سیمای متهجدین

سید حسن موسوی

اثرات ترک نماز شب

طبق روایت محکمی که از صادق آل محمد (علیه السلام) به ما رسیده آن کس که نماز شب را ترک نماید از ردیف شیعیان خارج می گردد(96)و اگر همچون لاشه مرداری شب را به صبح برساند نزد خداوند مبغوض ترین مخلوقات به شمار می آید.(97)
ترک نماز شب موجب حسرت و پشیمانی(98)و کسالت و تنبلی(99)می گردد.آنکه نماز شب نخواند از روزی مقدر محروم می شود(100)و علاوه بر این که محل بول شیطان قرار می گیرد(101)در روز قیامت نیز تهیدست و ورشکسته می شود(102)و هیچ مفرو ملجای پیدا نمی کند.

فصل دوم - تهجد در قرآن

آیات زیادی از قرآن در باب نماز، شب زنده داری و عبادت شبانه است.
در این قسمت تفسیر بعضی از این آیات که در ارتباط با نماز شب می باشد، اجمالا از نظر خوانندگان عزیز می گذرد؛

سوره آل عمران، آیه 17

الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار ؛
آنان صابران و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استعمار کنندگان در سحرگاهانند.
در تفسیر المیزان، در ذیل این آیه شریفه آمده است: منظور از کلمه استغفار در سحرها نماز شب و استغفار در آن است و روایات وارده، استغفار در اسحار را به نماز شب و استغفار در قنوت آخرینش که همان یک رکعت و تر است تفسیر نموده اند.خدای تعالی در سوره مزمل آیه نوزده، بعد از یاد آوری قیام در شب و تهجد و عبادت در آن، استغفار را راه انسانهابه سوی پروردگارشان خوانده و فرموده:
ان هذه تذکره، فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا یعنی (به درستی که لزوم استغفار و یاد آوری آن به شما برای این است که هر کس بخواهد، راهی به سوی پروردگار خود بگیرد.)(103)
در تفسیر نمونه زیر این آیه آمده است که در این آیه و آیه بعد، پرهیز کاران را که در آیه قبل، مشمول نعمتهای بزرگ جهان دیگر بودند، معرفی می کند و شش صفت ممتاز آنان را بر می شمارد
هنگام سحر و آخر شب، یعنی آن هنگامی که آرامش و صفای خاص همه جا را فرا گرفته، در آن هنگام که غافلان و بی خبران در خوابند و غوغای جهان مادی فرو نشسته و طبعا توجه خاصی که به ارزشهای اصیل هستی در سر مردان خدا و قلب زنده دلان پیدا می شود، به یا خدا به پا می خیزد و در پیشگاه با عظمتش، استغفار و طلب آموزش می کنند و محو پرتو نور و جلال پروردگار می شوند و با تمام وجودشان زمزمه توحید دارند والمستغفرین بالأسحار .
از امام صادق (علیه السلام) در تفسیری این آیه نقل شده که فرمود: کسی که در نماز هفتادبار بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه و تا یک سال بر این عمل مداومت نماید، خداوند او را جزو استغفار کنندگان در سحر و المستغفرین بالأسحار قرار می دهد و حتما او را مشمول عفو خود قرار می سازد(104)
سحر چیست؟ واژهسحردر اصل به معنی پوشیدن و پنهان بودن است و چون در آخر شب، پوشیدگی خاصی بر همه چیز حکومت می کند، نام آن سحرگذاشته شده است.لغت سحرنیز از همین ماده است زیرا شخص ساحر دست به کارهایی می زند که اسرار آن از دیگران پوشیده و پنهان است.عرب به ریهوششنیز گاهیسحرمی گوید، این هم به خاطر پوشیده بودن درون آن می باشد.
چرا در اوقات شبانه روزی تنها به وقت سحر اشاره شده است، در حالی که استغفار و بازگشت به سوی خدا در همه حال مطلوب است؟ این برای آن است که سحر به خاطر آرامش و سکوت و تعطیل کاری های مادی و نشاطی که بعد از استراحت و خواب به انسان دست می دهد، آمادگی بیشتری برای توجه به خداوند به او می بخشد و این معنی را به آسانی با تجربه می توان دریافت.حتی بسیاری از دانشمندان برای حل مشکلات علمی از آن وقت استفاده می کند زیرا چراغ فکر و روح انسان در آن وقت از هر زمان پر فروغ تر و درخشان تر است و از آنجا که روح عبادت و استغفار، توجه و حضور دل می باشد، عبادت و استغفار در چنین ساعتی از همه ساعات گرانبهاتر است.(105)
خواجه عبدالله انصاری در تفسیر عرفانی خویش آورده است:
الصابرین و الصادقین... جودن مردانی که به دل شکیبایانند بر فرمان حق، به روح راست و روانند در عهد با حق، به تن فرمان برانند در حق حق، به مال هزینه کنانند در راه حق، به زبان آموزش خواهانند از کرم حق! بر بلاها صبر کنند و شکوی بگذارند و از دنیا و عقبی روی برتافتند تا به مولی رسیدند.جامه فقر پوشیدند، بر در سرای کرم دست نیاز برداشتند و گفتند: تا نگشایی نروم! تا ننوازی برنگردیم،گاه در سجود و گاه در قیام،گاه با بیم و گاه با امید!
... و المستغفرین بالأسحار... تا در روش باشد، آن سان باشد صفت ایشان، و چون به کشش رسند آموزش خواهند و از آن شواهد خوف و رجاء و صدق و صبر استغفار کنند.از اینجاست که که مصطفی (صلی الله علیه و اله) فرمود:من روزی هفتار مرتبه استغفار می کنم. چون از معرفت بگذرند و فراگذرند تا به معرف رسند و از دوستی برتر شوند تا دوست ببیند .(106)
در فصل اول که به فضیلت سحر و سحرخیزی اشاره شد به روایتی گرانبها از حجج طاهرین (علیه السلام) تبریک جستیم و لیکن در ادامه تفسیر این آیه شریفه به برخی از آنها اشاره می کنیم:
پیامبر (صلی الله علیه و اله) فرمود: نماز شب نور است و علی (علیه السلام) فرمود از آن موقع که این سخن را از رسول خدا (صلی الله علیه و اله)شنیدم هرگز نماز شب را ترک نکردم و در سفارش های رسول مکرم به اسوه متقین است که ای علی! بر تو باد بر خواندن نماز شب و از ما نیست کسی که به نماز شب اهمیت ندهد.هم چنین امام صادق (علیه السلام) فرمود: از شیعیان ما نیست کسی که نماز شب را به جای نیاورد و گویند شب زنده داری، شعار پرهیزکاران و روش مشتاقان است و سرگرمی مومن در نماز شب است.سنت انبیاء سلف و تابعین خلف ایشان است.سیره اوصیاء و صلحا و موجب جلای دیده مومنان است.مایه افتخار مومن و زینت وی در دنیا و عقبی است.آن که فیضش محروم گردد مغبون و پریشان است و آن که بدان مشغول از جمله بهشتیان و مقربین است.موجب خشنودی پروردگار و مودت ملائکه است و به هیچ چیز مثل آن نمی توان شیطان مردود را غضبناک کرد.(107)