فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

وضعیت سنتها، احکام الهی و نماز

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان، مردم زکات دادن را ضرر می پندارند.(60)
2. در ماه مبارک رمضان خداوند را بندگی نمی کنند.(61)
3. در آن زمان به خاطر شبهات دروغ و هواهای سهو - اشتباه - کننده حرام را حلال می کنند.پس در آن زمان، مسکرات را حلال کرده و نام آنرا به نبیذ تغییر می دهند - با تغییر نام، آنرا حلال می شمارند - و در آن زمان به حرام - رشوه - هدیه، به ربا خرید و فروش می گویند.(62)
4. در آخر الزمان غیبت را میوه مجالس قرار می دهند.(63)
5. در آن زمان کارهای آنان زشت و دل هایشان مختلف می باشد و باطل را در بین خودشان تدریس می نمایند، اما کسی از آنها جلوگیری نمی کند و خوبان آنها را از اشرارشان می ترسند. در کارهای غیر خدایی با یکدیگر همدست می شوند و محارم را هتک کرده، با هم مهربانی نمی نمایند بلکه به همدیگر پشت می کنند. اگر شخص صالحی را ببینند به او تهمت می زنند و از سخن چین استقبال می نمایند و آن کسی که با آنها بدی کند را بزرگ می شمارند.(64)
6. زمانی بر امت من نخواهد آمد که در آن زمان - مردمان - ساعتی می ایستند اما امام جماعتی را که - بتوانند - با او نماز بگزارند را نمی یابند.(65)
7. امیر المومنین علی (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان اگر یکی از آنان نماز بگزارد، از جهت آن نماز پاداشی برای نوشته و نماز او پذیرفته نمی گردد چرا که در آن حالی که نماز می گزارد در پیش خود فکر می کند و نیت او این است که چگونه در حق مردم ظلم کند و چگونه با مسلمانان حیله نماید.(66)
8. در آن زمان حدود نمازها سبک شمرده می شود.
این سخن مولا کنایه از ترک کردن، کاهلی کردن یا ضایع کردن نمازها می باشد.(67)
9. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: در آخرالزمان اگر کسی به حق تکلم کند یا امر به معروف و نهی از منکر بنماید، دیگری به سوی او می آید که این امر از توبه برداشته شده است (او را منع می کند).(68)
10. در آخر الزمان وقتهای نماز را سبک می شمارند، (اعتنایی به شان اوقات نماز خویش ندارند.) و تا وقت نماز تنگ نشود، نماز خود را نمی خوانند.(69)
11. ایشان در حدیثی دیگر می فرمایند: در آن زمان، مردمان جهاد و حج را برای غیر خداوند انجام می دهند.(70)
12. در روایات آمده است که در آن زمان مردم حالی می خوابند که نماز عشاء را نخوانده اند و برای ریا و نشان دادن به مردم نماز می گزارند.(71)
حج
1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان ثروتمندان امت من برای گردش و تماشا و استراحت، و میانه حالها به جهت بازرگانی و تجارت و فقرای ایشان برای نمایش دادن و گوشزد کردن، حج را به جا می آورند.(72)
2. ساعات ظهور بر پا نمی شود تا زمانی بیاید که حج خانه خدا انجام نشود.(73)
3. امام جعفر صادق (علیه السلام ) فرمودند: در آخرالزمان حج برای غیر خدا انجام می شود.(74)
4. در آخرالزمان خانه کعبه تعطیل شده و به نرفتن به آن دستور می دهند.(75)
5. عبد الله بن زر اره از مولایمان امام صادق (علیه السلام ) روایت می کند که فرمودند: به امام مردم غایب می گردد پس در موسم حج می آید و مردم را می بیند، اما مردم او را نمی بینند.(76)

