فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

وضعیت زنان

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان جمعیتها و دسته بندی ها زیاد می شود تا اینکه زنان در مجالس همانند مردان سخنرانی می کنند هچنین مرد با زن خود در تجارت شریک می شود، و شبیه می گردند. مردان به زنان، و زنان به مردان، و زنان بر زینها سوار می شوند، پس لعنت خدا بر ایشان باد.(136)
2. در آن زمان زنان بخاطر حرصشان بر دنیا به کار مشغول می شوند و با شوهران خود در کسب و تجارت شرکت می کنند.(137)
3. در آخر الزمان فاحشه ها بسیار شده و تعداد زنها زیاد می شوند.(138)
4. در آن زمان، طلاق بسیار شده و حدود خدا بر پا نمی شود.(139)
5. زود است که در آخر الزمان زنهایی پیدا شوند که مانند مردها به زینها سوار می شوند و در - مقابل - درب مسجد پیاده می شوند، پوشیده و برهنه هستند - در یک زمان هم پوشیده و هم برهنه هستند مانند لباسهای بدن نما که امروزه رواج دارد- پشت سرهایشان مانند کوهان شتر بختی - نوعی شتر خراسانی - لاغر می باشد. پس ایشان را لعن کنید که آنان از لعن کرده شدگانند، آنان حاضرند خدمتگزار کفار باشند آن چنان که قبلا زنهای خدمتگزار شما بوده اند.(140)
6. زمانی دیده خواهد شد که به واسطه کمی مردها و کثرت و زیاد بودن زنها، در آن زمان چهل زن به یک مرد پناهنده شده اند.(141)
اگر کسی بگوید که حضرت زنان از دیرباز در اجتماع رواج داشته است و امر جدیدی نیست باید بگویم که مادام دیافرلا در سفرنامه خویش که مربوط به سال 1881 میلادی یعنی 120 سال قبل است در بازدید خود از ایران راجع به زنان ایرانی و غیرت مردان چنین می گوید:
رسم حجاب زنان که آنان را موقع بیرون آمدن از خانه مجبور به پوشیدن چادر می کند به نحوی است که آنان نباید حتی در منازل خویش در مقابل دید نامحرمان باشند این مساله مسلمان را وادار کرده است که هر یک دو حیاط داشته باشند یکی اندرونی که البته باید از خود حیاط روشنایی بگیرد نه از کوچه و خیابان و بنابراین عمارت اندرونی می بایست حداقل دارای وسعتی باشد که همسر یا دختران صاحب خانه محل تنفس و تفرجی در داخل خانه داشته باشند.(142)
همچنین در پاسخ به کسانی که ادعا می کنند که این مسایل از قدیم الایام در کشورهای غیر مسلمانی وجود نداشته است باید گفت که: ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن خویش چنین می نگارد:
... در بریتانیای جدید والدین ثروتمند در مدت پنج سال بحران جوانی دختران خود را در کلبه هایی زندانی می کنند و پیر زنانی پاکدامن را به زندان بانی می گمارند، دختران حق خروج از این کلبه ها را ندارند و تنها اقارب نزدیک می توانند آنها را ببینید.(143)
باید در اینجا به این نکته اشاره کرد که حضور چشمگیر زنان در اجتماع اروپایی و غربی امروز، حتی قدمتی کمتر از 100 سال دارد و قبلا هرگز - حتی - در کشورهای غربی زنان این چنین وارد عرصه های اجتماعی نشده بودند.
7. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: بر مردم زمانی می آید که در آن زمان شکمهای ایشان خدایشان بوده و زنهای آنها محل توجه و قبله های آنان می باشند.(144)
8. اصبغ بن نباته به نقل از امیر المومنین علی (علیه السلام ) روایت می کند که شنیدم امیرالمنین (علیه السلام ) فرمودند: ظاهر می گردد در آخر الزمان - نزدیک ظهور که آن بدترین زمانهاست - زنهای مکشفه عریان که بدون اجازه شوهر از خانه بیرون می روند در حالی که آرایش کرده باشند و خودشان را به نامحرم ارائه می دهند. آنان را از دین خارج و در فته داخل می شوند، سرعت کننده به سوی لذتها بوده و میل کننده به طرف شهوت رانی ها می باشند، محرمات خداوند را حلال می شمارند، آنان در جهنم جاویدان می باشند و خلاصی ندارند.(145)
9. امام جعفر صادق فرمودند: در آخر الزمان، زن بر شوهر خود غلبه و به چیزی که شوهرش نمی خواهد عمل کرده و به شوهر خود نفقه می دهد.(146)
10. در آخر الزمان خواهی دید که زنها بر ملک غلبه پیدا می کنند و بر هر امری غالب می شوند و هیچ امری به جای آورده نمی شود مگر آنچه که میل و خواهش آنها در آن باشد.(147)
11. در روایت است که در آن زمان زنان زینت و آرایش کرده و از خانه ها بیرون می آیند، و سیر و گردش می کنند، و برای تفرج به خارج از شهر می روند.(148)

