فهرست کتاب


سیمای متهجدین

سید حسن موسوی

امام خمینی (قدس سره الشریف)

یکی از نزدیکان ایشان می گوید:پنجاه سال(است) که نماز شب امام خمینی ترک نشده، امام در بیماری، در صحت، در زندان، در خلاصی، در تبعید، حتی بر روی تخت بیمارستان قلب هم نماز می خواندند.امام در قم بیمار شدند، به دستور اطبا می بایست به تهران منتقل شوند، هوا بسیار سرد بود، برف می باریید و یخبندان عجیبی در جاده ها وجود داشت، امام چندین ساعت را در آمبولانس بودند، و پس از انتقال به بیمارستان قلب باز نماز شب خواندند. شبی که از پاریس به سوی تهران می آمدند تمام افراد در هواپیما خوابیده بودند و در تنها امام؛ رطبقه بالای هواپیما نماز شب می خوانند. شما اگر امام را از نزدیک دیده باشید آثار اشک بر گونه های مبارک امام، حکایت از شب زنده داری و گریه های نیمه شب وی دارد. بعضی پاسداران در قم نقل می کردند که گاهی اوقات که امام برای تهجد بیدار می شدند آنها را مورد نوازش و تفقد قرار می دادند.(314)مرحوم حاج احمد آقا خمینی (ره) درباره ایشان می گوید: شبی که از پاریس عازم ایران بودیم امام در هواپیما برای نماز شب برخاستند و چنان می گریستند که خدمه هواپیما تعجب کرده بودند و شنیدم که پرسیده بودند آیا امام از چیزی ناراحت هستند؟ من گفتم که کار هر شب امام است.
و نیز می گویند: وقتی امام را از قم برای زندان می بردند، امام با حالتی نماز شب خوانده بودند که یکی از همراهان- مثل این که سرگرد عصار بود- بعدا به من گفت که ما تحت تأثیر شدید نماز امام واقع شدیم و یکی از آنها تا تهران گریه کرده بود.
و در جای دیگر اضافه میکند: روزی که از نجف عازم کویت شدیم، صبح ساعت چهار حرکت کردیم؛ شاید هم زودتر، درست بعد از اذان صبح و بعد از آن همه گرفتاریها ساعت دوازده و شاید بیشتر، سر انجام امام در هتل بصره استراحت کردند. دو ساعت نخوابیده بودند که ساعتشان زنگ زد، بیدار شدند و نماز شب خواندند.(315)
شهید محراب، آیه الله صدوقی رحمةالله می فرمود: ما مسافرتهایی با امام کرده ایم. در مسافرت مشهد، یک اخلاق پدرانه ای نسبت به ما مبذول می داشتند. وقتی از ارض اقدس برگشتیم، در بین راه روس ها جلوی ماشین را گرفتند. همگی پیاده شدیم و چون امام از اول تکلیف مراقب نماز شب بودند و این عمل، صد در صد از ایشان ترک نشده بود، بعد از پیاده شدن خواستند که نماز شب بخوانند.آنجا که وسط بیابان بود، آبی وجود نداشت. یک وقت نگاه کردیم که آبی جاری شده، ایشان آستین بالا زده و وضو گرفت.بعدا نفهمیدیم که تا ایشان نمازش تمام شد آب بود یا نبود به هر حال در آن سفر یک چنین کرامتی از ایشان دیدیم.(316)
و از فرزند آن بزرگوار نقل شده بود که روزی در خانه حالت تاثیر و زاری شدیدی از پدرم ملاحظه می کردم که برایم بی سابقه بود. از این که علت را از پدر سؤال کنم شرم داشتم لذا از مادرم پرسیدم: علت نگرانی امام نیست؟ مادرم به من فرمودند: دیشب نماز شب پدرت قضا شده است لذا ناراحت و متأثر هستند.