اسلام و نحوه دینداری

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: ای پسر مسعود اسلام در آغازین غریب بود و زود باشد بر حالت غربت باز گردد پس خوشا به حال غریبان.(77)
2. در آخر الزمان دین آنها دینارهایشان است، یعنی این که برای بدست آوردن طلا و نقره از دین احکام الهی صرفنظر می کنند و از ایمان باقی نمی ماند مگر اسمی، و از اسلام باقی نمی ماند مگر رسمی، و از قرآن مگر درسی یا کهنه شدنی... باقی نمی ماند.(78)
3. عبادت کنندگان در آن زمان به خاطر ریا کردن و نمایش دادن بیدگی می کنند.(79)
4. در آن زمان فتنه ها و بدعتها بر دین چنان شایع می گردد که نوزادان بر آن بدعتها نشو و نما می کنند و کودکان بر آنها بزرگ می شوند و بزرگان بر آنها پیر می گردند تا اینکه آن بدعتها به سنت مبدل می شود و چنان مستحکم می گردد که اگر چیزی از آنها تغییر داده شود فریادها بر می آید که سنتی تغییر داده شده است.(80)
5. زود است بیاید زمانی بر امت من که بتها را بپرستند. اصحاب آن حضرت تعجب نموده است و پرسیدند: آری رسول خدا آیا بتها را پرستش می کنند؟ فرمودند: آری هر درهمی در پیش آنها بتی می باشد و فرمود: می آیند در آخرالزمان مردمانی از امت من که در مساجد حاقه می نشینند و ذکر آنها دنیا و محبت دنیا می باشد، با آنها همنشین نباشد که خدا به آنها حاجتی ندارد.(81)
6. در آن زمان مردم خدای را عبادت نمی کنند مگر در ماه رمضان و فقه و علم و دین و غیر خدا می آموزند.(82)
7. ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت کرده است که: اسلام غریب افتتاح شد و به زودی غربت آن عود خواهد کرد، پس خوشا به حال غربیان، پرسیدند غرباء کدامند؟ فرمود: اشخاصی که مردم فاسد را اصلاح می کنند.(83)
8. مولایمان امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: در آخر الزمان مردم از اطاعت امام عادل بیرون می روند و در آن زمان طعنه زنندگان بر دین حاضر جواب می شوند و حدود و واجبات الهی تعطیل می گردد.(84)
9. در آن زمان عفت و پاکدامنی تعجب آور شده، و اسلام لباس وارونه می پوشد مانند پوشیدن پوستین وارونه که پشم های آن بیرون باشد.(85)
10. در آن زمان بازرگان در تجارت، و صنعتگر در صنعت، و هر پیشه ور در پیشه خود دروغ می گوید و کسب ها کم و مطالب تنگ می شود، مذاهب و تبهکارها فراوان شده و راهنمایی و رشد و هدایت نقصان می پذیرد.(86)
11. مولایمان حضرت علی (علیه السلام ) در ذیل خطبه ای فرمودند... ای مردم زمانی بر شما خواهد آمد که آن اسلام واژگون می شود همچنانکه ظرف آب واژگون می گردد و آنچه که در آن است می ریزد.(87)
دین تو را، از پی آرایشند - وز پی آرایش و پیرایشند
بس که ببستند بر او برگ و ساز - گر تو ببینی نشناسیش باز!
دین نصاری، بگرفته رواج - خلق از آن در شعف و ابتهاج
جمله معاریف، مناکر شده - باز مناکیر مفاخر شده
مسلم و کافر شده بی امتیاز - در روش و شکل و همه لهو باز
جعل قوانین مجدد کنند - پا به قوانین محمد زنند
خواندن قرآن ز میان رخت بست - لیک جراید به مکانش نشست
جمله محبین تو اندر گریز - دشمن قاهر پی شان در ستیز
هیئت ما را متفرق - شرع نبی در کف سارق ببین
جور وا قایل فراوان ببین - کفر و اباطیل نمایان ببین
ما همه چون گله بی صاحبیم - رو سوی ما کن که شبان طالبیم
بی تو دل آزرده و افسرده ایم - همچو یتیمان پدر مرده ایم
از پس تو، ما همه بی کس شدیم - خوار به چشم همه ناکس شدیم
غیبت تو ما را همه بی جان نمود - هجر تو دلخون و پریشان نمود
حیف که غایب ز نظرها شدی - از بر ما رفتی و تنها شدی (88)
12. سوید بن عفله می گوید که سلیمان در روز قادسیه گفت: این مردم را می بینی که فوج فوج در دین خدا داخل می شوند!؟ قسم به آن خدایی که جان من در دست اوست همین ها فوج فوج از دین خدا خارج می شوند، آنچنانکه داخل شدند.(89)
13. حرث بن سوید از امیر المومنین علی (علیه السلام ) روایت کرده که فرمودند، اسلام به طوری ضعیف و ناقص می شود که - حتی - لا اله الا الله - را نیز - نمی توان - در میان مردم - بازگو نمود.(90)
14. امام باقر (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان مردمان را قساوت می گیرد و چشمانشان خشک شده و ذکر خدا بر آنان سنگین می گردد.(91)
15. مولایمان حضرت موسی بن جعفر فرمودند: وقتی که پنجمین فرزند من غایب شد، رحمت از دل شیعیان گرفته خواهد شد تا زمانی که قائم ظهور کند. الله الله، از خدا در باره دین خود بترسد که کسی دین شما را از شما سلب نکند؛ زیرا صاحب این امر ناچار است که غایب شود و عده زیادی از آنها که قائم به این دین هستند برمی گردند(از دین خارج می شوند.)(92)
16. در روایات است که در زمان اگر دنیای مردم سالم باشد هر چه از دین آنان تلف شود نمی ترسند، و دین مردم در آن زمان به رای های ایشان می باشد.

