سیمای متهجدین

نویسنده : سید حسن موسوی

حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام)

درباره امام حسن مجتبی (علیه السلام) آورده اند که در نماز او را حالی فوق العاده در مرز از خود بیگانگی بود و در شرح حال او در نماز نوشته اند: اانگاه که به نماز می ایستاد از خود بیگانه و در جمال جبروت الهی محو و فانی می شد.و در نماز شب او می لرزید و تمام اندامش رعشه داشت. به هنگامی که ایاک نعبد می گفت چنان بود که گویی از همه ماسوی بریده است و فقط و فقط در جهان یک منشا و مبدا هستی و یک وجود قابل ذکر شناخته است و یا به عبارتی دیگر چنان بود که گویی همه خواری و ذلت و ناداری و فقر خود را عرضه می کرد و خود را با تمام وجود محتاج عنایت او می دانست.احتیاج و نیازمندی از کل وجود او می بارید و راه نجات را جز باگشایش دریچه رحمتی از سوی او به خود بسته می دید.هر شب سوره کهف را تلاوت می فرمود و چون به نماز سحرگاهی می پرداخت، با هیچکس سخن نمی گفت و یاد خدا می کرد تا آفتاب برآید.

حضرت امام حسین (علیه السلام)

شهید مطهری(ره) درباره امام حسین (علیه السلام) و اشتیاق وافر آن سرو ر به ورد سحری و مناجات شبانگاهی چنین آورده است: در عصر تاسوعا، لشکر عمر طبق دستور عبیدالله زیاد حمله کردند. همین شبانه می خواهند با حسین (علیه السلام) بجنگند.حسین (علیه السلام) به وسیله برادرش ابوالفضل العباس (علیه السلام) از اینها می خواهد که یک شب را مهلت بدهند. می گوید: برادر جان! به اینها بگو همین امشب را به ما مهلت بدهند، بعدا برای این که گمان نکنند که حسین (علیه السلام) می خواهد دفع الوقت بکند، این جمله را گفت: برادر! خدا خودش می داند که من مناجات با او را دوست دارم.من می خواهم امشب را به عنوان شب آخر عمرم با خدای خود مناجات بکنم و شب توبه و استغفار خودم قرار بدهم.آن شب عاشورا اگر بدانید چه شبی بود، معراج بود؛ یک دنیا شادی و بهجت و مسرت حکمفرما بود.در آن شب خودشان را پاکیزه می کردند، حتی موهای بدنش را ستردند، خیمه ای بود به نام خیمه تنظیف. یک کسی داخل خیمه بود، دو نفر دیگر بیرون خیمه نوبت گرفته بودند.یکی از آنها ظاهرا بریراست، با دیگری شوخی و مزاح می کرد.دیگری به او می گفت: امشب که شب مزاح نیست.اساسا من اهل مزاح نیستم؛ ولی امشب مزاح است.
وقتی که دیگران آمدند اینها را دیدند، این توابین را، این مستغفرین را، می دانید درباره شان چه گفتند؟ وقتی آمدند از کنار خیمه های حسین بگذرند، گفتند: (دشمن این حرف را می گوید)لهم النحل ما بین رافع و ساجد ؛ مثل این که از کندوی زنبور عسل گذاشته باشد، صدای زمزمه زنبور چگونه بلند است؟ صدای زمزمه حسین و اصحابش به ذکر و دعا و نماز و استغفار این گونه بلند بود. حسین (علیه السلام) می گوید: من امشب را می خواهم شب توبه خودم قرار بدهم، شب استغفار خودم قرار بدهم، (شب معراج خودش می خواهد قرار بدهد، آن وقت ما نیازی به توبه نداریم؟) آنها نیاز دارند و ما نیاز به توبه نداریم؟ بله، آن شب را حسین بن علی (علیه السلام) با این وضع به سر برد.با حال عبادت به سر برد.کارهای خود و اهل بیتش رسیدگی کرد و در آن شب بود که آن خطابه غرا را برای اصحاب خودش قرائت کرد.(240)
در منتهی الآمال نیز به نقل از کتاب عقدالفریداز ابن عبدربه روایت شده که خدمت حضرت سجاد (علیه السلام) عرض شد که: چرا کم است اولاد پدر بزرگوار شما؟ فرمود: تعجب است که چگنه مثل من اولادی از برای او باشد.چه آنکه پدرم در شبانه روز هزار رکعت نماز می کرد، پس چه زمان فرصت می کرد که نزدزنها برود.(241)

