فهرست کتاب


مروارید عفاف

سید محسن عظیمی

دیباچه

به نام او که پاک است و منزه است، و دوست می دارد انسانهای پاک و پاکیزه را دیری است بر آن بودیم دفتری بیاراییم از گلهای بوستان عفاف تا عطر آن، بیشتر به مشام جوانان خویش آید که گویند:
در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبر است.
دفتری که پیش روست، خوشه ای از خرمن پاکی و شرافت و گوشه ای است از وسعت بی انتها و زلال عفاف و کرامت. اگرچه دریای پاکی و منزه مطلق، هموست، ما نیز بر آن سریم تا قطره های از این زلال آبی بی کران باشیم که:
قطره، دریاست اگر با دریاست - ور نه او قطره و دریا دریاست
این دفتر، طی فصول هفت گانه، مروارید عفاف را از صدف خویش برون آورده، فراروی خوانندگان می نهد و مسایلی از قبیل: کلیات عفاف زمینه های عفاف، الگوهای عفاف، ابعاد عفاف را مورد بحث قرار می دهد. عفاف مرواریدی است ارزشمند که در صدف وجود انسان به ودیعت نهاده اند، که ای کاش بازش یابیم تا برق آن دریای هستی مان را روشنی بخشد. عفاف، مصونیت است از لغزشها و خطاها و سرمایه ای در مسیر ثبات و وارستگی. عفاف، دفاع است از شرافت و کرامت انسان و حصاری است در برابر شهوات.
و بالاخره عفاف، برترین عبادت است(1)
به راستی در این دنیای امروزی که دریای پرتلاطمی را ماند، بخصوص در طوفان دوران جوانی، جوانان ما چگونه ره به ساحل سلامت خواهند برد اگر اندکی از فانوس تقوا و عفاف، غافل شویم. این کتاب سخنی است به جوانان عزیز این مرز و بوم که از هم اکنون راه سعادت و خوشبختی خویش را باز جویند تا فردا افسوس گذشته نخورند.
جوانا! ره طاعت، امروز گیر - که فردا نیاید جوانی ز پیر
و کلامی است با پدران، مادران، معلمان و مربیان آگاه تا بر رسالت خطیری که بر عهده آنان است بیش از پیش آگاه شوند و پی به ضرورت آن برند. و سرانجام ره توشه ای است که مربیان را به کار آید و جوانان را سلامت افزاید.

فصل اول: کلیات عفاف

معنی عفاف

عفت، یعنی نگاه داشتن نفس از چیزهائی که حرام است یا انجام آن شایسته نیست. شهید مطهری رحمه الله در تعریف عفاف می فرماید: عفت، حالتی نفسانی است به معنی رام بودن قوه شهوانی تحت حکومت عقل و ایمان؛ تحت تاثیر قوه شهوانی نبودن(2)
حضرت علی علیه السلام درباره حقیقت عفت می فرماید:
الصبر علی الشهوه عفه. عفت، مقاومت در برابر شهوتها است.
همچنین در روایت دیگری می فرماید: العفاف زهاده(3) عفت، بی رغبتی نسبت به خواسته های نفسانی است. و اما عفیف به کسی گفته می شود که در برابر خواسته های نفسانی، از جمله، کششهای جنسی، مقاومت نموده، خود را حفظ نماید.