آری چنین دلداده بی بدیلی است که ملتی را از چنگال دیو اسارت رهایی می بخشد و اسطوره ای برای تمام تاریخ می گردد اوست که ابرقدرت های شرق و غرب در مقابل عظمتش سر تعظیم فرود آورده اند و هرگز نتوانستند به هیچ عذر و بهانه ای در اراده پولادینش خللی وارد آورند. همان یگانه عارفان و بی همتای شیفتگان که در نیمه های شب؛ مقابل سلطان دو عالم جبین بر خاک گذاشته و چشمان مبارکش را به اشک دیدگان تر ساخته روز استکبار جهانی را به شامی تیره مبدل ساخت و سرانجام پس از عمری بابرکت با دلی آرام و قلبی مطمئن به سوی معبودش شتافت و در جوار ملکوتی اش جای گرفت- قبر مبارکش منور و روح باعظمتش قرین رحمت الهی باد.
- کیفیت نماز
مقدمه
در فصل پیشین، فضیلت شب زنده داری در آیینه آیات و روایات همچنین در حکایات ابرار به تفصیل بیان شد و این تنها قطره ای از دریای مجاهدتها و دلدادگیها است که به تصویر در آمد.
در فصل اخیر که پایان بخش این دفتر نیز به شمار می آید، چگونگی قرآئت نماز شب و اذکار و اوراد مربوطه در حد نیاز بیان شده است و از ذکر متن بسیاری از ادعیه ماثوره جهت جلوگیری از اطاعیه کلام پرهیز شده است.
در کتاب عبادت و خودسازی از مجموعه رسائل نوین کیفیت نماز شب از نظر حضرت امام (ره) چنین ذکر شده است:

نماز شب

و من اللیل فتهجد به نافله لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا.
و پاسخی از شب را زنده بدار و به نماز شب بپرداز. باشد که پروردگارت تو را به مقام والا برانگیزد.
تاریکی و سکوت شب که همه چیز را در خود فرو برده است، منظره باشکوه آسمان، ستارگان، ماه شب افروز، حالتی ملکوتی و توجهی خاص در شخص نماز گزار پدید می آورد که دور از تظاهر و ریا در خلوت شب با خدای خود به راز و نیاز و پرورش روح و تزکیه نفس می پردازد و احساس نزدیکی بیشتر با خدای خود می کند.
از سوی دیگر سکوت شب، انسان را به تفکر و اندیشه ددر آفاق و انفس وا می دارد، تفکری که سرانجام راه یابی به پروردگار و معرفت و یقین است.و از این رو و پیغمبر صلی الله علیه و اله) شبها آیات زیر را تا پایان سوره آل عمران تلاوت می کرد:
ان فی خلق السموات و الارض و اخلاف و اللیل و النهار لآیات لا ولی الالباب، الذین یذکرون الله یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار.
مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز، نشانه هایی است از خدا برای خردمندان، کسانیکه خداوند را ایستاده و نشسته و هنگامی که به پهلو خوابیده اند، یاد می کنند، و در آفرینش آسمانها و زمین، تفکر و اندیشه می کنند که پروردگارا، اینها را یهوده نیافریده ای، پاک و منزهی! ما را از عذاب آتش نگهدار.

دستور نماز شب

نماز شب 8 رکعت است و سپس دو رکعت نماز شفع و آنگاه یک یک رکعت نماز وترکه با فضیلت ترین نماز شب نماز وتر و شفع است و دو رکعت شفع برتراز وتر است.
برای نماز شب می توان به نماز شفع و وتر اکتفا کرد بلکه می توان به هنگام تنگی وقت تنها به نماز وتر اکتفا نمود.
وقت نماز شب از نیمه شب تا فجر صادق است، و هنگام سحر از سایر مواقع بهتر است و تمامی ثلث آخر شب سحر محسوب می شود.و افضل از آن خواندن نماز شب نزدیکیهای فجر است.(317)
توضیح
ابتدا 8 رکعت نماز شب به صورت 4 نماز دو رکعتی مانند نماز صبح می خوانیم و آنگاه دو رکعت نماز شفع به جا می آوریم که بهتر است در رکعت اول آن بعد از سوره قل اعوذبرب الناسو در رکعت دوم بعد از سوره فلق خوانده می شود.
