فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

37-محل حکومت امام زمان کدام شهر است؟

از این که امام مهدی (علیه السلام ) در مسجد سهله سکونت می کند و این مسجد در کنار شهر کوفه است، معلوم می شود که مرکز حکومت امام زمان شهر کوفه می باشد. افزون بر این، از ظواهر احادیث بر می آید که تمام برنامه های امام مهدی (علیه السلام ) در شهر کوفه به اجرا گذارده می شود.
امام عصر (علیه السلام ) اگر چه در مکه ظهور می کند، اما در مکه نمی ماند؛ بلکه همراه نیروها به طرف شهر کوفه حرکت خواهد کرد. بدین سبب است که امام صادق (علیه السلام ) فرمود: هر کس خانه ای در کوفه دارد، آن را از دست ندهد.(282)
امیر مومنان (علیه السلام ) نیز فرمود: به اندازه موضع یک قدم در کوفه برایم بهتر است که در مدینه خانه ای داشته باشم.(283) حضرت مهدی (عج) در کنار مسجد کوفه مسجدی می سازد که هزار در دارد.(284)
امام زمان (علیه السلام ) نیروهای خود را از کوفه به سراسر جهان می فرستد.(285)

38-سرنوشت اقلیتهای دینی در حکومت امام مهدی عج چیست؟

یکی از وعده های الهی که در حکومت قائم آل محمد (علیه السلام ) تحقق پیدا می کند، این است که بساط شرک و کفر برچیده خواهد شد، بلکه طبق فرموده قرآن کریملیظفر علی الدین کله(286)؛ ندای توحید سر تا سر جهان را فرا خواهد گرفت؛ و به فرموده امام محمد باقر (علیه السلام ): جز دین محمد دینی نمی ماند.(287)
در این جا روایات بر دو دسته هستند. دسته اول بر آن اند: که حضرت با آن ها مصالحه می کند، اما در عین حال کاملا محدود خواهند شد. ابو بصیر گوید: به امام صادق عرض کردم: صاحب الامر (علیه السلام ) با اهل ذمه چه خواهد کرد؟
حضرت فرمود: مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با آنان مصالحه می کند و آن ها با کمال ذلت جزیه می پردازند.(288)
و از دسته دوم چنین بدست می آید که پس از اتمام حجت بر آن ها و نپذیرفتن حق از سوی آنان نابود خواهند شد؛ چرا که با فرود آمدن حضرت عیسی از آسمان و حضور وی در نماز جماعت امام مهدی (علیه السلام ) و تبلیغ او از اسلام و شکستن صلیب توسط وی، دیگر جای هیچ عذر و بهانه ای برای پیروان مسیح - که در آن زمان پیروان زیادی خواهند داشت - باقی نخواهد بود؛ با این بیان فقط خداپرستان روی زمین باقی خواهند ماند.
بخش هشتم؛ یاران امام مهدی (علیه السلام) در دوران غیب و حضور
در بسیاری از روایات سخن از یاران امام مهدی به میان آمده است.
لابد می پرسید: اینان چه کسانی هستند؟ چند نفراند؟ دارای چه ملیتی هستند؟ از چه طایفه ای می باشند؟ در کدام یک از شهرها زندگی می کنند؟ اکنون چه می کنند؟ و در حکومت امام مهدی (عج) چه خواهند کرد؟
پاسخ این پرسش ها را در این بخش خواهید یافت.

