که بعد از نبی شما، چند سالی اختلاف واقع می شود، در سال 133 شخص دانا به فرزند خود خوشحال نمی شود؛ در سال 150 کفار ظهور می کنند؛ در سال 160 خواربار دو سال را ذخیره کنید؛ در سال 166 النجاالنجا؛(194) در سال 170 الی 180 تاج و تخت از دست ملوک گرفته می شود؛ در سال 190 اهل معصیت دچار بلا خواهند شد؛ در سال 192 سنگباران، به زمین فرو رفتن، و مسخ (195) - واقع شده؛ - و زنا شروع می گردد؛ در سال 200 قضاء یعنی عذابی که مردم در بازارهای خود سکته می کنند شیوع پیدا می کند.(196)
6. در آن مردان امت من خود را به طلا می آرایند و لباس ابریشم و دیبا بر تن می کنند و پوستهای پلنگان را خرید و فروش می نمایند.(197)
7. امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان هر که با ایشان معامله کند به او ظلم و ستم می کنند و...، تاجر در تجارت خود و ریخته گر در ریخته گری خود، و هر صاحب صنعتی در صنعت خود دروغ می گوید پس کم می شود کسبها و راههای معیشیت و زندگانی تنگ و آروزها دراز می گردد و علمها کم می شود و ربا و معاملات شبهه ناک را حلال می دانند.(198)
8.در آن زمان پولهای صحت (199) فاش و آشکار می گردد و در آن بر همدیگر سبقت می گیرند.(200)
9. در روایت است که ساعت - ظهور - بر پا نمی گردد تا وقتی که تاجر به مغرب و مشرق برود اما ربحی - سودی - به دست نیاورد.(201)

ثروتمندان در آخرالزمان

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آخر الزمان صاحب مال، بزرگ شناخته می شود؛(202) و مردم در آن زمان اموال خود را در غنر طاعت خداوند بسیار خرج می شود در چیزهایی که مورد غضب خداوند می باشد.(203)
2. در آن زمان غنی و ثروتمند نمی ترسد مگر از فقر و تهی دستی تا اینکه در روز جمعه فرد سائل ما بین دو نماز از او سوال می کند و کسی در کف دست فقیر چیزی نمی گذارد.(204)
3. در آن زمان شخصی که مال زیادی دارد از آن وقتی که مالک آن شده است زکات آن را نپرداخته است.(205)
4. در آن زمان مال به دست کسی می افتد که شایستگی آن را ندارد.(206)
5. امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: بر مردم زمان دندان گیرنده (عیوض) فرا می رسد که در آن زمان شخص ثروتمند و توانگر، آنچه که از مال و دارایی، در دست خود دارد بر دندان می گیرد- یعنی بخل ورزیده و در راه خدا انفاق نمی کند - در حالی که خداوند (عز و جل) در قرآن کریم می فرماید: و لاتنسوا الفضل بینکم؛ فضل و احسان را در میان خود فراموش نکنید. (207)
6. روایتی دیگر از امیر مومنان آمده است که ایشان فرمودند: در آن زمان مردم بد و اشرار ریاست می نمایند، و نیکان و خوبان، ذلیل و خوار می شوند و با شخص مضطر و بیچارگان و مضطرین نهی فرمودند؛ چرا که باید به شخص مضطر کمک نمود و نگذاشت که وسایل مورد نیاز خود را از روی احتیاج و آن هم به قیمتی ناچیز بفروشد.(208)
7. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان مردم در مجالس از ثروتمندان تبعیت می کنند و فقیر آخرت خویش را به دنیا می فروشد و - در میان مردمان - مورد غضب واقع شده، مهجور می شود؛ اما ثروتمند در آن زمان محبوب شده او را به کرامت، مخصوص می دارند.(209)
8. امام حسن عسکری (علیه السلام ) فرمودند: زود است بیاید زمانی بر مردم که اغنیای ایشان زا فقرا را بدزدند.(210)
9. در آن زمان وای بر فقرا و آنچه که از زیان و ذلت و خواری به آنان وارد می گردد.(211)