فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

وضعیت مردان

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان مردان امت من به طلا زینت می کنند، و لباسهای حریر و دیبا می پوشند، و پوستهای دباغی شده نازک را بر می گزینند.(130)
2. در آن زمان، مرد زن خود را اطاعت می کند و با همسایه خود جفا کرده و رحم خود را قطع می کند.(131)
3 در آخر الزمان هلاکت مرد به دست زن و فرزند او می باشد، اگر زن و فرزندی نداشته باشد، هلاکش بر دست پدر و مادرش می باشد، اگر پدر و مادری نداشته باشد، هلاکت او به دست خویشان و همسایگان او می باشد. عرض کردند که یا رسول الله این چگونه خواهد بود؟ فرمودند: که او را به سبب تنگی معیشیت و زندگانی اش سرزنش می کنند، پس در این هنگام خود را در مواردی که در آن هلاکت می شود وارد می کند.(132)
4. زمانی بر مردم می آید که اگر در آن زمان اسم مردی را بشنوی از دیدن او بهتر می باشد، و اگر او را ببینی، بهتر است از اینکه او را تجربه نمایی و اگر او را تجربه نمایی در می یابی که دین آنها درهم هایشان، همت آنها شکمهایشان و زن های ایشان قبله هایشان می باشند برای صاحبان نان، خم می شوند و برای صاحبان درهم، سجده می کنند. آنان حیران و سر گردان و مست بوده، نه مسلمان و نه از انصارها.(133)
5. مولایمان امام جعفر (علیه السلام ) فرمودند: در آخر الزمان، خواهد آمد زمانی که در آن اگر روزی بر مرد بگذرد که در آن روز مرتکب گناه بزرگی از فجور و یا کم فروشی در کیل و یا وزن یا مجامعت کردن به حرام یا آشامیدن مسکرات نشده باشد محزون و افسرده می گردد، و چنین می پندارند که روز از عمر او ضایع شده است.(134)
6. ایشان در حدیثی دیگر می فرمایند: در آخر الزمان مرد برای اغراض دنیا ریاست می طلبد و خود را به بد زبانی مشهور می سازد تا او از او بترسند و کارهای را به او واگذار کنند.(135)