39-حضرت خضر (علیه السلام) کیست و نقش او در دوران غیبت چیست؟

حضرت خضر (علیه السلام ) چند هزار سال عمر کرده است. آن حضرت در سفری دریای، همراه حضرت موسی (علیه السلام ) بود. او از بهترین یاران ذوالقرنین بود. خداوند به او عمر طولانی داد تا برهانی قوی بر طولانی بودن عمر امام زمان (علیه السلام ) باشد و او را زنده نگه داشت تا مونس تنهایی امام زمان (علیه السلام ) در زمان غیبت باشد.
در روایات، ویژگی های حضرت خضر (علیه السلام ) بیان شده است که تاکنون برخی از آن ها را ذکر می کنیم:
1 - وی از جمله کسانی است که به چشمه آب حیات دست پیدا کرد و مقداری از آن را نوشید.(289)
2 - خضر (علیه السلام ) اکنون زنده است و تا نفع صور، زنده خواهد بود. امام رضا (علیه السلام ) فرمود: خضر (علیه السلام ) از آب حیات نوشید. پس او زنده است، تا نفخ صور دمیده شود.(290)
3 - خداوند قدرت نیرومندی به خضر عطا کرد. طریحی می نویسد: خداوند به خضر قدرت بسیار بالایی عطا کرد.(291) او فرمانده پیش قراولان لشکر ذولقرنین بود.(292)
4 - امام صادق (علیه السلام ) فرمود: خصر بر هیچ تخته خشکیده ای نمی نشست مگر آن که سر سبز می گشت و به همین جهت خضر نامیده شد.(293)
5 - قرآن هر چند آشکارا نام او را نبرده است، اما از او به عنوان عالم یاد کرده است. در سوره کهف، در جریان ملاقات موسی با حضرت خضر چنین آمده است: فوجدا عبدا من عبادا آتینا رحمه من عندنا و علمناه من لدنا علما(294) ؛ (در آن جا) بنده ای از بندگان ما را یافتند که رحمت (و موهبت عظیمی) از سوی خود به او داده و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم.
6 - هر کجا نامش برده شود فورا حاضر می گردد. امام رضا می فرماید: هر کجا از او یاد شود، همان جا حاضر می شود. پس هر یک از شما به یاد او افتاد، بر او سلام کند.(295)
7 - همه ساله در مراسم حج حضور دارد. امام رضا (علیه السلام ) می فرماید: و انه لیحضر الموسم کل سنه فیقضی جمع المناسک و یقف بعرفه فیومن علی دعاء المومنین؛ حضرت خضر (علیه السلام ) همه ساله در مراسم حج حضور می یابد و تمام مناسک حج را نیز انجام می دهد و در عرفات در کنار سایر حجاج خانه خدا می ایستد و به دعای مومنان آمین می گوید.(296)
حضرت خضر (علیه السلام ) در ایام حضور معصومین، نقش بسیار مهمی را ایفا می کرد؛ گرچه بیش تر کارها و برنامه هایش را کسی جز معصومین نمی داند. او در زمان غیبت بقیه الله عظم، کارهای زیادی را انجام می دهد که از آن بی اطلاع هستیم.
امام رضا (علیه السلام ) در باره او فرمود: خضر (علیه السلام ) آن اسلامی که به سایر معصومان (علیه السلام ) داشته است، بدون تردید همان را نسبت به امام زمان (عج) هر روز ادامه می دهد.(297)
همچنین آن کارهایی که سایر معصومین (علیه السلام )،از جمله امام صادق (علیه السلام ) به عهده خضر واگذار کرده بودند، یقینا در زمان غیبت امام زمان (علیه السلام ) به او واگذار خواهد شد؛ از قبیل رسیدن به فریاد در ماندگان در بیابان ها و کمک به گمشدگان .
از همه مهم تر آن است که خداوند به وسیله خضر (علیه السلام )، امام زمان (علیه السلام ) را در ایام غیبت از تنهایی بیرون می آورد. امام رضا (علیه السلام ) می فرماید: و سیونس الله به وحشه قائمنا و یصل به وحدته ، و در آینده، خداوند به وسیله او وحشت قائم ما را در ایام غیبتش به انس مبدل خواهد کرد و یار آن حضرت در تنهایی خواهد بود.(298)
خداوند عمر طولانی به حضرت خضر (علیه السلام ) عنایت فرمود تا بهترین دلیل بر طولانی بودن عمر حضرت مهدی (علیه السلام ) باشد و بدین وسیله بهانه را از دست دشمنان بگیرد.
امام صادق (علیه السلام ) در این جهت می فرماید: عبد صالح یعنی خضر (علیه السلام ) به درستی که خداوند هرگز عمر او را طولانی ننمود، تا این نبوتی برایش مقدر کرده باشد و نه به جهت کتابی که بر او نازل شود و نه به جهت شریعتی که با آن شریعت پیامبر را نسخ کرده باشد و نه برای امامتی که بندگان را به پیروی از او ملزم کند و نه برای طاعتی که خداوند برای او فرض کرده باشد، بلکه چون خداوند می دانست که تقدیری در عمر حضرت قائم در ایام غیبت خواهد داشت و بسیاری از مردم این امر را انکار خواهند کرد، خواست تا عمر حضرت قائم را به درازی عمر عبد صالح (خضر) طولانی نماید؛ بدین جهت او را زنده نگه داشت، تا دلیلی برای استدلال طول عمر حضرت قائم (علیه السلام ) و ابطال حجت منکرین باشد.(299)