فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

آیا یاران امام زمان عج فقط 313 نفرند؟

یاران آن حضرت بیش تر از 313 نفرند. در سخنان معصومین (علیه السلام )، تعداد یاران آن حضرت 5000، 10000، 12000، 15000 نفر نیز آمده است.(308) علاوه بر آن ها 800 مرد و 400 زن همراه حضرت عیسی از آسمان می آیند.(309) و پیوستن هفتاد هزار صدیق که زنده می شوند و در کوفه به امام عصر (عج) می پیوندند، بهترین دلیل بر آن است که یاران حضرت مهدی بیش از 313 تن اند.
در توجیه این عدد که در اخبار آمده، دو احتمال داده شده است:
1. علامه مجلسی می گوید: یاران حضرت مهدی (عج) هنگام ظهور 313 نفرند. بنابراین، منافاتی ندارد که افراد دیگری بعد از ظهور آن حضرت به وی بپیوندند. (310)
2. ممکن است این عده جزو فرماندهان ارشد سپاه و کارگزاران عالی رتبه حکومت مهدی (علیه السلام ) باشند.
امام صادق (علیه السلام ) به مفضل بن فرمود: گویا می بینیم قائم را بر منبر کوفه و 313 نفر یار همراهانش برگردش حلقه زده اند؛ همان هایی که صاحبان پرچم ها می باشند؛ آنان که حاکمان خدا در روی کره زمین بر بندگانش خواهند بود.(311)

41-نقش علما در حکومت امام زمان چیست؟

جهت روشن شدن این پرسش، نخست باید نقش علما را در دوران حضور امامان معصوم بررسی کرد و آن گاه به غیبت و سپس دوران حضور و ظهور امام زمان (علیه السلام ) بپردازیم.
در دوران 260 ساله حضور معصومین (علیه السلام )، علما پس از امامان (علیه السلام )، بزرگ ترین و عظیم ترین نقش را در عالم اسلام ایفا کرده اند.
آنان پاسدار ارزش های دینی بودند. فقیهان در سراسر کشورهای اسلامی، به نمایندگی از معصومین (علیه السلام )، احکام الهی را به مردم می رساندند. در حقیقت، آنان نقش رابط بین معصومین (علیه السلام ) و مردم را ایفا می کردند.
از سوی دیگر، امامان معصوم (علیه السلام ) به پاس تلاش فقیهان پیوسته آن ها را تایید و حمایت می کردند و مردم را به سوی آن ها ارجاع می دادند.
در دوران غیبت صغری نیز بزرگانی همچون عثمان بن سعید و دیگر نمایندگان حضرت مهدی (علیه السلام ) و فقیهانی مانند شیخ صدوق و شیخ کلینی، نقش عظیمی در گسترش مکتب اهل بیت (علیه السلام ) داشته اند.
علما در دوران غیبت کبری به مرزبانی مرزهای عقیدتی پرداختند و زمینه های ظهور حضرت مهدی (عج) را فراهم نمودند.
یاران حضرت مهدی (علیه السلام ) را علما، فقها و قضاوت تشکیل می دهند. آنان به نمایندگی از حضرت مهدی در سرتاسر جهان پخش می شوند و برنامه های حکومت امام زمان را در جامعه پیاده می کنند.
بنابر این، علما بیش ترین سهم را در تشکیل حکومت امام مهدی (علیه السلام ) بر عهده دارند؛ البته برخی از علمای غیر متعهد و منحرف و دنیا دوست پیدا خواهند شد که با حضرت مهدی (علیه السلام ) اعلام جنگ خواهند نمود. آنان از گروه بتریه هستند.(312) و تعدادشان 16000 نفر می باشد.
آنان در پشت شهر کوفه، به جنگ با آن حضرت می پردازند. آن حضرت سه وز به آن ها مهلت می دهد تا از مواضع خود دست بردارند و سپس همه آن ها را به قتل خواهد رساند.(313)
بخش نهم؛ دشمنان امام زمان (علیه السلام)
تمام پیامبران الهی و اوصیای آن ها، در راستای دعوت به خدا پرستی با دشمنان فراوانی رو به رو بوده اند که قرآن مجید به بسیاری از آن ها اشاره کرده است.
اوج این دشمنی ها نسبت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بود، چنان چه خود آن حضرت فرمود: هیچ پیامبری همانند من آزار و اذیت ندید.
امام زمان (علیه السلام ) نیز دشمنان بسیاری داشته و خواهد داشت، چون به جنگ تمام قدرت های غاصب و ستمگر خواهد رفت، از این رو بسیاری از قدرت ها، طوایف، قبایل، ملیت ها، گروه ها و مکاتب انحرافی با آن حضرت اعلام جنگ می کنند، اما وی پس از اتمام حجت بر آن ها، زمین را از لوث وجودشان پاک می گرداند.
آخرین بخش این کتاب را به پاسخ برخی از این پرسش ها در مورد دشمنان امام زمان (علیه السلام ) اختصاص داده ایم.

42-دشمنان امام زمان چه کسانی هستند؟