حضرت امام سجاد (علیه السلام)

یوسف بن اسباط می گوید:پدرم مرا حدیث کرد که وارد مسجد کوفه شدم، دیدم جوانی سر به سجده نهاد و در مناجات با پروردگار می گوید: صورتم که به خاک مالیده شده برای خالقم سجده می کند که حق اوست. نزدیک وی رفتم، دیدم علی بن الحسین (علیه السلام) است.پس از آنکه سپیده صبح دمید، با عجله به سوی او رفتم و گفتم: ای پسر رسول خدا! با این همه فضایل و برتریهایی که خدا به تو داده است چرا این گونه خود را آزار می دهی؟!
حضرت از شنیدن سخن من اشکش ریخت و سپس فرمودن از جدم رسول خدا صلی الله علیه و اله) روایت شده است که تمام چشمها در روز قیامت گریان خواهند بود مگر چهار چشم؛ چشمی که از ترس خدا گریسته باشد، چشمی که در راه خدا از بین رفته باشد، چشمی که از حرامهای خدا فرو بسته شده باشد و چشمی که شب بیدار و در سجده باشد، خداوند با این چشم بر ملائکه مباهات می کند و می گوید: به بنده من بنگرید که روحش نزد من و جسدش در اطاعت من است.پهلو از بستر تهی کرده است و از بیم عذاب و عشق به رحمت مرا می خواند.شما گواه باشید که من او را آمرزیدم.(242)
و گویند:روزی فرزندش امام باقر (علیه السلام) بر او وارد شد، وقتی دید پدرش از کثرت عبادت، حالتی به خود گرفته است که هیچ کس به آن نمی رسد.رنگش از بیدار خوابی زرد شده و چشمانش از گریه به هم خورده است و پیشانی اش بر اثر سجده زخم و دماغش مجروح شده و ساقهایش از ایستادن در نماز ورم کرده است؛ با مشاهده این وضع نتوانست خود داری کند و از ترحم بر حال آن حضرت، بغض در گلویش افتاد.پس از لحظه ای پدرش متوجه ایشان شد و فرمود: پسرم بعضی از صفحاتی را که عبادتهای جدم علی بن ابیطالب ع در آن نوشته شده است را به من بده.سپس آن را گرفت و اندکی از آن را خواند و با حسرت فراوان آن را کنار گذاشت و فرمود: چه کسی می تواند عبادت علی (علیه السلام) را انجام دهد و شروع کرد به خواندن این جملهمالک یوم الدین، آن قدر آن راتکرار کرد که نزدیک بود از دنیا برود.(243)
در آخر نماز وتر که ایستاده بود می گفت:پروردگارا! بد کردم و به نفس خود ستم کردم و چه بد کردم! این است دستهای گنهکار من، آماده مجازات در برابر اعمال سوئی که انجام داده ام. آنگاه دستهایش را جلو رویش می گشود و می گفت:این گردن کج من است که؛ مقابل آنچه انجام داده ام برای تو خضوع می کند.سپس سرش را پایین می انداخت و می گفت:اینک جلو رویت ایستاده ام.به هر مجازاتی که می خواهی، درباره من انجام ده تا حدی که از من راضی شوی پوزش مرا بپذیری، خدایا دیگر به گناه بر نمی گردم، بر نمی گردم.
استاد شهید مرتضی مطهری(ره) نقل می کند که طاووس یمانی می گوید:
حضرت علی بن الحسین (علیه السلام) را دیدم که از وقت عشا تا سحر به دور خانه خدا طواف می کرد و به عبادت مشغول بود.
چون خلوت شد و کسی راندید به آسمان نگریست و گفت:خدایا ستارگان در افق ناپدید شدند و چشمان مردم به خواب رفت حال آنکه درهای تو بر روی درخواست کنندگان گشوده است. طاووس جمله های زیادی در این زمینه از مناجاتهای خاضعانه و عابدانه آن حضرت نقل می کند و می گوید: امام چند بار در خلال مناجات خویش گریس سپس به خاک افتاد و بر زمین سجده کرد.من نزدیک رفتم.سرش را بر زانو نهاده و گریستم.اشکهای من سرازیر شد و قطرات آن بر چهره اش چکید.بر خاست و نشست و گفت: کیست که مرا از یاد پروردگار مشغول ساخت؟ عرض کردم: من طاووس هستم ای پسر پیامبر! این زاری و بی تابی چیست؟ ما می باید چنین کنیم که گنهکار و جفاپیشه ایم.