بدنبال این ده رکعت دو رکعت نماز به نماز وتر می گزاریم
برای برگزاری بهتر و روح و حال و ثواب بیشتر مستحب است:
در نماز وتر بعد از حمد سه بار سوره توحید و یکبار سوره فلق و یکبار سوره ناس بخوانیم و می توان یک سوره تنها خواند.سپس دستها را برای قنوت بسوی آسمان بالا می بریم، و حاجات خود را می خواهیم. و برای چهل مومن دعا و طلب مغفرت می کنیم و 70 مرتبه می گوئیم:
استغفرالله ربی و اتوب الیه
از پروردگار خود طلب آمورزش و مغفرت می کنم و بسویش بازگشت می نمایم.
آنگاه 7 بار می گوئیم:
هذا مقام العائذ بک من النار.
این است مقام کسی که از آتش قیامت به تو پناه می برند.
و بعد 300 مرتبه می گوئیم:العفو، العفو، العفو،... و به دنبال آن می گوئیم:
رب اغفرلی و ارحمنی و تب علی، انک انت التواب الغفور الرحیم
سزاوار است که این نماز را با توجه بیشتری به جای آوریم و تمام افکار خود را متوجه خدا و نعمات بیکران او انیم و مرگ و عالم پس از مرگ و تاریکی و تنهایی قبر و روز رستاخیز و مناظر هول انگیز قیامت و آتش دوزخ را پیش خود مجسم کرده، بیاد آوریم که خواه و ناخواه، دیر یا زود باید این راه را طی کنیم.

...................) Anotates (.................
1) سوره رعد آیه 28؛ آگاه باشید که تنها به یاد خدا دلها آرام می گیرد.
2) دیوان غزلیات حافظ شیرازی (ره)
3) بخشی از آیه شریفه 29 سوره مبارکه حجر و آیه شریفه 72 سوره مبارکه ص که می فرماید: پس آنگاه که او را با خلقت کامل بیاراستم و از روح خود در او بدمیدم همه بر او به سجده در افتید.
4) مناجات المحبین، مناجات نهم از مناجات خمس عشر، مفاتیح الجنان تألیف شیخ عباس قمی (ره)
5) دیوان غزلیات خواجه حافظ شیرازی (ره)
6) سوره مبارکه توبه، آیه شریفه 24
7) رساله لقاءالله تألیف میرزا جواد ملکی تبریزی (ره) ص 37 به نقل از علل الشرایع
8) کافی ج 2 ص 352 ح 7
9) آیات 9 تا 11 سوره اعلی
10) امالی صدوق صص 214 و 215
11) سوره مزمل آیه 6
12) امالی صدوق ص 141
13) امالی صدوق ص 168
14) سوره مومنون آیات 57 تا 59
15) سوره حشر آیه 21
16) رساله لقاء الله صص 41 - 45
17) علل الشرایع ج 1 ص 33
18) قصه های قرآن ص 175
19) قصه های قرآن ص 178
20) مفاتیح الجنان صص 227 و 228
21) مفاتیح الجنان صص 231 و 232
22) مفاتیح الجنان ص 233
23) مفاتیح الجنان ص 234
24) از اشعار عارف وارسته و مترجم قرآن محیی الدین مهدی الهی قمیشه ای (ره)
25) از اشعر عارف وارسته حسن زاده آملی (مد ظله العالی)
26) از اشعار عارف وارسته حسن زاده آملی (مد ظله العالی)
27) از اشعار عارف وارسته مرحوم الهی قمیشه ای (ره)
28) از اشعار عارف واراسته مرحوم الهی قمیشه ای (ره)
29) رساله لقاء الله تالیف میرزا جواد ملکی تبریزی (ره) ص 129
30) رساله لقاء اله ص 143
31) رساله لقاء الله ص 143
32) رساله لقاء الله صص 146 - 148
33) همان
34) همان
35) رساله لقاء الله صص 148 و 149
36) همان
37) همان
38) همان