وضعیت علم و دانشمندان

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: زود باشد زمانی بر امت من بیاید که اهل آن زمان علمایشان فرار می کنند، همچنانکه گوسفند از گرگ فرار می کند؛ و خداوند متعال آنان را به سه چیز مبتلا می کند: اول: برکت را از مالشان می برد؛ دوم: بر ایشان پادشاه ستمکاری را مسلط می کند؛ سوم: از دنیا بی ایمان خارج می شوند.(93)
2. در آن زمان علما و فقهایشان خیانت کارانند، آگاه باش که ایشان فاجرهایی هستند که از بدترین خلق خدایند، و کسی که به نزد ایشان بیاید و ایشان فراگیرد و آنها را دوست بدارد و با آنها بنشیند و مشورت کند نیز از بدترین خلق خداوند می باشد، اینان ادعا می کنند که بر دین و سنت روش من هستند، آنها از من بیزاند و من هم از ایشان بیزارم(94)
3. در آخر الزمان در میان علمای امت من دشمنی و کینه توزی و جدال واقع می گردد و این گروه راهنمایان امت من در دنیایشان هستند، قسم به آن خدایی که مرا به حق و راستی بر انگیخت، هر آینه خداوند ایشان را به زمین فرو خواهد برد و کسی که علم را از آنان یاد بگیرد و از آن برای زینب و محبت به دنیا میل و اراده کند، پس خشم و غضب خدا مستوجب او می شود...(95)
4. بر امت من زمانی می آید که علمایشان طمعکار می باشند و در آن میل کردند پس حلال می کنند برای ایشان حرام را، و حرام می کنند برایشان حلال را، و به آنچه که می خواهند فتوی می دهند.(96)
6. در آخرالزمان در منابر امر به تقوی می شود، اما گوینده خودش به آنها عمل نمی کند، و بر منبرها دروغ را طرفه و ظرافت می شمارند.(97)
7. در آخر الزمان باطل را در بین خودشان تدریس می نمایند اما کسی از آنها جلوگیری نمی کند و خوبانشان از اشرارشان می ترسند.(98)
8. ساعت - ظهور - بر پا نمی گردد تا اینکه علم جمع شده و زمان پیر گردد و عمر بشر کم شود و سالها و میوه ها نقصان پذیرد.(99)
شاید منظور از جمع شدن علم محدود شدن آن در بین افراد خاص باشد می دانیم که در علم واقعی همانند زمان ما روایات اهل بیت معصومین (علیه السلام ) می باشد هیچ زمانی در طول تاریخ همانند زمان ما روایات اهل بیت (علیه السلام ) بدین وسعت و گستردگی در دسترس عموم مردم قرار نگرفته است اما همچنین هیچ زمانی در طول تاریخ پیدا نمی شود که مردمانش مانند این زمان با روایات اهل بیت (علیه السلام ) بیگانه بوده باشند.
9. ابوامامه از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت کرده که ایشان فرمودند: علم را دریابید قبل از آنی که از دست برود؛ گفتند چگونه علم از دست می رود در حالی که میان ماست؟ آن حضرت غضب کرده و فرمودند: مادران شما در عزای شما گریه کنند! مگر تورات و انجیل در میان قوم بنی اسرائیل نبود؟ از دست رفتن علم همانا از دست رفتن علما و حاملین آن است و این سخن را سه مرتبه تکرار فرمود.(100)
10. حذیفه از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت کرده که فرمودند: زمانی می آید که عقلهای مردم به طوی از بین می رود که صاحب عقلی دیده نخواهد شد.(101)
11. امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند:...همانا علم ما اهل بیت در آینده نزدیک مورد انکار و ابطال مردم قرار می گیرد و روایانش کشته و با خوانندگان آن بدرفتاری خواهد شد.(102)
12. در آن زمان فقهای ایشان هر طور که دلشان بخواهد فتوی می دهند و مردم باطل را در میان خود درس می دهند و درس می گیرند.(103)
13. مولایمان امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان فقیه، فقیه را برای غیر دین فرا می گیرد و هدف اصلی او ریاست است.(104)
14. امام صادق در روایتی که آمده است به مفضل فرمودند: ای مفضل علم خود را بنویس و آن را در میان برادرانت انتشار بده، پس هر گاه زمان مردن تو فرا رسید نوشته های خود را برای پسرانت به میراث بگذار. پس می آید بر مردم زمان فتنه و خونریزی که در آن جز به کتابها و نوشته های خودشان انس نمی گیرند.(105)
15. امام حسن عسکری (علیه السلام ) فرمودند: - در آن زمان - علمایشان شرار خلق خداوند بر زمین هستند به دلیل این که به فلسفه و تصوف میل و علاقه پیدا می کنند. به خدا قسم که اینگونه علما از اهل تحریف و عدول هستند، در دوستی و محبت مخالفین ما مبالغه می کنند و شیعیان و دوستان ما را گمراه می نمایند، اگر به منصبی برسند از رشوه گرفتن سیر نمی گردند؛ و اگر مخذول شوند و دستاشان به جایی نرسد، آنگاه عبادت خدا را بر پا می کنند، بدانید که این که این گونه علما قاطع طریق و دزدان راه مومنین هستند و دعوت کنندگان بسوی ملحدین می باشند. پس هر کس که ایشان را درک کند می بایست که از ایشان حذر نماید تا دین و ایمان خویش را از ایشان حفظ نماید.(106)