وضعیت پدر و مادران

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان مرد پدر و مادرش جفا می کند، اما با رفیقش نیکویی می کند و پسر بر پدر و مادر خویش خشمناک می گردد.(149)
2. در آخر الزمان فحش دادن به پدر و مادر یکدیگر، خوش طبعی ایشان می گردد.(150)
3. در آخر الزمان به پدران و مادران به طور علنی دشنام می دهند و سادات خوار می شوند و جنون و دیوانگی فراوان می شوند.(151)
4. رسول اکرم صلی الله علیه و اله به برخی از اطفال نظر کردند و فرمودند: وای بر فرزندان آخرالزمان از دست پدرهایشان. گفتند: ای رسول خدا از پدرهای مشرکان؟! فرمودند: نه بلکه از دست پدران مومنانشان که به آنان چیزی از واجبات را یاد نمی دهند؛ اگر اولاد- واجبات دین را - یاد بگیرند پدران آنها را منع می کنند. پس من از آنها برایت می جویم و ایشان هم از من برائت می جویند و از آن اولاد به متاع کمی از مال دنیا راضی می شوند.(152)
5. یکی از علامات ظهور آن است که برادرانی که از یک پدر و مادر هستند، در امر دین باهم اختلاف پیدا می کنند.(153)
6. مولایمان امیر المنین (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان دشنام به پدر و مادر را شعار خود می کنند و پسر کینه پدر و مادر خویش در دل می گیرد.(154)
7. امام جعفر صادق (علیه السلام ) فرمودند: در آخر الزمان، زمانی خواهد آمد که مرد بر پدر خود دروغ می بندد و در حق پدر و مادر خویش نفرین می کند و به مرگ آنان خوشحال می شود.(155)

جوانان، نوجوانان و کودکان

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان جوانان فاسد می شوند، و به گردن خود گردنبند می بندند.(156)
2. ساعت ظهور نخواهد رسید تا اینکه حیا از بچه ها و زنها برود.(157)
3. در آن زمان اگر ما را بزاید بهتر تا اینکه بچه بزاید و همچنین فرمودند: در آن زمان تربیت بچه سگ بهتر از تربیت کردن بچه می باشد.(158)
4. یکی از علامات ساعت - ظهور - آن است که بچه های موجب آزار و اذیت می باشند، همچنین آن حضرت فرمودند: ساعت ظهور نمی آید تا آنکه زنهای بچه دار محزون باشند و زنهای بی بچه خوشحال باشند.(159)
5. در آخر الزمان بچه هایشان ناز نازی و اذیت رسان می باشند.(160)
6. یکی از علامات ساعت ظهور آن است که بچه ها به منبر می روند.(161)
7. مولی الموحدین علی (علیه السلام ) فرمودند: در آخرالزمان مردان لباس حریر و ابریشمی می پوشند و جوانان سر برهنه راه می روند، و موهای جلوی سر خود را ظاهر می کنند، و صورتها را صاف و صیقلی کرده و موهای جلوی سر خود را از بیغ بر می کنند، و قلاده ها - شاید منظور کراوات باشد - را که تکمه آنها از طلا یا نقره می باشد را بر گردن می بندند و جامه های تنگ را می پوشند، یا این که جامه های تنگ را بر آنها می پوشانند و کمربند به روی آنها می بندند، یا آنان را به بستن کمربند امر و لازم می کنند، و جامه های نازکی می پوشند که زیر آن نمایان می باشد، و در آن زمان قرطق - یعنی کرته - که جامه های کوتاه نم تن باشد را می پوشند.(162) (که به زبان متعارف امروزی به آنان به آن می گویند.) به راستی که نباید منکر این مطالب شد که این کلام واقعا معجزه است.
8. در آخر الزمان برای فجور کردن بر پسران غیرت کشیده می شود.(163)
9. همچنین ایشان در حدیثی دیگر می فرمایند: در آن زمان، جوانان تصنیف و آواز خواندن و شرب خمر را حلال می شمردند.(164)
10. در آن زمان دولت بچه ها در همه جا ظاهر می گردد.(165)
11. مولایمان حضرت علی (علیه السلام ) در توصیف آخر الزمان فرمودند: بدانید،خداوند شما را رحمت کند شما در زمانی به سر می برید که گوینده حق کم بوده و زبان از راستگویی کند می باشد و فرد ملازم با حق ذلیل است. اهل آن زمان ملازم نافرمانی خداوند هستند و در خدعه نیرنگ هم داستانند. جوان هایشان بد خلق و پیرانشان گنه کارند و عالم بی نیازان آنها به سوی فقیرانشان اراده نمی کنند.(166)
12. امام باقر (علیه السلام ) فرمودند: وقتی که با بیعت کردن کودک ظاهر گشت هر صاحب قوتی با قوت بر پا می خیزد.(167)