39) بحارالانوار ج 87 ص 380
40) به فصل دوم صص 55 - 62 مراجعه کنید
41) به فصل دوم صص 65 - 72 مراجعه کنید
42) به فصل دوم 55- 62 مراجعه کنید
43) کنزالعمال ج 7 ح 21431
44) امالی صدوق ص 257
45) وسائل الشیعه ج 5 باب 39 ح 1
46) المقنعه ص 19
47) میزان الحکمه ج 10 ص 234
48) تفسیر قمی ج 2 ص 25
49) بحارالانوار ج 40 ص 17
50) امالی صدوق ص 141
51) امالی صدوق ص 141
52) کنزل العمال ج 7 ح 21397
53) علل الشرایع ج 2 ص 52
54) کنزالعمال ج 7 ص 21405
55) بحارالانوارج 84 ص 136 ط بیروت - امالی طوسی ج 1 ص 300
56) امالی صدوق ص 168 وص 371 - خصال ج 2 ص 139 - محاسن ص 53
57) بحاالانوارج 84 ص 155 ط بیروت
58) خصال ج 2 ص 156 - ثواب الاعمال ص 38 - ارشاد القلوب ص 315
59) بحاالانوار ج 84 ص 155 - طبع بیروت
60) کنزالعمال ج 7 ح 21431
61) خصال ج 1 ص 77
62) ارشاد القلوب ص 315
63) امالی صدوق ص 42
64) خصال ج 2 ص 165 - ثواب اعمال ص 38 - ارشاد القلوب ص 315 - بحارالا نوارج 84 صص 149 و 155 ط بیروت
65) امالی صدوق ص 120 - علل الشرایع ج 1 ص 235 و ج 2 ص 298
66) ارشاد القلوب ص 146 و ص 315 - تفسیر عیاشی ج 2 ص 196 ذیل آیه 98 سوره یوسف - امالی طوسی ج 1 ص 148 - ثواب الاعمال ص 146 - مهباح المتجهدن ص 93 - خصال ج 1 ص 164 - نهج البلاغه قسم الحکم تحت رقم 104
67) ثواب الاعمال صص 38و 39 بحارالانوارج 84 ص 155 ط بیروت
68) امالی مفید صص 119 و 120
69) بحارالانوارج 84 ص 161 ط بیروت
70) خصال ج 2ص 156 - ثواب الاعمال ص 38 - بحارالانوار ج 84 ص 149 و 155 ط بیروت
71) ثواب الاعمال صص 38 و 39 - علل الشرایع ج 2 ص 51 - بحارلانوار ج 84 ص 161 ط بیروت
72) ثواب الاعمال ص 38
73) ارشاد القلوب ص 315
74) ثواب الاعمال صص 38و 39
75) ثواب الاعمال صص 38 و 39
76) ثواب الاعمال صص 38 و 39
77) علل الشرایع ج 2 ص 51
78) علل الشرایع ج 1 ص 54 و ج 2 صص 51 و 52 - ثواب الاعمال صص 38 و39 - عیون الاخبار ج 1 ص 282
79) ارشاد القلوب ص 315
80) ارشاد القلوب ص 315
81) ارشاد القلوب ص 315
82) بحارالانوار ج 84 ص 155 ط بیروت
83) بحارالانوار ج 84 ص 161 ط بیروت
84) ارشاد القلوب ص 315 - امالی صدوق 175
85) امالی صدوق ص 175
86) ارشاد القلوب ص 315
87) ارشاد القلوب ص 315
88) ثواب الاعمال ص 69
89) فقیه ج 1 ص 308
90) ارشاد القلوب ص 315
91) امالی صدوق ص 175
92) بحارالانوار ج 84 ص 161 بیروت
93) ارشاد القلوب ص 315
94) امالی صدوق ص 175
95) امالی طوسی ج 2 ص 73 - معانی الاخبار صص 250 و 251
96) المقنعه ص 19
97) دعائم الاسلام ج 1 ص 211 - معنای الاخبار صص 250 و 251
98) ثواب الاعمال ص 38
99) محاسن ص 76
100) علل الشرایع ج 2 ص 51
101) محاسن ص 76
102) امالی صدوق ص 140
103) المیزان ج 3 صص 112 و 113
104) ثواب الاعمال ص 196
105) تفسیر نمونه ج 2 صص 342 و 343
106) تفسیر خواجه عبدالله ج 1 ص 179
107) جهت تحقق بیشتر به پاورقیهای فصل اول و سوم مراجعه شود.
