سیمای متهجدین

نویسنده : سید حسن موسوی

آیه الله العظمی مرعشی نجفی (ره)

نیایشهای نیمه شب و اوراد و اذکارد نیز سنت همیشگی وی بوده و حتی از این نظر صاحب اجازه هم بوده است. او شبهای بسیاری را با دعا و نیایش به صبح می رساند.گرچه خود جز در یک مورد از آن سخن نگفته است، اما اطرافیان و اصحاب خاص وی همیشه از نیایشهای نیمه شب ایشان و اثرات آن سخنها گفته اند.او خود در وصیت نامه خویش به وارثانش توصیه می کند که پس از مرگم، سجاده ای را که مدت هفتاد سال بر آن نماز شب خوانده ام با من دفن کنید.از این توصیه استفاده می شود که ایشان از سنین جوانی نماز شب می خوانده و هیچ گاه آن را رها نکرده است(297)

میرزاجواد ملکی تبریزی (ره)

یکی از دوستان و نزدیکان آقا حاج میرزا جواد تبریزی (ره) می گوید:مرحوم ملکی شبها که برای تهجد و نماز شب بر می خواست ابتدا در بسترش مدتی صدا به گریه بلند می کرد.سپس بیرون می آمد و نگاه به آسمان می کرد و آیات شریفه ان فی خلق السموات و الارض... را می خواند و سر به دیوار می گذاشت و مدتی گریه می کرد و هنگام بیدار شدن، تا آمدن به محل نماز و خواندن نماز شب، چند جا می نشست و بر می خواست و گریه سر می داد و چون به مصلایش می رسید، دیگر حالش قابل وصف نبود.(298)
هم چنین در شرح احوالات آن بزرگوار آمده است که:آن محروم به معنی اهل عبادت و تهجدد بود.سه ماه رجب و شعبان و رمضان را به طور متوالی روزه می گرفت و در قنوت نمازهایش مکرر این بیت را می خواند:
ما را از جام باده گلگون خراب کن - زان پیشتر که عالم فانی شود خراب (299)

شهید مدرس (رضوان الله تعالی علیه)

مدرس اهل عرفان، نیایش و نماز شب بوده و همیشه در جهت تهذیب هر چه بیشتر نفس می کوشیده است، مرحوم آیت الله حاج شیخ حسنعلی اصفهانی که خود از شاگردان برجسته ملا محمد کاشانی و آقا سید صادق خاتون آبادی بوده است، و در نجف اشرف نیز به دنیا آمده است،؛ در اواخر عمر خود مقیم مشهد رضوی گردید و کرامات او زبانزد مردم و خواص آن دیار است.
درباره عرفان، تقوا و تهجد شهید مدرس می گوید: مدرس اهل تهجد و نماز شب بود، تمام ایام که من با او بودم، نماز شبش ترک نشد، از جمله اکثرا در پشت بام مدرسه صدر شبها را به سر می بردیم، او اهل نماز و مطالعه بود (300)