فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

1- منحرفان فکری

یکی از انحرافات که با امام زمان (علیه السلام ) جنگ می کند، گروهی است که قرآن را با اندیشه باطل خود، تقسیر می کنند. در روایات آمده است: که آزاری که آنان هنگام ظهور به امام زمان (عج) می رسانند، بیش از آزاری است که پیامبر صلی الله علیه و آله از مردم نادان زمان خود دید، چون افرادی پیامبر را آزار دادند که سنگ و چوب را می پرستیدند، اما کسانی که با قائم آل محمد چنگ کنند کسانی هستند که کتاب خدا را در برابر آن حضرت تفسیر می کنند.(314)

2- بتریه

بتریه شاخه ای از زیدیه و منسوب به مغیره بن سعد هستند.
برخی گفته اند که بتریه یاران کثیر النوا، حسن بن ابی صالح سالم بن ابی حفصصه، حکم بن عیینه، سلمه بن کهیل و ابو المقدام ثابت بن حداد هستند که مردم را به محبت و ولایت علی دعوت کردند، اما محبت او را با محبت ابوبکر و عمر مخلوط کردند. آنان محبت ابوبکر و عمر را قبول دارند، ولی نسبت به عثمان، طلحه، زبیر و عایشه بغض ورزیدند و نظرشان بر این بود که باید در کنار فرزندان علی (علیه السلام )، علیه دشمنان قیام کرد.(315)
حسن بن سلیمان می گوید: امام صادق فرمود: آنان 4000 نفر هستند.(316) مرحوم مفید در باره تعداد آنان نوشته است: بضعه عشر آلاف انفس.(317) مراد ایشان از این عبارت چند ده هزار نفر می باشد. ابن رستم طبری تعداد آن ها را 16000 نفر می داند.(318)
امام محمد باقر (علیه السلام ) فرمود: وقتی که امام زمان (عج) ظهور می کند و به سوی کوفه می رود. عده ای که به آن ها بتریه گفته می شود، در حالی که اسلحه بر دوش دارند، در مقابل امام قرار می گیرند و می گویند: برگرد به همان جایی که آمده ای! ما نیازی به بنی فاطمه نداریم. (319)
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: چهار هزار از حاملان قرآن و پشمینه پوشان معروف به زیدیه، از بیعت با آن حضرت خود داری می کنند و می گویند آمدن امام حسین (علیه السلام ) در این زمان، سحری عظیم است. پس هر دو سپاه در مقابل یک دیگر قرار می گیرند، امام زمان (علیه السلام ) آن ها را موعظه می کند و سه روز به آنان مهلت می دهد. پس از پایان گرفتن مهلت امام زمان (علیه السلام ) دستور جنگ با آنان را صادر می کند.(320)
امام محمد باقر (علیه السلام ) نیز فرمود: هنگامی که حضرت مهدی (عج) به کوفه می رود، 16000 نفر از بتریه که خود را قاریان قرآن و فقهای دین می دانند ولی نفاق و دو رویی سر تا پای آن ها را فرا گرفته است؛ در حالی که اسلحه بر دوششان است، نزد آن حضرت می آیند و می گویند: ای فرزند فاطمه! برگرد که هیچ نیازی به تو نداریم. این جاست که حضرت مهدی (علیه السلام ) شمشیر خواهد کشید و در روز دوشنبه، از بعد ظهور تا شب همه آن ها را در پشت شهر نجف به قتل خواهد رساند.(321)

3- مرجئه

سومین گروهی که از دشمنان امام زمان هستند و حضرت مهدی هنگام ظهور با آنان جنگ می کند و همه آن ها را به قتل خواهد رساند، کج اندیشان مرجئه هستند که بر اثر عقاید انحرافی خود، فرسیگ ها از اسلام فاصله می گیرند و عظیم ترین گناهان را بی پروا انجام می دهند.
علامه طریحی در باره این گروه می نویسد: مرجئه گروهی از مسلمانان هستند و عقیده دارند هرگز گناه ضرری به ایمان نمی زند. همچنین ابن قتیه می گوید: مرجئه کسانی هستند که قاتل به ایمانی قولی و زبانی، بدون عمل هستند.
برخی نیز گفته اند که مرجئان همان جبریه هستند که می گویند: هیچ گاه بنده از خود اختیاری ندارد.(322)
بشیر می گوید: در سفری که به مدینه داشتم؛ همین که به در خانه امام باقر (علیه السلام ) رسیدم، قاطر زین شده ای بر در خانه آن حضرت یافتم. بدین جهت برای ملاقات با آن حضرت در پشت در خانه نشسته، منتظر بیرون آمدن وی شدم. همین که امام (علیه السلام ) بیرون آمد، سلام کردم. آن حضرت از قاطر پیاده شد، به سوی من آمد و فرمود: اهل کجا هستی؟ عرض کردم:
اهل عراق.
فرمود: کدام شهر؟
عرض کردم: کوفه
فرمود: چه کسی در این سفر تو را همراهی می کرد؟
گفتم: گروهی از محدثه.
فرمود: محدثه کیانند؟
عرض کردم: مرجئه.
فرمود: وای بر آن ها! اگر فردا قائم ما قیام کند، به چه کسی پناه خواهند برد؟
عرض کردم: آنان می گویند: در آن روز همه مشمول عدل و قرار می گیریم و با شما برابر هستیم.
فرمود: هر که توبه کند، خداوند توبه اش را می پذیرد و هر که نفاقی در درون داشته باشد او را از رحمت خود دور خواهد کرد و هر که ایده باطلش را در آن روز اظهار کند، خداوند خونش را خواهد ریخت.
سپس فرمود: قسم به آن که جانم در قبضه اوست، امام زمان (علیه السلام ) آن ها را خواهد کشت؛ همان گونه که قصاب، گوسفند خود را می کشد.
عرض کردم: آنان می گویند: وقتی که امور بر حضرت مهدی سامان گرفت، وی قطره خونی را نخواهد ریخت.
امام باقر (علیه السلام ) فرمود: قسم به آن که جانم در دست اوست! چنین چیزی نخواهد بود: تا ما و شما خون و عرق را از پیشانی مان پاک گردانیم و سپس به پیشانی خود اشاره نمود.(323)
امام زمان (علیه السلام ) با اهالی بنو کلاب (324)، ارمینیه (325)، کوفه (326)، عرب (327)، مکه، مدینه، بصره دمیسان، کرد، اعراب، شام، بنی امیه، بنو ضیه، غنی، باهله، ازد و ری جنگ خواهد کرد.(328)