108) تفسیر راهنمای ج 2 ص 72
109) تفسیر نمونه ج 12 صص 224 و225
110) جهت تحقیق بیشتر به منابع فصل اول و سوم مراجعه شود.
111) تفسیر المیزان ج 15 ص 261
112) تفسیر نمونه ج 15 صص 149 و 150
113) تفسیر اطیب البیان ج 4 ص 42
114) تفسیر نمونه ج 17 صص 146 - 148
115) تفسیر نمونه 17 صص 146 - 148
116) تفسیر مجمع البیان ج 8 ص 330
117) تفسیر مجمع البیان ج 8 ص 330
118) تفسیر منهج الصادقین ج 2 صص 321 - 322
119) نهج البلاغه صبحی صالح خطبه 190 - الدلیل ج 2 ص 1000
120) تفسیر منهج الصادقین ج 2 صص 606 تا 608
121) تفسیر المیزان ج 19 صص 23 و 24
122) تفسیر نمونه ج 22 صص 466 تا 469
123) تفسیر نمونه ج 25 صص 166 - 176
124) تفسیر نمونه ج 25 صص 378 و 379
125) کنزالعمال ج 7 ح 21431
126) امالی صدوق ص 257
127) وسائل الشیعه ج 5 باب 39 ح 1
128) المقنعه ص 19
129) محاسن ص 387
130) تفسیر قمی ج 2 ص 25
131) تفسیر قمی ج 2 ص 25
132) امالی طوسی ج 1 ص 370
133) خصال ج 1 ص 45
134) امالی طوسی ج 1 ص 176
135) امالی صدوق ص 141
136) امالی صدوق ص 141
137) خصال ج 1 ص 42
138) علل الشرایع ج 2 ص 52
139) کنز العمال ج 7 ح 21397
140) امالی صدوق ص 325
141) ثواب االاعمال ص 38
142) امالی صدوق ص 371
143) بحارالنوار ج 77 ص 86 ط بیروت
144) ثواب الاعمال ص 39
145) امالی صدوق ص 143
146) بحارالانوار ج 87 ص 380
147) علل الشریع ج 1 ص 33
148) امالی صدوق ص 42
149) بحارالانوار ج 84 ص 158 ط بیروت
150) مشکاه الانوار 147
151) من لایحضره الفقیه ج 1 ص 412
152) میزان الحکمه ج 5 ص 419
153) بحارالانوار ج 84 ص 136 بیروت
154) امالی طوسی ج 1 ص 300
155) امالی صدوق ص 168
156) خصال ج 1 ص 62
157) ارشادالقلوب ص 315
158) بحاالانوار ج 84 ص 149 ط بیروت
159) علل الشرایع ج 1 ص 54 - عیون الاخبار ج 1 ص 282
160) ثواب الاعمال ص 38
161) بحارالانوار ج 82 صص 222 و 223 حدیث 45
162) بحارالانوار ج 82 صص 222 و 223 حدیث 45.
163) مجمع البیان ج 10 ص 361.