وضعیت زنان

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان جمعیتها و دسته بندی ها زیاد می شود تا اینکه زنان در مجالس همانند مردان سخنرانی می کنند هچنین مرد با زن خود در تجارت شریک می شود، و شبیه می گردند. مردان به زنان، و زنان به مردان، و زنان بر زینها سوار می شوند، پس لعنت خدا بر ایشان باد.(136)
2. در آن زمان زنان بخاطر حرصشان بر دنیا به کار مشغول می شوند و با شوهران خود در کسب و تجارت شرکت می کنند.(137)
3. در آخر الزمان فاحشه ها بسیار شده و تعداد زنها زیاد می شوند.(138)
4. در آن زمان، طلاق بسیار شده و حدود خدا بر پا نمی شود.(139)
5. زود است که در آخر الزمان زنهایی پیدا شوند که مانند مردها به زینها سوار می شوند و در - مقابل - درب مسجد پیاده می شوند، پوشیده و برهنه هستند - در یک زمان هم پوشیده و هم برهنه هستند مانند لباسهای بدن نما که امروزه رواج دارد- پشت سرهایشان مانند کوهان شتر بختی - نوعی شتر خراسانی - لاغر می باشد. پس ایشان را لعن کنید که آنان از لعن کرده شدگانند، آنان حاضرند خدمتگزار کفار باشند آن چنان که قبلا زنهای خدمتگزار شما بوده اند.(140)
6. زمانی دیده خواهد شد که به واسطه کمی مردها و کثرت و زیاد بودن زنها، در آن زمان چهل زن به یک مرد پناهنده شده اند.(141)
اگر کسی بگوید که حضرت زنان از دیرباز در اجتماع رواج داشته است و امر جدیدی نیست باید بگویم که مادام دیافرلا در سفرنامه خویش که مربوط به سال 1881 میلادی یعنی 120 سال قبل است در بازدید خود از ایران راجع به زنان ایرانی و غیرت مردان چنین می گوید:
رسم حجاب زنان که آنان را موقع بیرون آمدن از خانه مجبور به پوشیدن چادر می کند به نحوی است که آنان نباید حتی در منازل خویش در مقابل دید نامحرمان باشند این مساله مسلمان را وادار کرده است که هر یک دو حیاط داشته باشند یکی اندرونی که البته باید از خود حیاط روشنایی بگیرد نه از کوچه و خیابان و بنابراین عمارت اندرونی می بایست حداقل دارای وسعتی باشد که همسر یا دختران صاحب خانه محل تنفس و تفرجی در داخل خانه داشته باشند.(142)
همچنین در پاسخ به کسانی که ادعا می کنند که این مسایل از قدیم الایام در کشورهای غیر مسلمانی وجود نداشته است باید گفت که: ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن خویش چنین می نگارد:
... در بریتانیای جدید والدین ثروتمند در مدت پنج سال بحران جوانی دختران خود را در کلبه هایی زندانی می کنند و پیر زنانی پاکدامن را به زندان بانی می گمارند، دختران حق خروج از این کلبه ها را ندارند و تنها اقارب نزدیک می توانند آنها را ببینید.(143)
باید در اینجا به این نکته اشاره کرد که حضور چشمگیر زنان در اجتماع اروپایی و غربی امروز، حتی قدمتی کمتر از 100 سال دارد و قبلا هرگز - حتی - در کشورهای غربی زنان این چنین وارد عرصه های اجتماعی نشده بودند.
7. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: بر مردم زمانی می آید که در آن زمان شکمهای ایشان خدایشان بوده و زنهای آنها محل توجه و قبله های آنان می باشند.(144)
8. اصبغ بن نباته به نقل از امیر المومنین علی (علیه السلام ) روایت می کند که شنیدم امیرالمنین (علیه السلام ) فرمودند: ظاهر می گردد در آخر الزمان - نزدیک ظهور که آن بدترین زمانهاست - زنهای مکشفه عریان که بدون اجازه شوهر از خانه بیرون می روند در حالی که آرایش کرده باشند و خودشان را به نامحرم ارائه می دهند. آنان را از دین خارج و در فته داخل می شوند، سرعت کننده به سوی لذتها بوده و میل کننده به طرف شهوت رانی ها می باشند، محرمات خداوند را حلال می شمارند، آنان در جهنم جاویدان می باشند و خلاصی ندارند.(145)
9. امام جعفر صادق فرمودند: در آخر الزمان، زن بر شوهر خود غلبه و به چیزی که شوهرش نمی خواهد عمل کرده و به شوهر خود نفقه می دهد.(146)
10. در آخر الزمان خواهی دید که زنها بر ملک غلبه پیدا می کنند و بر هر امری غالب می شوند و هیچ امری به جای آورده نمی شود مگر آنچه که میل و خواهش آنها در آن باشد.(147)
11. در روایت است که در آن زمان زنان زینت و آرایش کرده و از خانه ها بیرون می آیند، و سیر و گردش می کنند، و برای تفرج به خارج از شهر می روند.(148)

وضعیت پدر و مادران

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان مرد پدر و مادرش جفا می کند، اما با رفیقش نیکویی می کند و پسر بر پدر و مادر خویش خشمناک می گردد.(149)
2. در آخر الزمان فحش دادن به پدر و مادر یکدیگر، خوش طبعی ایشان می گردد.(150)
3. در آخر الزمان به پدران و مادران به طور علنی دشنام می دهند و سادات خوار می شوند و جنون و دیوانگی فراوان می شوند.(151)
4. رسول اکرم صلی الله علیه و اله به برخی از اطفال نظر کردند و فرمودند: وای بر فرزندان آخرالزمان از دست پدرهایشان. گفتند: ای رسول خدا از پدرهای مشرکان؟! فرمودند: نه بلکه از دست پدران مومنانشان که به آنان چیزی از واجبات را یاد نمی دهند؛ اگر اولاد- واجبات دین را - یاد بگیرند پدران آنها را منع می کنند. پس من از آنها برایت می جویم و ایشان هم از من برائت می جویند و از آن اولاد به متاع کمی از مال دنیا راضی می شوند.(152)
5. یکی از علامات ظهور آن است که برادرانی که از یک پدر و مادر هستند، در امر دین باهم اختلاف پیدا می کنند.(153)
6. مولایمان امیر المنین (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان دشنام به پدر و مادر را شعار خود می کنند و پسر کینه پدر و مادر خویش در دل می گیرد.(154)
7. امام جعفر صادق (علیه السلام ) فرمودند: در آخر الزمان، زمانی خواهد آمد که مرد بر پدر خود دروغ می بندد و در حق پدر و مادر خویش نفرین می کند و به مرگ آنان خوشحال می شود.(155)