پدر تو حسین بن علی (علیه السلام) و مادر تو فاطمه زهرا (علیه السلام) و جد تو رسول خدا صلی الله علیه و اله) است؛ یعنی شما چرا با این نسب شریف و پیوند عالی در وحشت و هراس هستید؟ به من نگریست و فرمود: ای طاووس! سخن نسب را کنار بگذار.خدا بهشت را برای کسی آفریده است که مطیع و نیکو کار باشد، هر چند غلامی سیاه چهره باشد و آتش را آفریده است برای کسی که نا فرمانی کند ولو آقازاده ای از قریش باشد.مگر نشنیده ای سخن خدای تعالی رافاذا نفخ فی الصور فلا أنساب بینهم یومئذه و لا یتسائلونوقتی که در صور دمیده شد، نسبهای منتهی است و از آن پرسش نمی کنند.به خدا قسم، فردا تو را سود نمی دهد مگر نمی دهد مگر عمل صالح که امروز پیش می فرستی(244)
هم چنین آن استاد بزرگوار در کتاب سیری در سیره ائمه اطهاردرباره این امام همام آورده است:انسان وقتی علی بی الحسین (علیه السلام) را می بیند، آن خوفی که از خدا دارد، آن نمازهایی که واقعا نیایش بود و واقعا به قول الکسیس کارلپرواز روح به سوی خدا بود.نمازی که او می خواند این طور نبود که پیکرش رو به کعبه بایستد و روحش جای دیگری بازی کند.اصلا روحش کانه از این کالبد می رفت، آری انسان وقتی علی بن الحسین (علیه السلام) را می بیند با خود می گوید: این اسلام چیست؟ این چه روحی است؟
وقتی انسان علی بن الحسین (علیه السلام) را می بیند کانه پیغمبر را در محراب عبادتش در ثلث آخر شب یا در کوه حرا می بیند.یک شب امام مشغول همان نیایش و دعایی بود که خودش اهل آن دعا بود و یکی از بچه های امام، از جایی افتاد و استخوانش شکست که احتیاج به شکسته بندی پیدا شد.اهل خانه نیامدند متعرض عبادت امام بشوند.رفتند و شکسته بند آوردند و دست کودک را بستند، در حالی که او از درد فریاد می کشید.بچه راحت شد و قضیه گذشت هنگام صبح امام دید دست فرزندش را بسته اند.فرمود: چرا چنین است؟ عرض کردند: جریان این طور بود.کی؟ دیشب در فلان وقت که شما مشغول عبادت بودید.معلوم شد که آنچنان امام در حال جذبه به سر می برده است و آنچنان این روح به سوی خدا پرواز کرده بود که هیچ یک از آن صداها اصلا به گوش امام نرسیده بود.(245)
در منتهی الآمال از حضرت امام باقر (علیه السلام) منقول است که حضرت علی بن الحسین (علیه السلام) در شبانه روزی هزار رکهت نماز می گذارد و چون به نماز می ایستاد رنگ به رنگ می گردید و ایستادنش در نماز، ایستادن بنده ذلیل بود که نزد پادشاه جلیلی ایستاده باشد و اعضای او از خوف الهی لرزان بود و چنان نماز می کرد که گویا نماز وداع است و دیگر نماز نخواهد کرد.چون از تغیر احوال آن جناب سوال می نموند.چنین می فرمود: کسی که نزد خداوند عظیمی ایستاده سزاوار است که خائف باشد.(246)
هم چنین در منتهی الامال از کتاب حدیقه الشیعه نقل شده که طاووس یمانیگفت: نصف شبی داخل حجر اسماعیل شدم و دیدم که حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) در سجده است و کلامی را تکرار می کند.چون گوش کردم این دعا بود:الهی عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک و بعد از آن هر گونه بالاء والمی و مریضی که مرا پیش آمد چون نماز کردم و سر به سجده نهادم و این کلمات را گفتم مرا خلاصی و فرجی روی داد.وفناءدر لغت به معنی فضای در خانهاست؛ یعنی بنده تو و مسکین تو و محتاج تو بر درگاه تو منتظر رحمت تو است و چشم عفو و احسان از تو دارد و هر کس این کلمات را از روی اخلاص بگوید البته اثر می کند و هر حاجت که دارد بر می آید.(247)