164) بحاالانوار ج 84 ص 161 ط بیروت
165) خصال ج 21 ص 22
166) بحارالانوار ج 84 ص 155 ط بیروت
167) ارشاد القلوب ص 315
168) نفس المصدرج 1 ص 343
169) علل الشرایع ج 2 صص 53 و 54
170) معانی الاخبار صص 250 و 251
171) روضه المتقین ج 12 ص 30
172) خصال ج 2 ص 104 - معانی الاخبار ص 332
173) مکارم الأخلاق ص 340
174) عده الداعی ص 29
175) ثواب الاعمال ص 146
176) امالی طوسی ج 1 ص 148
177) بحارالانوارج 84 ص 158 ط بیروت
178) تفسیر عیاشی ج 2 ص 196 ذیل آیه 98 سوره یوسف
179) کافی ج 2 ص 477
180) الفقیه ج 1 ص 311
181) الفقیه ج 1 ص 311
182) الفقیه ج 1 ص 309
183) علل الشرایع ج 2 ص 53
184) مصباح المتهجد ص 93
185) مصباح المتهجدین ص 93
186) تفسیر قمی ص 512 ذیل آیه شریفه 16 از سوره مبارکه سجده
187) امالی صدوق صص 214 و 215
188) محاسن ص 289
189) مجمع البیان ج 8 ص 358 ذیل آیه شریفه 35 از سوره از سوره مبارکه احزاب
190) خصال ج 2 ص 79
191) امالی طوسی ج 1 ص 168
192) بحارالانوار ج 67 ص 286 ط بیروت
193) علل الشریع ج 2 ص 51
194) علل الشریع ج 2 ص 51
195) ثواب الاعمال ص 38
196) امالی صدوق ص 140
197) ارشاد القلوب ص 146
198) امالی صدوق ص 140
199) الذکری ص 124
200) وسائل الشیعه ج 3 باب 44 حدیث 12
201) قرب اسناد ص 91 حجر و ص 120 ط نجف
202) علل الشرایع ج 1 ص 254
203) تهذیب ج 2 ص 6
204) دعائم الاسلام ج 1 ص 204
205) وسائل السیعه ج 3 باب 45 حدیث 4
206) الذکری ص 137
207) عده الداعی ص 29
208) کافی ج 1 ص 311
209) خصال ج 2 ص 139 - محاسن ص 53
210) الفقیه ج 1 ص 311
211) علل الشرایع ج 2 ص 53
212) بحارالانوار ج 84 ص 158 ط بیروت
213) محاسن ص 76
214) دعائم الاسلام ج 1 ص 211 (اذکاری در رابطه با این دو رکعت در روایات آمده است که جهت بررسی بیشتر به مصباح المتهجد صص 93 تا 95 و بحارالانوار ج 84 ص 242 ط نجف مراجعه شود)
215) دعائم الاسلام ج 1 ص 203
216) علل الشرایع ج 2 ص 20
217) دعائم الاسلام ج 1 ص 204
218) دعائم الاسلام ج 1 ص 205 - در اینجا انفصال در وتر مدنظر است.م
219) بحارالانوار ج 84 ص 225 ط بیروت
220) امالی صدوق ص 344
221) دعائم الاسلام ج 1 ص 205
222) جنه الامان (مصباح کفعمی) ص 53
223) تهذب ج 1 ص 171
224) امالی صدوق ص 37 - ثواب الاعمال ص 116
225) علل الشرایع ج 2 ص 53
226) فقیه ج 1 ص 304 - کافی ج 2 ص 548
227) بحارالانوار ج 84 ص 157 ط بیروت - نهج البلاغه فیض الاسلام باب مختار من الحکم حکمت 74
228) امالی صدوق صص 48 و 49
229) سفینه البحار ج 1 ص 95
230) رساله لقاء الله ص 129
231) همان
232) تیسیر ج 2 ص 361
233) مجمع ج 4 ص 61 - اسد ج 2 ص 372
234) مناجات منظوم حضرت امیر(علیه السلام) - مفاتیح الجنان ص 239
235) صفات شیعه، شیخ صدوق ص 57
236) شرح نهج البلاغه ص 14 و 15
237) منتهی الآمال ج 1 صص 288 و 289
238) نهج البلاغه خطبه 182
239) نهج البلاغه نامه 45
240) گفتارهای معنوی ص 125
