سیمای متهجدین

نویسنده : سید حسن موسوی

میرزا حسین نوری (ره)

محدث قمی (ره) درباره استادش حاج میرزاحسین نوری(ره) می نویسد:او در زهد و عبادت سخت کوشا بود.نماز شب او فوت نشد و راز و نیازش با خداوند متعال در تمام شبها برقرار بود.(280)

علامه مجلسی (ره)

علامه مجلسی (ره) در حالی که به نوشتن کتاب ارزشمند و گردآوری دایره المعارف شیعه یعنی بحارالانوار بود، وظایف مربوط به شیخ الاسلامی را هم انجام می داد. از ظرفی از تدریس و موعظه مردم نیز غافل نبود .وی اهتمال و توجه خاصی به مستحبات داشت.نماز شب را هرگز ترک نمی کرد.نسبت به غسل جمعه و نماز جعفر طیار و دعاهای مستحبی در صبح و شام تعمد داشت.(281)

مرحوم نجفی قوچانی (ره)

مرحوم آقا نجفی قوچانی (ره) ضمن گزارش و شرح ماجراهای دوران طلبگی اش در اصفهان می نویسد:
... در این حجره تازه که حجره هامان به هم وصل بود.از میان طاقچه سوراخ نمودیم و ریسمانی در آن کشیدیم که یک سر ریسمان در حجر رفیق بود و یک سر آن حجر من، وقت خواب، آن سر را رفیق به پا یا دست خود می بست و این سر ریسمان را من به دست خود می بستم- سحر هر کدام زودتر بیدار شویم دیگری را بدون این که صدایی بزنیم، به توسط همان ریسمان بیدار کنیم که مبادا طلبه ای از صدای ما بیدار شود و راضی نباشد!.(282)