فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

42-دشمنان امام زمان چه کسانی هستند؟

1- منحرفان فکری

یکی از انحرافات که با امام زمان (علیه السلام ) جنگ می کند، گروهی است که قرآن را با اندیشه باطل خود، تقسیر می کنند. در روایات آمده است: که آزاری که آنان هنگام ظهور به امام زمان (عج) می رسانند، بیش از آزاری است که پیامبر صلی الله علیه و آله از مردم نادان زمان خود دید، چون افرادی پیامبر را آزار دادند که سنگ و چوب را می پرستیدند، اما کسانی که با قائم آل محمد چنگ کنند کسانی هستند که کتاب خدا را در برابر آن حضرت تفسیر می کنند.(314)

2- بتریه

بتریه شاخه ای از زیدیه و منسوب به مغیره بن سعد هستند.
برخی گفته اند که بتریه یاران کثیر النوا، حسن بن ابی صالح سالم بن ابی حفصصه، حکم بن عیینه، سلمه بن کهیل و ابو المقدام ثابت بن حداد هستند که مردم را به محبت و ولایت علی دعوت کردند، اما محبت او را با محبت ابوبکر و عمر مخلوط کردند. آنان محبت ابوبکر و عمر را قبول دارند، ولی نسبت به عثمان، طلحه، زبیر و عایشه بغض ورزیدند و نظرشان بر این بود که باید در کنار فرزندان علی (علیه السلام )، علیه دشمنان قیام کرد.(315)
حسن بن سلیمان می گوید: امام صادق فرمود: آنان 4000 نفر هستند.(316) مرحوم مفید در باره تعداد آنان نوشته است: بضعه عشر آلاف انفس.(317) مراد ایشان از این عبارت چند ده هزار نفر می باشد. ابن رستم طبری تعداد آن ها را 16000 نفر می داند.(318)
امام محمد باقر (علیه السلام ) فرمود: وقتی که امام زمان (عج) ظهور می کند و به سوی کوفه می رود. عده ای که به آن ها بتریه گفته می شود، در حالی که اسلحه بر دوش دارند، در مقابل امام قرار می گیرند و می گویند: برگرد به همان جایی که آمده ای! ما نیازی به بنی فاطمه نداریم. (319)
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: چهار هزار از حاملان قرآن و پشمینه پوشان معروف به زیدیه، از بیعت با آن حضرت خود داری می کنند و می گویند آمدن امام حسین (علیه السلام ) در این زمان، سحری عظیم است. پس هر دو سپاه در مقابل یک دیگر قرار می گیرند، امام زمان (علیه السلام ) آن ها را موعظه می کند و سه روز به آنان مهلت می دهد. پس از پایان گرفتن مهلت امام زمان (علیه السلام ) دستور جنگ با آنان را صادر می کند.(320)
امام محمد باقر (علیه السلام ) نیز فرمود: هنگامی که حضرت مهدی (عج) به کوفه می رود، 16000 نفر از بتریه که خود را قاریان قرآن و فقهای دین می دانند ولی نفاق و دو رویی سر تا پای آن ها را فرا گرفته است؛ در حالی که اسلحه بر دوششان است، نزد آن حضرت می آیند و می گویند: ای فرزند فاطمه! برگرد که هیچ نیازی به تو نداریم. این جاست که حضرت مهدی (علیه السلام ) شمشیر خواهد کشید و در روز دوشنبه، از بعد ظهور تا شب همه آن ها را در پشت شهر نجف به قتل خواهد رساند.(321)