241) منتهی الآمال ج 1 ص 535
242) کشف الغمه ج 2 ص 311
243) الکافی در حاشیه مرآه العقول ج 2 ص 530
244) عدل الهی ص 333
245) سیری در سیره ائمه اطهار ص 111
246) منتهی الاما ج 2 ص 44
247) منتهی الامال ج 2 ص 46
248) کشف الغمه ص 211 - منتهی الامال ج 2 ص 180
249) امام صادق و مذاهب چهار گانه ج 1 ص 84
250) منتهی الاعمال ج 2 ص 293
251) کنزاللغه ص 766 - وفیات الاعیان ج 4 ص 293
252) بحارالانوار ج 48 ص 107
253) منتهی الامال ج 2 صص 339 و 340
254) منتهی الامال ج 2 صص 339 و 340
255) منتهی الامال ج 2 ص 341
256) عیون الخبار الرضا ص 198
257) عیون الخبار الرضا ص 193 - بحارلانوار ج 49 ص 89
258) عیون اخبارالرضا ج 2 صص 194 تا 196 - بحارالانوار ج 49 صص 91 - 93 - منتهی الامال ج 2 صص 469 - 474
259) منتهی الامال ج 2 ص 463
260) ائمتنا ج 2 ص 257
261) منتهی الامال ج 2 ص 649
262) منتهی الامال ج 2 ص 704
263) منتهی الامال ج 2 ص 704
264) منتهی الامال ج 2 ص 703
265) بحارالانوار ج 43 ص 75
266) ریاحین الشریعه ج 3 ص 62
267) مثیرالاحزان ص 123
268) مقدمه صحیفه سجادیه ص 12
269) قصص العلماء ص 123
270) قصص العلماء ص 20
271) قص العلماء ص 73
272) قصص العلماء ص 123
273) قصص العلماء ص 274
274) قصص العلماء ص 184
275) قصص العلماء ص 249
276) قصص العلماء ص 249
277) جلوه های معلمی استاد ص 26
278) گفتارهای معنوی ص 115
279) آیینه دانشوران ص 240
280) آیینه دانشوران ص 322
281) سیره صالحان ص 349
282) سیاحت شرق ص 248
283) سیره صالحان ص 95
284) آینه دانشوران ص 121
285) مهر تابان ص 95
286) سیره صالحان ص 45
287) مهر تابان ص 22
288) سلطنت علم و دولت فقر صص 149 - 155
289) ر.ح مجرد صص 41 و 42
290) روح مجرد صص 81 و 82
291) روح مجرد صص 493 و 494
292) چهره ای پر فروغ صص 261 و 262

293) چهره ای پر فروغ ص 263
294) زندگینامه عالم متقی مجاهد مرحوم علامه حائری، ص 64
295) همان مدرک ص 67
296) شهاب شریعت ص 238
297) شهاب شریعت ص 283
298) رساله لقاءالله ص 128
299) آیینه دانشوران ص 351
300) سیره صالحان ص 215.
301) حق.باطل ص 170
302) داستانهای و حکایات نماز ص 103
303) یادنامه اولین کنگره شهید مطهری ص 35
304) داستانهای و حکایات نماز ص 109
305) جلوه های معلمی استاد ص 63
306) جلوه های معلمی استاد ص 103
307) یادنامه اولین کنگره شهید مطهری(ره) ص 35
308) یادنامه اولین کنگره شهید مطهری(ره) ص 122
309) داستانها و حکایات نماز ص 87
310) مروری بر آثار و تالبفات علامه حسن زاده آملی ص 158
311) مروری برآثار و تالیفات استاد علامه حسن زاده آملی، صص 159 - 160
312) مروری بر آثار و تالیفات استاد علامه حسن زاده آملی ص 161
313) سیره صالحن ص 434
314) فرازهایی از ابعاد روحی امام ص 20.
315) فرازهایی از ابعاد روحی امام. ص 20
316) فرازهایی از ابعاد روحی امام ص 57
317) امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 136